Seneste nyheter

Stedsstolthet i Lohja

Lohi kjøpesenter i Lohja er lett tilgjengelig og gjenkjennelig, og er i akkurat riktig størrelse for sentrum i en mellomstor by. På en måte var kjøpesenteret en reaksjon mot urban utvikling, der næringslokaler bygges langs hovedveier og kryss utenfor bykjernene.

Bygningen, som ligger i sentrum av Lohja en times kjøretur fra Helsingfors, ble åpnet for publikum 5. september 2019. Kjøpesenteret har 15 butikker og 4 restauranter, med et gulvareal på 22 000 kvadratmeter fordelt på 3 etasjer. Den underjordiske kjelleren har blitt garasje.

Ruukki leverte Ruukki Life-sandwichpaneler til kjøpesenterets vegger. Isolasjonen i disse er mineralull som er laget av resirkulert materiale. Ruukkis paneler ble også brukt inne i kjøpesenteret mellom branncellene. Det meste av fasaden ble kledd med bleke fasadepaneler levert av Ruukki. Panelets farge imiterer snø i solskinn. Fasadesystemet Ruukki Emotion med bakgrunnsbelysning og perforering ble montert både på den buede delen av fasaden og andre steder på fasaden for å få harmonerende veggoverflater.

Lohjas plan for byutvikling stilte strenge vilkår til bygningens utforming, også den buede fasaden.

«I motsetning til planen på prosjekteringsstadiet, ønsket vi å ha farge og lys på det buede  hjørnet. Vi diskuterte saken med byggefirmaet og Ruukki, og perforerte fasadepanel viste seg å være en god måte å fremheve det buede hjørnet på,» sier arkitekt Heikki Käppi, som tegnet bygningen.

Sentral beliggenhet var en utfordring

Arkitekt Heikki Käppi kom inn i prosjektet etter det allerede hadde startet. Tidlige utkast, den sentrale beliggenheten og strenge forhold, var en utfordring for utformingen, også bygningens størrelse i bybildet.

Kjøpesenteret har forbedret utseendet i omgivelsene. Lohjas arkitekt for byutvikling Juha Anttila sier at fasaden nå er et imponerende syn i sentrum, spesielt det buede hjørnet ved rundkjøringen. Kvartalet har blitt integrert på nytt i Lohja sentrums næringsliv.

«Det perforerte røde panelet som ble brukt for å fremheve fasaden ga oss et lite sjokk under oppføringen, men fargen ser langt fra dyster ut i det grå oktoberværet. Den duse fasadebelysningen bak fasadepanelene har fått positiv respons. Det samme temaet gjentas også i de eksterne glassbarrierene,» sier Juha Anttila.

Sokos’ varemagasin og S-marked er de største forhandlerne i kjøpesenteret og viderefører kvartalets tradisjoner. Suur-seudun osuuskauppa andelslag har vært her siden 1927.

Styrket av en planleggingsendring

Juha Anttila mener at Lohjas hovedplan for utbygging som trådte i kraft i 2016 har drevet utviklingen av området. Området har fått en ansiktsløftning nå som gatene er rehabilitert og mange bygninger har fått rehabilitert fasadene. I henhold til byutviklingsplanen skal kvartalet danne en sammenhengende enhet, og bygningenes utseende skal forbedre kvaliteten og tilfredsheten i det urbane miljøet i bykjernen. Utbyggingen må være i harmoni med omgivelsene.

Lohi kjøpesenter ser elegant ut fra alle kanter, og på en måte er hver fasade en hovedfasade. Tekniske områder, f.eks. lasteplasser og serviceområder til næringsbygg, ødelegger ofte bybildet. Byutviklingsplanen krever at parkering, avfallshåndtering, service, lagring og tekniske anlegg, samt konstruksjoner som er nødvendige for mekaniske og elektriske systemer, ikke må være iøynefallende på fasadene.

Utformingen overvant utfordringene

«Selvfølgelig er det en god følelse å se det ferdige bygget som ble overlevert til kunden i henhold til planen,» sier Pasi Siikaluoma, produksjonssjef i byggefirmaet Jatke Oy, etter prosjektet var ferdig.

Byggefirmaet Jatke Oy hadde hovedansvaret for byggeprosjektet, som foruten faktisk byggearbeid også omfattet det overordnede prosjekteringsansvaret.

Byggeprosjektet begynte med å rive de gamle bygningene som stammet fra en annen epoke. Selve byggearbeidene startet i august 2017 og varte i to år. Byggefasen var på drøyt to år.

Pasi Siikaluoma forklarer at logistikken i sentrum krevde nøye planlegging siden det ikke fantes store områder for lagring rundt bygningen.

Bygningens form ga også utfordringer. Bygningen er bygget med lange bjelker, dette ville vært umulig å installere fra bygningens sider. Dette ble løst ved å installere bjelkene fra bygningens innside. Siden det ikke var noen rette vinkler i bygningsrammen, krevde det mer in-situ konstruksjon på de hule kjerneplatenes skjøter.

Buet fasade ved bruk av rettvinklede produkter

Når det gjelder konstruksjonen og komplikasjoner forbundet med en buet fasade, ble det bygget en vegg av sandwichpaneler bak fasadepanelene og belysningen. Hvordan fasadepanelene skulle monteres utenpå de rektangulære panelene samt å lage en sømløs buet vegg var en utfordring.

«Vi klarte å løse dette på en bra måte, takket være presisjonsplanlegging. Det ble utarbeidet en nøyaktig installasjonsplan for hver lettrigel som panelene ble festet på. Det ble gjort et vertikalt diagonalt snitt på endene av fasadepanelene slik at krumningen ikke ville resultere i et sprik mellom fasadepanelene,» forklarer Pasi Siikaluoma.

For byggefirmaet Jatke styrket dette prosjektet også deres kompetanse. Pasi Siikaluoma sier at etter prosjektet vil ingen fasadeprosjekt skremme dem. Han er veldig fornøyd både med utfallet av prosjektet og med Ruukki.

«Ruukki var strålende i prosjektet, selgerne var veldig opptatt av å føre prosjektet videre og ikke bare selge produkter,» sier en begeistret Pasi Siikaluoma.

«Ruukkis produkter viste seg å være et interessant alternativ for å implementere utformingen. I tillegg til dette, var Ruukkis assistanse og produktkunnskap til stor hjelp ved valgene våre. De leverte også kunnskapsrik service. Utfallet ble akkurat som planlagt,» tilføyer arkitekt Heikki Käppi, som tegnet bygningen.

«Lohi kjøpesenter har blitt et landemerke i Lohja og skiller seg ut fra de andre bygningene i sentrum,» oppsummerer Pasi Siikaluoma ved Jatke Oy.