Seneste nyheter

Postens logistikksenter i Stavanger er bygget på erfaring og tillit

Et logistikksenter oppført av Posten Norge konsernet til Posten og Bring, et logistikkonsern som spesialiserer seg på pakkeleveranser, ble ferdigstilt i mars 2019 i Sandnes, sør for Stavanger.

Det nye logistikksenteret på 15 000 kvm er en del av et nasjonalt distribusjonsnettverk for brev, pakker og annen frakt i Norge og består av lagrings- og sorteringsfasiliteter, postterminal og kontorer. Postens funksjoner var tidligere spredt over hele Stavanger-området.

Veidekke Logistikkbygg startet arbeidet med oppføringen av logistikksenteret i januar 2018 og fullførte det på 14 måneder. Ruukki leverte sandwichpanelene til byggets vegger, system-vinduene og de selvbærende takplatene.

 

Endringer krevde nye lokaler

Logistikksenteret i Stavanger var det tredje i sitt slag som ble oppført av Veidekke Logistikkbygg for Posten, og etterfølger de to forrige sentrene i Trondheim og Narvik.

«Det nye senteret var absolutt nødvendig siden vi i løpet av de siste årene har sett en dramatisk endring i transport av pakker og annen post. Antallet pakker har vokst, mens mengden tradisjonell brevpost har blitt redusert», sier prosjektleder Egil Høeg i Veidekke Logistikkbygg.

Så mange som 170 lastebiler med post og pakker passerer gjennom det nye logistikksenteret hver dag. Posten og Bring, som eies av Posten Norge AS, har ofte leveranser til samme adresse, og det er anslått at nye felles leveranser vil redusere den totale kjørelengden med så mye som 600 000 km i året.

 

Dagslys gjennom vinduene og et utseende som minner om et kontorbygg

Når man skal bygge industri- eller logistikkbygg på et stramt tidsskjema er sandwichpaneler et godt valg. Industri- og logistikkbygg har også ofte kontorlokaler og det betyr at krav til kontorer som f.eks. store vinduer, er nødvendig. Dette var også tilfellet for logistikksenteret i Stavanger.

Ruukki leverte sandwichpanelene som benyttes i bygget samt såkalte system-vinduer, som matcher panelene fra Ruukki perfekt, og sammen skaper de en lufttett og energisparende veggkonstruksjon.

«Vinduene fra Ruukki, som matcher panelene, er ideelle for bygg der veggene og hele konstruksjonen er prosjektert etter et stramt tidssjema», forteller Egil Høeg.

I henhold til norsk lovgivning må permanente arbeidsplasser ha vinduer som slipper inn dagslys. Vinduene på logistikksenteret i Stavanger er plassert oppunder taket, mens i kontordelen utgjør vinduene det meste av veggen slik at de både slipper inn lys og gir bygget et typisk utseende for kontorbygg.

Egil Høeg sier at det tok omtrent seks måneder å montere panelene og vinduene. Det er åtte paneler plassert oppå hverandre i veggene og det ble montert to rader på en dag.

 

Ingenting slår tillit

Egil Høeg sier at han har samarbeidet med Arve Folkestad hos Ruukki i 24 år. I tillegg til at de leverer kvalitetsprodukter var valget av Ruukki og deres produkter til logistikksenteret i Stavanger basert på tillit og service.

«Erfaringene med panelene fra Ruukki og vinduene laget av Tikli, som ble brukt på logistikksenteret i Trondheim, bekreftet at det også var lurt å velge Ruukki som leverandør for Stavanger. Ingenting slår personlige relasjoner og gjensidig tillit i denne bransjen», poengterer Egil Høeg.

Egil Høeg har vært i bransjen lenge. Han mener at en av nøklene til et vellykket byggeprosjekt er å kjenne prosjektet ned til minste detalj.

«Jeg tror ikke, jeg vet».