Blogg

Arkitekturens fremtid

Vi møtte seniorarkitekt Eli Synnevåg hos Snøhetta ved selskapets hovedkontor i Oslo, for å diskutere hva som er de mest relevante utfordringene arkitekturen står overfor både i dag og i morgen. Og hvordan fremmer et av verdens ledende arkitektfirmaer kreativitet på organisasjonsnivå? 

Hva er de største utfordringene arkitekter står overfor i dag? Hvor viktig er bærekraft, bruk av teknologi og tverrfagligsamarbeid i moderne arkitektur? Snøhettas seniorarkitekt Eli Synnevåg gir et innblikk i hvordan arkitekter kan forbli relevante i nåtiden.