Sandwichpanel SPA S ENERGY for yttervegger

Ruukkis nye SPA S ENERGY sandwichpaneler kombinerer høy styrke og strålende brannmotstand med ekstremt lav luftlekkasje.

En spesiell lavenergitetting brukes i panelskjøten, og panelene er produsert med mindre enn vanlige toleransegrenser for å oppnå ekstremt lave luftlekkasjetall, til og med bedre enn passivhusstandard! 

Takket være den eksepsjonelt lave luftlekkasjen, vil bruk av SPA S ENERGY-paneler gi høyre BREEAM-poeng på bygningen.

En av de nye funksjonene i SPA S ENERGY-panelene er Ruukkis nye energibelegg, som senker overflatetemperaturen på panelene og derfor reduserer bygningens kjølebehov og de termiske bevegelsene i panelene. 

De tilgjengelige fargene til Ruukkis energibelegg er ENERGY RR23 og ENERGY RR41. Isolasjonskjernen i SPA S ENERGY-panelene er laget av ikke-brennbart mineralull.

SPA S ENERGY-paneler er en ideell løsning for fasader som krever ekstremt lave luftlekkasjetall, lange spenn og gode brannhemmende egenskaper.

Den øvre horisontale skjøten på sandwichpanelet inneholder Ruukki® Rain Protect membran som hindrer fukt til å nå isolasjon før og under montasjefasen (paneltype SPA, paneltykkelse 150-230mm).

Bruk:

  • Yttervegger

 

Informasjonen på våre nettsider er korrekt i henhold til vår beste kunnskap og forståelse. Selv om alle anstrengelser er gjort for å sikre nøyaktighet, kan selskapet ikke akseptere noe ansvar for direkte eller indirekte skader som følge av eventuelle feil eller feil bruk av informasjonen i denne publikasjonen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer.

Egenskaper

Produktnavn
Sandwichpanel SPA S ENERGY for yttervegger
Standard module width
1200 mm
Min. lengde
2000 mm
Max. lengde
13500 mm
Tykkelse utvendig plate
0,6 mm
Tykkelse innvendig plate
0,5 mm
Air Tightness
n50 = 0,3 1/h for Ruukki Energy system, entire building
Tykkelse D (mm) 150 200 230
Vekt (kg/m2) 28,9 34,5 38,5
U-verdi (W/m2K) 0,29 0,22 0,19
Lydisolering Rw (dB) 31 31 31
Reaksjon ved brann A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0
Brannmotstand vegg & maks spennvidde horisontal / vertikal montering (m): 150 200 230
EI 30 9.0 / 8.8 9.0 / 8.8 9.0 / 8.8
EI 30 (rustfritt stål) 7.5 / 7.5 7.5 / 7.5 7.5 / 7.5
EI 60 9.0 / 8.8 9.0 / 8.8 9.0 / 8.8
EI 60 (stainless steel) 7.5 / 7.5 7.5 / 7.5 7.5 / 7.5
EI 90 7.5 / 8.8 7.5 / 8.8 7.5 / 8.8
EI 90 (stainless steel) 7.5 / 7.5 7.5 / 7.5 7.5 / 7.5
EI 120 7.5 / 7.5 7.5 / 7.5 7.5 / 7.5
EI 120 (stainless steel) 6.0 / 7.5 6.0 / 7.5 6.0 / 7.5
EI 180 7.5 / 7.5 7.5 / 7.5 7.5 / 7.5
EI 240 6.0 / 6.0 6.0 / 6.0 6.0 / 6.0

Alle egenskaper er i henhold til EN 14509 og relaterte standarder.

 

Belegg og farger

FasadekledningBeleggKorrosjonsklasserUV-motstandFarger
Yttervegger Energy C3 Ruv4  RR23, RR41 
YtterveggerHIARC MAXC4Ruv4 RR20, RR21, RR22, RR23, RR29, RR33, RR35, RR40, RR41, RR45 
YtterveggerHIARCC3Ruv4 RR20, RR21, RR22, RR23, RR29, RR33, RR35, RR40, RR41, RR45 
Yttervegger HIARC mattC3 Ruv4  RR33, RR40, RR41 
YtterveggerPolyester C3Ruv2-3 RR20, RR21, RR23, RR946
Innvendige overflaterPolyesterC3RR20 
Innvendige overflaterFoodsafe-laminat * C4 Hvit
Innvendige overflaterRustfritt stål *C4 
 
*) data-sf-ec-immutable="" alternative materialer
 
UV-motstand beskriver hvor godt belegget er i stand til å beholde dets opprinnelige farge- og glansnivåer i samsvar med EN10169. Desto høyere glans, desto bedre motstand.

Korrosjonskategorier beskriver klimaforhold utendørs i samsvar med EN12944. Desto høyere kategori, desto høyere korrosivt miljø.

Profilalternativer

Prosjekteringsverktøy

BIM-objekter

For å forenkle arbeidet både til arkitekter og byggingeniører med nøyaktig produktinformasjon i 3D format har vi et utvalg av CAD/BIM-objekter til Autodesk Revit og ArchiCAD.

 

Programvare

Traypan-logo

TrayPan® beregningsprogram for sandwichpaneler

Med TrayPan® kan du prosjektere sandwichpanel med metalloverflate produsert av Ruukki. En panelkonstruksjon kan prosjekteres som en enkelt- eller flerpennkonstruksjon. Du kan enkelt beregne vindbelastningen, med få parameter. Programmet kalkulerer også nødvendig festemateriell.

Gå til TrayPan®

Tekniske dokumenter

Her finner du tekniske dokumenter relatert til Ruukkis sandwichpaneler. Dokumenter er sortert etter dokument type. Klikk for å gå til dokumentbiblioteket.

 

 

Sertifiseringer og godkjenninger

Her finner du sertifiseringer og godkjenninger relatert til Ruukkis sandwichpaneler. Dokumenter er sortert etter dokument type. Klikk for å gå til dokumentbiblioteket.