Seneste nyheter

Ny skybasert TrayPan moderniserer og forenkler prosjekteringsarbeidet

TrayPan blir nå en skybasert app som er spesielt rettet mot prosjekterende av byggkonstruksjoner. Det har et moderne og brukervennlig grensesnitt og brukes til å prosjektere vegger, tak og himlinger med Ruukkis sandwichelement. Ruukki vil fremover oppdatere alle sine beregningsprogram og andre program, og TrayPan er det første i køen. Senere i år vil Poimu, en app for selvbærende plater, også bli oppdatert for å møte dagens krav. Ruukkis mål er å skape en familie av moderne prosjekteringsverktøy som støtter og forenkler konsulentens/den prosjekterende sitt arbeid.

Sammenlignet med den tidligere utgaven av TrayPan, vil et moderne og dynamisk grensesnitt gjøre den nye appen enda mer brukervennlig. Nå vises all relevant informasjon på én skjerm, slik at brukerne ikke må åpne separate vinduer for å finne den informasjonen de trenger. Det er også enkelt å kopiere og tilpasse både innholdet i prosjektene og konstruksjonsdelene. Prosjekter kan enkelt deles med andre brukere, slik at det ikke er nødvendig å sende beregninger via e-post. Sett fra prosjektleders synsvinkel vil den nye delingsfunksjonen underlette for eksempel ved vikarierende kolleger i ferier og høytider.

Siden Traypan er en skybasert app, er det ikke nødvendig å installere den på brukernes maskiner. Skybasert programvare betyr at data og porteføljer alltid er oppdaterte. Når Ruukki legger til et nytt produkt, et panel eller en funksjon, vil dette umiddelbart være tilgjengelig i appen. Skybaserte tjenester muliggjør at alle i teamet kan delta i prosjekteringsarbeidet. 

Nye TrayPan er utviklet gjennom et nært samarbeid mellom Ruukkis FoU-avdeling og salgsorganisasjon.

Bli kjent med nye TrayPan! Klikk her.