Seneste nyheter

Ekeris lokaler i Pedersöre er bygget rundt produksjonsprosessen

Ruukki bidrar med: En stålramme gjør det enkelt å flytte store komponenter rundt i produksjonen, og bruk av elementer muliggjør effektiv, energieffektiv konstruksjon.

 

Ekeri er basert i Pedersöre og de produserer rammekonstruksjoner for  trailere og semi-trailere med sideåpning. Fordelene med sideåpning på trailere er brukervennlighet og hastighet, siden lasting og lossing kan gjøres via bakdøren og dørene på siden. Selskapets kjernemarkeder er de nordiske landene, hvor deres produkter allerede er standard, og det største markedet er i Sverige. Rundt 17 konstruksjoner lages hver uke, selskapet har også vedlikeholdstjeneste. Ekeri ble grunnlagt i 1945 og har i dag rundt 240 ansatte.

 

Mer egenproduksjon, mindre godstransport

Ekeris nye produksjonsanlegg, som ligger ved siden av selskapets hovedkontor i Pedersöre, ble ferdigstilt i slutten av 2018. Ekeri trengte nye lokaler for istedenfor å bruke underleverandører, hadde de besluttet å produsere gulv, tak og vegger til rammekonstruksjonen selv. Egenproduksjon er fokusert på Pedersöre-verkene.

«I praksis betyr dette en økning i vår egen andel av produksjonen i produksjonsprosessen. Det betyr også at komponentene ikke lenger trenger å transporteres på veien fra hundrevis av kilometer unna», sier Ekeris administrerende direktør Matti Laurila.

Den nye produksjonshallen dekker et areal på rundt 12 000 kvadratmeter, det er på størrelse med 1½ fotballbane. Ruukki leverte stålrammer til bygningen, sandwichelementer som brukes i veggene, de selvbærende takplatene i stål, den termiske isolasjonen og fuktsperre til taket. Ruukkis levering inkluderte også ansvaret for prosjekteringen av membrankonstruksjonen, det vil si tak og vegger. Energisimulering ble brukt til å identifisere den beste løsningen og la føringen i prosjekteringen og valg av tilgjengelige løsninger. Ruukki var også ansvarlig for monteringen av produktene de leverte.

 

Produksjonsprosessene satt tempoet for prosjekteringen

Administrerende direktør Matti Laurila sier at prosjekteringen av hallen var basert utelukkende på produksjonsprosessen, det vil si den mest logiske måten å produsere rammekonstruksjoner på. Når produksjonsprosessen var avklart, ble hallen prosjektert i henhold den.

«Fra vårt synspunkt er en stålramme en utmerket løsning, og bygningen er et åpent lokale uten søyler som hindrer å flytte bevegelige komponenter rundt. Byggets lufttetthet og energibesparelse er også viktige kriterier for oss», sier Laurila.

Ruukki leverte stålrammen, med spenn på opptil 56 meter, til bygningen.

 

God prosjektering fører til kvalitet

Byggefirmaet Rakennus Nynäs Oy hadde det overordnede ansvaret for å bygge produksjonshallen. Rakennus Nynäs har rundt 20 ansatte som i hovedsak bygger forretnings- og produksjonsbygg, men de er også underentreprenører på offentlige bygninger. Den nye brannstasjonen og Baltic Yachts nye produksjonslokaler i Pietarsaari er gode eksempler.

«Alle våre prosjekt er drevet av kvalitet, ikke bare pris. Kvalitet inkluderer alltid å overholde tidsskjemaet. For oss starter kvalitet med prosjektering. Med Ekeri-prosjektet f.eks. betød det at planene til alle stadier var ferdige før vi begynte på det første stadiet, sier administrerende direktør Rune Nynäs.

De gjør heller ikke alt selv, det var rundt ti underleverandører involvert i prosjektet. Rakennus Nynäsin fikk ansvaret for å ha full kontroll over byggeprosjektet, som begynte 9. november 2018. Bygget stod ferdig 21. desember samme år, som var tidligere enn planlagt.

 

Elementene er raske å montere og energieffektive

Magnus Storbacka fra Rakennus Nynäs var ansvarlig for byggeprosjektet og sa at fordelen med å bruke sandwichelementer er at oppføring av energieffektive bygninger kan gjøres med et stramt tidsskjema.

Det nye bygget måtte være lufttett for å generere besparelser i oppvarmingskostnader. Ruukki brukte energisimulering av produksjonslokalene i prosjekteringsfasen med luftlekkasje koeffisienten satt til 1,00 eller q50 = 1,0. Luftlekkasje koeffisienten angir mengden luftlekkasje i forhold til overflaten av membranoverflaten, som inkluderer første etasje, vegger og øverste etasje eller tak. Jo mindre tallet er, desto bedre er bygningens lufttetning.

 

Optimalisering førte til bedre resultater enn lovet

Den nødvendige energieffektiviteten i Ekeris lokaler ble oppnådd ved å tilpasse eller optimalisere isolasjonstykkelsen i ulike deler av bygningen for å oppnå et godt og kostnadseffektivt resultat. Energisimulering viste at investering i god lufttetthet muliggjør at takets isolasjonstykkelse reduseres fra 40 cm til 30 cm og fremdeles oppnår det nødvendige energieffektivitetsnivået. Optimalisering identifiserer den mest kostnadseffektive kombinasjonen for å oppnå best mulig resultat på en fornuftig måte.

Cramo gjennomførte målingene av lufttetthet i produksjonslokalene i samsvar med SFS-EN-13829 standarden. Målingen ble gjort 11. desember og viste en luftlekkasje på q50 = 0,7. Dette var bedre enn målet som var på 1,0.

 

Kompetanse i alle ledd

«Ruukki gjorde en utmerket jobb i prosjektet. Helt fra start la vi merke til at vi jobbet med et selskap som er vant til store prosjekter. Det var kvalitet av høy standard, et eksempel er at alle boltene i stålrammen ble justert til hullene som ble boret til dem. Alle leveranser ble også levert i tide. En annen suksessfaktor var at Ekeri er en dyktig kunde som visste hva de gjorde og hva som var nødvendig», sier Magnus Storbacka entusiastisk.

«Bygningen ble ferdigstilt i henhold til tidsskjema og målsettingene. Og viktigst av alt så har det fungert som det burde, bekrefter Ekeris administrerende direktør Matti Laurila.