Sandwichpanel SPA EE for yttervegger

Sandwichpanel SPA EE er tilgjengelig i tykkelse 200+. Nominell tykkelse på panelet er 202 mm.

Dette er en perfekt løsning for de fleste bygninger og konstruksjoner, og kombinerer høy kvalitet med svært gode tekniske egenskaper. 

Med kjernematerialet bestående av en lettere, ikke-brennbar og miljøvennlig fast mineralull, så oppfyller dette sandwichpanelet de skandinaviske standarder for isolasjon.

Den øvre horisontale skjøten på sandwichpanelet inneholder Ruukki® Rain Protect membran som hindrer fukt til å nå isolasjon før og under montasjefasen (paneltype SPA, paneltykkelse 200 mm).

Bruk:

  • Yttervegger (standard fix)

 

Informasjonen på våre nettsider er korrekt i henhold til vår beste kunnskap og forståelse. Selv om alle anstrengelser er gjort for å sikre nøyaktighet, kan selskapet ikke akseptere noe ansvar for direkte eller indirekte skader som følge av eventuelle feil eller feil bruk av informasjonen i denne publikasjonen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer.

Egenskaper

Produktnavn
Sandwichpanel SPA EE for yttervegger
Standard module width
1200 mm
Min. lengde
2000 mm
Max. lengde
13499 mm
Tykkelse utvendig plate
0,6 mm
Tykkelse innvendig plate
0,5 mm
Tykkelse D (mm) 202
Vekt (kg/m2) 24,8
U-verdi (W/m2K) 0,18
Lydisolering Rw (dB) 28
Reaksjon ved brann A2-s1. d0
Brannmotstand vegg & maks spennvidde horisontal / vertikal montering (m): 202
EI 30 7.5 / -
EI 60 7.5 / -
EI 90 7.5 / -
EI 120 7.5 / -
EI 180 4.0 / -

Alle egenskaper er i henhold til EN 14509 og relaterte standarder.

 

Belegg og farger

Materialer

BeleggKorrosjonsklasserUV-motstand Farger
HIARC MAXC4Ruv4  RR20, RR21, RR22, RR23, RR29, RR33, RR35, RR40, RR41, RR45
HIARCC3Ruv4  RR20, RR21, RR22, RR23, RR29, RR33, RR35, RR40, RR41, RR45
HIARC Matt C3Ruv4  RR33, RR40, RR41
PolyesterC3Ruv2-3 RR20, RR21, RR23, RR946
PolyesterC3RR20
Foodsafe-laminat *C4Hvit
Rustfritt stål *C4-
 
*) alternative materialer
 
UV-motstand beskriver hvor godt belegget er i stand til å beholde dets opprinnelige farge- og glansnivåer i samsvar med EN10169. Desto høyere glans, desto bedre motstand.

Korrosjonskategorier beskriver klimaforhold utendørs i samsvar med EN12944. Desto høyere kategori, desto høyere korrosivt miljø.

Prosjekteringsverktøy

BIM-objekter

For å forenkle arbeidet både til arkitekter og byggingeniører med nøyaktig produktinformasjon i 3D format har vi et utvalg av CAD/BIM-objekter til Autodesk Revit og ArchiCAD.

 

Programvare

Traypan-logo

TrayPan® beregningsprogram for sandwichpaneler

Med TrayPan® kan du prosjektere sandwichpanel med metalloverflate produsert av Ruukki. En panelkonstruksjon kan prosjekteres som en enkelt- eller flerpennkonstruksjon. Du kan enkelt beregne vindbelastningen, med få parameter. Programmet kalkulerer også nødvendig festemateriell.

Gå til TrayPan®

Tekniske dokumenter

Her finner du tekniske dokumenter relatert til Ruukkis sandwichpaneler. Dokumenter er sortert etter dokument type. Klikk for å gå til dokumentbiblioteket.

 

 

Sertifiseringer og godkjenninger

Her finner du sertifiseringer og godkjenninger relatert til Ruukkis sandwichpaneler. Dokumenter er sortert etter dokument type. Klikk for å gå til dokumentbiblioteket.