Ruukki® Roof Sensor

Resirkulering av ståldeler øker

Ruukki Construction produserer byggeprodukter som kan resirkuleres, og deres tilstand og belastning overvåkes ved bruk av digitalisering.

Som byggemateriale har stål alltid fungert bra, siden det er lett, motstandsdyktig og sterkt. Det gir heller ikke vekstgrunnlag for mugg. Stål har i det siste fått nye konkurransefortrinn. Etter hvert som tilgangen til råmaterialer blir mindre og betydningen av karbonavtrykk vektlegges mer, vil det oppstå et behov for å resirkulere ståldelene fra bygninger i tillegg til tradisjonelt stål. 

«Hvis man ser på megatrender er Asia et område der det bygges mye nytt, der betydningen av bygningseffektivitet legges vekt på og der man vil se store endringer i verdikjeden for bygg og anlegg. Europa er et område mer fokusert på renovering, der bruken av prefabrikerte deler øker og der resirkulering også sannsynligvis vil bli inkluderert i bygningsdesign», sier Pekka Roivio, Ruukkis leder for forskning og produktutvikling.

En flyttbar stålbygning kan også lånes

Mange kommuner har hatt dårlige erfaringer med mugginfiserte skolebygg, og lokale krav til barnehager er i stadig forandring. Flyttbare offentlige bygninger av arkitektonisk høy kvalitet blir mer og mer populære. «Flere kommuner har begynt med utlån av bygninger som lett kan flyttes, og som kan tilpasses bruksformålet. Når du ser dem ville du aldri drømt om at de kan flyttes fra sted til sted», forteller Roivio. 

Ruukki Construction produserer gulv-, vegg- og takelementer som praktisk talt ikke har noen organiske bestanddeler. «De absorberer ikke fuktighet, så mugg kan ikke vokse på dem», legger Roivio til.

Articles-alyn-hyodyntaminen

«Ruukki Construction produserer gulv-, vegg- og takelementer som praktisk talt ikke har noen organiske bestanddeler. De absorberer ikke fuktighet, så mugg kan ikke vokse på dem»

Mer utstrakt bruk av digitalisering

Ifølge Roivio kommer bruken av digitalisering i løpet av byggeperioden til å øke: «Digitale tvillinger bruker oppdatert informasjon om bygget som er i bruk, også når det gjelder resirkulerbare delers status og tilstand. En bygningsdel som har blitt godt vedlikeholdt og ikke hardt belastet, kan ofte fortsatt ha både levetid og bruksverdi igjen. Smarte komponenter i konstruksjoner øker: Vi har også en taksensor på vei som vil varsle om belastningsforholdene på taket. Slik kan for eksempel snøfjerning optimaliseres. Ytterligere sensorer kan legges til systemet på en enkel måte, for eksempel for å overvåke fukthistorikken for bygningers klimaskjermer.»

Spesielt innen byggfornyelse og resirkulering kommer stål helt sikkert til å bli mer populært i årene framover. «Under bygningsdesign vil de samlede levetidskostnadene tas i betraktning i stadig større grad, og dette vil nødvendigvis føre til at stålprodukter får et større konkurransefortrinn.»

Tekst: FAGPUBLIKASJON PRODUSERT AV GSD NORDIC

Back to roof sensor page >>

Relaterte linker

Ruukki roof sensor (1)

Ruukki® Roof Sensor overvåking

Ruukki® Roof Sensor overvåker snøbelastingen på tak i sanntid, forhindrer farlige situasjoner, og reduserer kostnader. Løsningen beskytter byggets brukerne og gir trygghet for arkitekter, konstruktører, byggeiere og byggets vedlikeholdspersonale.

Mer om Ruukki® Roof Sensor overvåking
Poimu-logo

Poimu® program for dimensjonering av selvbærende takplater

Poimu®, programvare for dimensjonering, lar deg optimalisere produktvalget i følge Eurocode. Bare ved å definere noen grunnleggende inndata kan du velge en selvbærende takplate for deres behov fra Ruukkis utvalg. Dette raske verktøyet for optimalisering dekker 1-, 2-spenn og kontinuerlige konstruksjoner og gir nøyaktig løsning på hvilken plate som bør brukes, også lengden.

Gå til Poimu®
Load-bearing-sheet

Selvbærende takplater

Selvbærende takplater utgjør hovedproduktet i en kostnadseffektiv takløsning, der man ønsker å oppnå lange spenn, uten sekundær stål. De selvbærende takplatene kan også prosjekteres som en skive, som på en effektiv måte fordeler de horisontale lastene via bæresystemet til fundamenteringen.

Mer om selvbærende profilerte plater