Seneste nyheter

Grønne Žali er et forbilde for kjøpesenter

Kjøpesenteret Žali, nordøst for Vilnius, er det første kjøpesenteret i Litauen som har blitt tildelt et BREEAM-ytelsessertifikat på et av de høyeste nivåene. Kjøpesenteret huser et supermarked i IKI-kjeden samt 15 andre forretninger. Navnet Žali, som betyr grønn, sier mye om prosjektet.

«Dette kjøpesenteret viser vår kompetanse innen bærekraftig byggkonstruksjon», sier arkitekten Marius Mateika hos eiendomsutvikler Baltisches Haus.

I motsetning til de fleste eiendomsutviklere, som vanligvis selger eiendommene sine straks etter at de er ferdigstilte, sto Baltisches Haus for byggingen av Žali og leier nå også ut fasilitetene.

«Dette har i stor grad påvirket våre valg av materialer og løsninger. Vi ser på kostnadene for hele byggets levetid. Det er også en fordel for kundene, for eksempel siden energieffektivitet betyr at de ikke betaler unødvendig mye for oppvarming», forklarer Marius Mateika.

Byggekostnadene står for en sjettedel av de samlede kostnadene gjennom en bygnings levetid. De resterende kostnadene kommer fra bruken av bygget, i form av f.eks. oppvarming og vedlikehold.

©Photo: Baltisches Haus

Arkitekten Marius Mateika sier de ønsker å være en banebrytende pioner innen bygg- og anleggsbransjen. De lærte mye av Žali-prosjektet, og vil bruke det de har lært i fremtidige prosjekter. ©Photo: Baltisches Haus

Høye krav på grunn av beliggenheten

Kjøpesenteret ligger i Balsiaidistriktet, ca. 20 kilometer fra sentrum av Vilnius. Mange aktive mennesker har slått seg ned i dette området som stort sett er preget av eneboliger, og mange har flyttet ut av sentrum for å bo i mer landlige omgivelser. Lokalbefolkningens sosiale bevissthet og kjøpesenterets beliggenhet ved siden av en fredet naturpark, betydde at listen ble lagt høyt.

«Vi hadde månedlige møter med lokalbefolkningen der vi diskuterte hvilke ønsker de hadde for Žali. Samarbeidet begynte allerede før noe byggearbeid hadde blitt gjort eller noen byggeplaner var utformet. Dette hjalp oss til å få en felles forståelse, og til å minske alle slags motforestillinger», sier Marius Mateika.

Paneler gir både godt miljø og innsparinger

Bygningen er BREEAM-miljøsertifisert på et av de høyeste nivåene. Dette ble oppnådd blant annet ved å bruke Ruukkis energipaneler.

«Den største fordelen er at panelene fører til innsparinger i oppvarmings- og nedkjølingskostnader. Og ikke bare det, de isolerer også mot støy. Det kommer støy fra maskinrommet i bygget, og lyddempingen Ruukkis paneler gir forhindrer at støyen høres i nabolaget», legger Marius Mateika til.

Bygningen inneholder også andre grønne løsninger. Žali-kjøpesenter bruker geotermisk energi til oppvarming, og det grønne taket virker isolerende både mot sommervarme og vinterkulde, og som et filter for regnvann. Bærende takplater laget av Ruukki har blitt brukt til taket.

Under utformingen og byggingen av Žali ble materialene optimalisert, det vil si at man så etter den best mulige løsningen for hele bygningens livsløp. Optimaliseringen resulterte bl.a. i bruk av et grønt tak i stedet for solcellepaneler, siden det grønne taket gir flere fordeler.

©Photo: Baltisches Haus

Om vinteren isolerer det grønne taket slik at varmen holdes inne i bygningen, og om sommeren hindrer det solstrålene i å varme opp taket og bygningen. Dette fører til at behovet for oppvarming om vinteren og nedkjøling om sommeren blir mindre. ©Photo: Baltisches Haus

Smart effektivitet ved bruk av sensorer og BIM

Žali ble bygd ut fra en tankegang der hele livssyklusen ble tatt i betraktning. For at bygningen skal kunne «føle», er den utstyrt med sensorteknologi. Sensorer overvåker oppvarming, vannforbruk, belysning, strømforbruk og til og med kloakksystemet. Informasjonen sensorene gir brukes også f.eks. til vedlikehold av eiendommen.

Teknologi er brukt gjennom hele design- og konstruksjonsprosessen, og hele bygget har blitt modellert. Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er brukt i utformingen av konstruksjoner, arkitektur, oppvarming, strømdistribusjonsnett og datakommunikasjon. Det ble til og med laget modeller for virkningen sollys vil ha på bygningen til ulike årstider og på ulike tider av døgnet.

«Hele bygningen, alle delene, har blitt lagret og hele bygningen kan også skannes. Dette betyr at hvis en vaktmester skanner eller tar et bilde av et lysrør, vil vedkommende få informasjon om merket og modellen. Dette fører til innsparinger og gjør at vedlikeholdet går raskere, siden man ikke må undersøke produktet først og deretter gå tilbake igjen for å bytte ut lysrøret», forklarer Marius Mateika.

Miljøet har blitt kompensert

Žali har tatt hensyn til mennesker og dyr som bor i området. Kjøpesenteret har ikke bare forhindret spredning av støyforurensning, men eiendomsutvikleren har også laget rundkjøringer og sykkelstier de vil også dekke en ganske lang vegg med slyngplanter for å forbedre utsikten for naboene. De har tatt hensyn til naturmiljøet rundt, f.eks. ved å bygge insekthoteller, fuglekasser og hekkeplasser for flaggermus. Ifølge rapporter fra biologer er området tilholdssted for mer enn 50 ulike plante- og dyrearter. De økologiske investeringene som er gjort, kompenserer på et vis for plassen som har falt bort og blitt tatt i bruk.

©Photo: Baltisches Haus

Etter hvert vil den sørvendte veggen dekkes med slyngplanter, slik at naboene ikke må se rett i en lang naken vegg. Siden bladene vil dekke veggen, vil plantene beskytte den sørvendte veggen mot å opphetes og varme opp bygningen om sommeren. Om vinteren, når plantene ikke har blader, kan solen varme opp veggen. ©Photo: Baltisches Haus

Tillit gjør utslaget

Det var mange grunner til at Ruukkis produkter ble valgt til veggene og taket. Den mest overbevisende var forholdet mellom pris og kvalitet for panelene, samt deres gode varmeisolerende egenskaper. Takleggingsproduktene fra Ruukki ble valgt siden det er viktig at taket er sterkt nok til å bære plantevekstene. I tillegg ble Ruukkis produkter valgt fordi produksjonen er sertifisert, og produktene hjalp til å få de nødvendige poengene for BREEAM-sertifiseringen.

«Vi stoler fullt og helt på Ruukki. Det er en solid bedrift med god service, som gjør jobben vår mye enklere. Produktinformasjonen er i orden, og det er enklere å samarbeide med Ruukki. Som arkitekt setter jeg også pris på den brede produktporteføljen og det store fargeutvalget», sier Marius Mateika begeistret.

©Photo: Baltisches Haus

Dyrenes verden har også blitt tatt hensyn til i området der Žali-kjøpesenter ligger. Baltisches Haus har satt opp fuglekasser på veggen av kjøpesenteret, og Ruukki-panelene har dermed fått et nytt produkt som ekstrautstyr. ©Photo: Baltisches Haus

Žali viser veien videre

Marius Mateika bemerker at energieffektiv konstruksjon er på vei opp i Litauen og det er i ferd med å bli en viktig trend, og det legges også stor vekt på dette av internasjonale selskaper som investerer i landet.

Baltisches Haus har lært mye av Žali. Noe helt nytt ble bygget og tilnærmingen til byggeprosjektet var helt ny, ikke minst ble lokalbefolkningens syn tatt i betraktning. Marius Mateika sier prosjektet har vært en læringskurve og at foretaket nå vet hva de må gjøre og hva som kan utelates i fremtidige prosjekter. Men kunne ikke kjøpesenteret ha blitt bygget på en enklere måte nå? Både Marius Mateika og Baltisches Haus har lagt listen høyere enn vanlig. 

«Vi ønsker å være en fremtidsorientert eiendomsutvikler og være banebrytende innen bransjen.»

 

Ruukkis leveranse

Ruukkis energipaneler: 1300 m2

Lastbærende takplater: 4700 m2