Blogg

DET MEST ØKOLOGISKE SANDWICH-PANELET PÅ MARKEDET?

Ruukki® life-veggpanelet, som består av nordisk stål og mineralull, minimerer miljøpåvirkningen gjennom hele livssyklusen. Prosentandelen av resirkulert og resirkulerbart materiale i produktene er også uvanlig stor.

Ruukki life-panelet er ideelt for moderne, miljøvennlig konstruksjon. Mineralullen inneholder opptil 85 % resirkulert materiale. Ingen annen isolasjon når opp til en så høy prosentandel. Stålet er fullstendig resirkulerbart, og på slutten av dets livssyklus kan Ruukki life-panelene resirkuleres 100 prosent.

- Ruukki life-panelenes mineralullkjerne er laget av resirkulert glass, og stålet er verdens mest resirkulerbare materiale. Når panelene har nådd slutten av deres levetid på minst 50 år, kan de enkelt demonteres og gjenbrukes i en annen bygning. Når panelene resirkuleres, blir stålet brukt på nytt og mineralullen kvernes ned til blåsull som brukes til isolasjon. Mineralullen kan alternativt gjenbrukes i produksjonen, og et gammelt panel kan få et nytt liv som et nytt life-panel, meddeler Pasi Turpeenniemi, ansvarlig for utviklingen av Ruukkis fasadeprodukter.

 

TOMME GLASSFLASKER SOM ISOLASJON, KASTES IKKE PÅ SØPPELDYNGA

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, som produserer ISOVER-isolasjon, er Finlands største forbruker av resirkulert glass. I praksis betyr dette at glasset som brukes i industrien og husholdninger – takket være en fremgangsmåte for fremstilling av fine fibre – kan anvendes som et miljøvennlig råmateriale og til slutt som veggmateriale.

- Et mineralullpanel er i seg selv svært økologisk, men vi tar også stort hensyn til miljøet i produksjonen, understreker ISOVERs salgssjef Hannu Kyckling. Ifølge Kyckling produseres eksempelvis 70 % av energien som brukes av fabrikken i Forssa ved hjelp av biogass, og på fabrikken i Hyvinkää brukes naturgass. Ved anlegget i Forssa produseres heller ikke noe deponiavfall, siden alt overflødig isolasjonsmateriale gjenvinnes.

– Produksjonen av mineralull er en viktig del av gjenvinningssystemet for glass i Finland. Bruken av resirkulert glass reduserer miljøbelastningen betydelig gjennom mineralullens brukstid. Man har også beregnet at ISOVER-isolasjonsmaterialene under brukstiden sparer 200 ganger den energien du trenger for å produsere dem.

 

KOSTNADSEFFEKTIVITET GJENNOM EN LENGRE LIVSSYKLUS

ISOVER-isolasjonsmaterialene representerer ren nordisk kvalitet, og er merket med nøkkelflagget. I tillegg får eksempelvis energipanelene i Ruukki life-produktgruppen en lufttetthetsgaranti takket være den sertifiserte installasjonstjenesten.

– Energieffektiviteten er viktig i vurderingen av den totale økonomien. Når bygningens ytre lag er lufttett, blir oppvarmingskostnadene umiddelbart lavere. Og når du vurderer veggmaterialet basert på kostnadseffektivitet for en lengre livssyklus, økologiske indikatorer, lydisolerende egenskaper, eller LEED- og BREEAM-poeng, er Rukki life-energipanelet i en klasse for seg sammenlignet med konkurrerende produkter, oppsummerer Turpeenniemi.