Blogg

ØKOLOGISK KONSTRUKSJON ER EN TREND SOM VIL FORTSETTE

GLEM SLIT UT OG KAST-KULTUREN

Akkurat nå forbruker verdens befolkning så mye ressurser som det 1,5 jordklode produserer, men hvis alle levde som finnene, ville vi trenge 3,5 jordkloder for å opprettholde levestandarden og infrastrukturen. Byggebransjen er ikke perfekt i denne forbindelse, men heldigvis synes slit ut og kast-kulturen å være i ferd med å tape mot trenden som fremmer bærekraftig utvikling.

Jeg vil påstå at de fleste av oss er opptatt av miljøet; vi sorterer søppelet og blir opprørt når vi hører at vannet i Østersjøen er i ferd med å bli uegnet for bading. Jeg vil også påstå at enhver byggmester og arkitekt burde reflektere over de økologiske aspektenes betydning og rolle i prosjektene sine – og kostnadene ved økologisk bygging. Alle som søker rask profitt bygger med minimalt budsjett og billige materialer, og tenker ikke lenger fram enn til salget av eiendommen. En godt informert, moderne byggherre vurderer alternativene og ser effektiviteten som helhet og økologisk bygging som en fordel for verden og for sin egen virksomhet. Fremtidige byggherrer trenger neppe engang tenke på dette, for utviklingen synes definitivt å være på miljøsiden.

SPARER ØKOLOGISKE LØSNINGER PENGER?

De viktigste beslutningene om de miljømessige konsekvensene av en bygnings levetid tas allerede før fundamentet konstrueres. Når man ved planleggingsbordet sammenligner kostnadene ved ulike alternativer, bør man vurdere å ikke ta i betraktning kun den opprinnelige investeringen, men også de totale kostnadene under bygningens livssyklus. Bygningens energiforbruk og vedlikeholdskostnader har eksempelvis stor betydning, når man forutser en brukstid på 60 år i stedet for 20. Bedre tekniske egenskaper og bruk av organiske materialer kan øke kostnadene i byggefasen, men kan også redusere energiforbruket, miljøpåvirkningen og kostnadene betydelig i løpet av levetiden til bygningen. På den annen side er det viktig å ta hensyn til miljøvirkningen av konstruksjonen, desto kortere brukstid man forventer.

EN BEDRE FREMTID, BIT FOR BIT

Strukturer og bygningsprodukter spiller en nøkkelrolle i bærekraftig konstruksjon. Man får selvfølgelig ikke en økologisk høy kvalitet og holdbar bygning bare ved å optimalisere noen deler, men den er summen av mange faktorer. Derfor må du også vurdere virkningene av bygningsmaterialene i byggeperioden og gjennom hele levetiden til bygningen. For å bygge bærekraftig må du bruke bærekraftige konstruksjonsmaterialer, som man også kan kombinere på riktig måte. Strukturene og materialene som brukes i dem, må være dokumentert som langsiktig bærekraftige for at deres egenskaper når det gjeler sikkerhet, energieffektivitet og miljøvennlighet vil bli opprettholdt gjennom hele bruksperioden. Beslutningene som skal tas når det gjelder disse spørsmålene, ligger hos arkitekter, byggherrer, planleggere og byggemyndigheter. Vi håper at den miljøvennlige byggekulturen kommer til å videreutvikles, og at alle beslutningstakerne sparker ballen i samme retning.