Seneste nyheter

Bygningshistorie og landskap reflektert i rehabilteringen av Thorsgården i København

Thorsgården ligger i Nørrebro-distriktet i København, og ble ferdigstilt i 1942 og fungerte som industribygning fram til 1970. Det ble deretter omgjort til en kontorbygning og er det fortsatt i dag.

Bygningen har fem etasjer og et gulvareal på rundt 3500 kvadratmeter. Siden 1999 har Thorsgården vært eid av Per Gottlieb, som leier ut lokalene. Rehabilitering av ytterveggene og ny fasade på bygningen ble fullført 1. april 2019.

 

Meningsløst å rive

«Bygningen var i god stand, bortsett fra vinduene, så riving var meningsløst. I tillegg til å bytte vinduene, inkluderte rehabiliteringen isolering av tak- og veggkonstruksjonene med 20 cm tykk mineralull og fornyet fasade», forklarer Per Gottlieb.

Den rehabiliterte bygningen huser for tiden et treningsstudio, fysioterapi og et markedsføringsbyrå.

Rehabiliteringen startet i september 2018 og tok seks måneder. Ruukki leverte Cor-Ten kassetter til fasaden, bærekonstruksjonen til å montere kassettene og de utarbeidet en bruksanvisning med tegning av fasaden som viser hvordan bærekonstruksjonen og kassettene monteres.

 

Nytt respekterer det gamle

Et av kriteriene til den arkitektoniske utformingen var å gjøre bygningen mer energieffektiv. Dette ble oppnådd ved å bytte ut vinduene og gjennom isolasjon. Arkitektonisk utforming var også nødvendig for å ta hensyn til det visuelle aspektet.

«Bygningen måtte definitivt se annerledes ut enn den gamle. Målet var å få fasaden til å se moderne ut og likevel passe inn i området», forklarer Gottlieb. Den nye fasaden respekterer den gamle industriarven med sine høye vinduer. Vinduene ble forstørret i forbindelse med rehabiliteringen og slipper nå mer lys inn i bygningen.

 

Patinaen på Cor-Ten passer med omgivelsene

«Fasaden i Cor-Ten passer godt inn blant de andre bygningene i området. Cor-Ten patinerer vakkert og passer godt sammen med den røde kledningen i teglstein som er i området», sier Morten Bang, arkitekt og eier av Tegnestuen LOKAL, som var ansvarlig for arkitektonisk utforming.  

Byen København krevde også at bygningen skulle passe inn i området. Etter å ha sett Morten Bangs tidligere prosjekt, forsvant all tvil.

Morten Bang legger til at Cor-Ten er ideell for områder med historiske bygninger, slik som de gamle industrielle omgivelsene i dette tilfellet. Cor-Ten er spesielt egnet til prosjekter som involverer et tilbygg til en gammel bygning.

 

Finjustering er alltid nødvendig

«Det er alltid en utfordring å montere nye prefabrikkerte deler – som Cor-Ten kassetter i dette tilfellet – på gamle bygninger. Målene på bygningene er ofte ikke så nøyaktige, så det er lite toleranse og fleksibiliet for endringer.», bemerker Morten Bang.

Ruukkis program som lager en bruksanvisning med tegning av fasaden er en tjeneste som angir antall fasadekassetter som kreves og hvordan de monteres. Dette bidrar til raskere bygging og gjør at den som prosjekterer kan konsentrere seg om det kreative aspektet.

Montering av fasaden i Thorsgården-prosjektet foregikk i etapper. Vi måtte skaffe beslagene til bærekonstruksjonen fra en annen leverandør, og fordi produktet ble montert fra grunnen av, tok monteringen i starten lengre tid enn normalt. Ifølge Per Gottlieb gikk monteringen raskt etter den innledende trege starten.

 

De fleste liker det

Jeg har hørt noen få kommentarer eller litt forvirring om hvorfor fasaden er rusten, men de fleste kommentarene har vært imøtekommende», sier Per Gottlieb.

Bygningen er ferdig rehabilitert og leietakerne er tilbake til vanlig drift av sine virksomheter. Per Gottlieb, som eier bygningen, sier at han er fornøyd med hele prosjektet og bygningens utseende.