Seneste nyheter

Ruukki skal levere fasaden til det første kulturtårnet i Norge

Ruukki skal levere fasadematerialene til Tårnet i Kabelgata Kulturfabrikk, i Oslo, som er under rehabilitering med fasadesystemet Ruukki® Forma Tårnet har allerede blitt et lokalt landemerke, og vil bli en viktig arbeids- og samlingsplass i kultursektoren.

«En fasade i Cor-Ten er mer samstemt med distriktets industrielle fortid og karakter enn hva for eksempel en multifarget eller glassfasade ville vært. Fasaden vil bli delvis perforert, med integrert LED lys Dette vil gjøre at tårnet stikker ut i landskapet. Bruken av sandwichpaneler gjør at vi kan bygge veggene hurtigere, og forbedrer samtidig bygningens energieffektivitet,» sier prosjektleder Lars-Petter Pettersen hos eiendomsutviklingsselskapet Oxer Eiendom.

I 1997 kjøpte Oxer Eiendom en industritomt på om lag 50.000 kvadratmeter, der det tidligere hadde ligget en kabelfabrikk. Tårnet som nå rehabiliteres, ble brukt som tørketårn for kabler. Oxer Eiendom investerer om lag 7 milliarder NOK i utviklingen av hele området. Målet er å skape et dynamisk urbant distrikt hvor kulturen spiller en viktig rolle. Tårnet med omgivelsene vil være et sentralt knutepunkt for ulike kulturelle begivenheter.

Tårnet består av 11 etasjer, og takhøyden i de nederste etasjene når opp til åtte meter. Den øverste etasjen vil huse en felles lounge der leietakerne kan arrangere kundearrangement, for eksempel, mens det på bakkeplan vil finnes funksjons- og konferanserom som alle kan leie. Gårdsplassen ved tårnet vil ha et overdekket areal for arrangement med opptil 1000 deltagere, og området kan ved behov utvides til å omfatte den tilstøtende parkeringsplassen.

Selve tårnet er om lag 70 meter høyt, og har ikke tidligere inneholdt bygningsinfrastruktur. Dette betyr at elektrisitet, vann og kloakk, varme og klimaanlegg sammen med brannvarslingssystemer vil være blant systemene som skal installeres i tårnet i forbindelse med renoveringen. Tårnet ble bygget i to faser på 1960- og 1970-tallet.

Cor-Ten, som er valgt fasadekledning, er en unik værbestandig stålkvalitet, som danner en beskyttende oksid patina i overflaten når den utsettes for oksygen og fuktighet. Patinaen motvirker dypere korrosjon.

Arbeidene med rehabiliteringen av fasaden startet i august 2018, og ferdigstillelse er forventet i februar 2019. Rehabiliteringen av hele tårnet er planlagt å fullføres innen sommeren 2019. Utviklingen av området for øvrig er forventet å pågå frem til midten av 2030-tallet.

 

Ruukkis leveranse:

3 200 m2 Ruukki Forma fasadesystem, som inkluderer både sandwichpanelene som brukes i veggene og fasadekledningene.