Seneste nyheter

Roxtec verdsetter aktivt og åpent samarbeid

Roxtec er et selskap som ble grunnlagt i 1990 og har hovedkontor i Karlskrona, Sverige. Selskapet produserer tetningsløsninger for kabler og rør. Roxtec er aktiv i 80 land og har rundt 750 ansatte.

Roxtecs tetninger brukes til gjennomføringsløsninger designet for å beskytte både mennesker og verdier. Gjennomføringsløsningene kan være komplette enheter med én eller flere linjer eller kabler som passerer gjennom en vegg eller en annen overflate. Disse brukes, for eksempel, på skip og oljeplattformer, så vel som i kraftstasjoner, tog og industribygninger.

Roxtec verdsetter langsiktige forhold

Roxtec lager rundt 10 millioner tetningsmoduler per år. Foruten å produsere tetningsmoduler, lager selskapet også gjennomføringsløsninger tilpasset kundenes behov, der tetningssystemet inkluderer andre komponenter, for eksempel støtteplater fra Ruukki.

«Vi har valgt underleverandørene våre på en slik måte at vi er i stand til å planlegge langsiktig. Prisen er åpenbart en viktig faktor for våre innkjøp, men det er ikke det eneste kriteriet», sier Helene Wahnström, ansvarlig for strategiske innkjøp i Roxtec.

Den personlige kjemien fungerer også

Ruukki og Roxtec møttes på messen Elmia i Jönköping for mer enn 25 år siden, og Ruukki har produsert støtteplater for gjennomføringsløsningene til Roxtec siden den gang. Støtteplater brukes til gjennomføringsløsninger med flere kabler eller linjer med separate tetningsmoduler. I endene av platene er det profilerte terskler som forhindrer at modulene forskyves når trykket endres. Roxtec mottar årlig rundt 2,5 millioner slike plater, som er laget av stål, rustfritt stål eller aluminium avhengig av formålet.

«Forgjengeren min følte at Ruukki ønsket å støtte oss aktivt i utviklingen og produksjonen av produktene våre. Gode personlige forhold var også en viktig faktor i utvelgelsen av underleverandør», forklarer Helene Wahnström.

Fremover sammen

Helene Wahnström har jobbet som ansvarlig for innkjøp i syv år og berømmer samarbeidet med Ruukki.

«Jeg mener det beste med samarbeidet med Ruukki er at de tar initiativ og er aktive, uansett hvilken sak det gjelder. Dette gjelder både for produkter og andre faktorer som påvirker virksomheten, for eksempel logistikk. Jeg setter pris på dette», sier hun.

Helene Wahnström understreker viktigheten av et åpent og ærlig samarbeid, også i situasjoner der ideer ikke kan implementeres.

En ting som Roxtec og Ruukki har felles er at begge fokuserer på kvalitet, men også på service og fleksibilitet. Helene Wahnström har funnet ut at Ruukki har fleksibel produksjon, og at den vanlige produksjonen ikke blir tregere selv i situasjoner der de samtidig lager skreddersydde produkt for Roxtec.

«Styrkene er fleksibel service og tilpasningsdyktig produksjon. Ruukki har kunnskap som vi kan bruke i våre egne produkter. Samarbeidet med Ruukki gir sikkerhet.»