Blogg

Kreativitetsens kraft

Vi møtte seniorarkitekt Eli Synnevåg hos Snøhetta ved selskapets hovedkontor i Oslo, for å diskutere hva som er de mest relevante utfordringene arkitekturen står overfor både i dag og i morgen. Og hvordan fremmer et av verdens ledende arkitektfirmaer kreativitet på organisasjonsnivå? 

Hvilke verktøy eller metoder bruker Snøhetta til å nære kreativiteten innen organisasjonen? Hvor viktig er en åpen samtalekultur og det å ha det moro for selskapets suksess. Problemene med bedre kreativitet tilnærmer Snøhettas seniorarkitekt Eli Synnevåg seg med et helhetlig syn.