Seneste nyheter

Ruukki Construction blir GreenCoat® partner

GreenCoat® er et innovativt og økologisk varemerke for fargebelagte stålplater som brukes på tak, fasader og takrennsystemer. I begynnelsen av oktober skrev Ruukki Construction offisielt en markedsføringsavtale om GreenCoat med SSAB, eieren av GreenCoat® varemerket. Med en slik avtale kan Ruukki bruke GreenCoat® varemerket til markedsføring i alle sine markedsområder. Ruukki Construction er et datterselskap av SSAB.

 «Ruukki Construction sine kunder har brukt GreenCoat® fargebelagte produkter til tak i flere år allerede. Ruukki har brukt GreenCoat® stål med dets bærekraftige belegg på tak siden 2017, det har også blitt brukt på Plannjas tak som har har vært på det Svenske og Norske markedet siden 2012», sier Jouni Metsämäki, SVP Roofing, hos Ruukki.

Grunnen til at GreenCoat® fargebelagt stål er så bærekraftig er den betydelige andelen av Nordisk rapsolje istedenfor tradisjonelle fossil baserte oljer.

 «Det er tilfredstillende å observere at våre kunder setter pris på miljøbevissthet på produkter til tak også. Dette viser at veien til mer økologiske alternativer som Ruukki Construction valgte for mange år siden var det riktige valget», legger Jouni Metsämäki til.

Den nye avtalen som nå er signert er et av Ruukki Constructions mange valg mot en mer miljøvennlig bevisst konstruksjon. Ruukki signerte i september 2019, World Green Building Council sin visjon om en null-utslipps bygningssektor innen 2050. Ruukki er sterkt engasjert i nye fremtidige økologiske innovasjoner og mange av Ruukki Construction sine produkter og løsninger er rettet mot et karbonnøytralt samfunn.

På en global skala, utgjør bygninger omtrent 39 % av alle energirelaterte karbondioksidutslipp. Produsenter av byggematerialer og byggverk utgjør omtrent 30 % av denne andelen og bruken av bygningen, som f.eks. oppvarming, utgjør de resterende 70 %.