Seneste nyheter

Fasade fra Ruukki ga Venstres Hus i Oslo tilbake sitt opprinnelige utseende

I 2018 fikk Venstres Hus på Youngstorget i Oslo ny fasade. Den gamle fasaden hadde sett bedre dager og bygningen hadde behov for en ansiktsløftning. I tillegg til ny fasadebekledning, ble alle vinduene i bygget byttet ut.

«Bygningen fikk tilbake sitt opprinnelige utseende, siden den originale fasaden hadde blitt malt over med en lys farge på 1980-tallet. Bekledningen er nå mørk og bak den ble et lag på 20 cm med isolasjonsmateriale installert for å forbedre bygningens energieffektivitet. Dette gjør Venstres Hus til et passivhus med svært lavt energibehov», forklarer Nils Gunnar Dietz, daglig leder for bygning.

”For å bidra til å redde klimaet kan ingen gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Dette er et av våre bidrag”, sier Dietz.

Venstres Hus er blant de første bygningen fra 1950-tallet i Norge som gjennom renovering har blitt et passivhus. Bygningen sto ferdig i 1954 og huser hovedkontorene for Norges eldste parti, det liberale partiet Venstre. Bygningen eies av Venstre AS, som leier ut ni etasjer i bygningen, og er arbeidsplassen til rundt 150 personer.

Bygningen fikk en sort aluminiumsfasade, der profilerte sinusplater som vanligvis brukes til taklegging ble brukt. Fasaden som nå er installert var ikke et standardprodukt, men ble laget spesielt for denne bygningen, itråd med byantikvarens ønske. De profilerte platene ble laget etter mål ved fabrikken, hver for sitt spesifikke sted på bygget, og ble levert installasjonsklare.

«Jeg er veldig fornøyd med Ruukkis produkt, og framfor alt med den personlige servicen. Dette gjorde utslaget da vi ga ordren til Ruukki. Resultatet er en fasade av eksakt samme type som bygget hadde da det først ble oppført. Ruukkis arbeid og service oppfylte forventningene våre 100 %», sier Nils Gunnar Dietz.

I tillegg til den gode servicen er han også fornøyd med at prosjektet ble fullført på en så vellykket måte.

«Jeg har kun hørt positive kommentarer om den nye fasaden. Disse kommentarene tyder på at bygget gir karakter til Youngstorget i Oslo.»

 

Ruukkis leveranse:

Fasadeprofiler, aluminium, ca. 600 m2

Partner:

MDH arkitekter SA