Ruukki® Roof Sensor

Ruukki® Roof Sensor plassering

Det er viktig at sensorenes angitte verdier og plassering spesifisert av Poimu® prosjekterende blir levert til systeminstallatøren. Det er anbefalt at denne informasjonen blir markert og uthevet på tak-diagrammet, som må leveres til systeminstallatøren.

I tillegg, spesielt, der det er mer enn to sensorer, bør tabellen under fylles ut. Den oppsummerer dataene til byggets sensorer som er indikert i byggets modulsystem.

Last ned sensorenes plasseringstabell:

Relaterte linker

Ruukki roof sensor (1)

Ruukki® Roof Sensor overvåking

Ruukki® Roof Sensor overvåker snøbelastingen på tak i sanntid, forhindrer farlige situasjoner, og reduserer kostnader. Løsningen beskytter byggets brukerne og gir trygghet for arkitekter, konstruktører, byggeiere og byggets vedlikeholdspersonale.

Mer om Ruukki® Roof Sensor overvåking
Poimu-logo

Poimu® program for dimensjonering av selvbærende takplater

Poimu®, programvare for dimensjonering, lar deg optimalisere produktvalget i følge Eurocode. Bare ved å definere noen grunnleggende inndata kan du velge en selvbærende takplate for deres behov fra Ruukkis utvalg. Dette raske verktøyet for optimalisering dekker 1-, 2-spenn og kontinuerlige konstruksjoner og gir nøyaktig løsning på hvilken plate som bør brukes, også lengden.

Gå til Poimu®
Load-bearing-sheet

Selvbærende takplater

Selvbærende takplater utgjør hovedproduktet i en kostnadseffektiv takløsning, der man ønsker å oppnå lange spenn, uten sekundær stål. De selvbærende takplatene kan også prosjekteres som en skive, som på en effektiv måte fordeler de horisontale lastene via bæresystemet til fundamenteringen.

Mer om selvbærende profilerte plater