Seneste nyheter

WORLD GREEN BUILDING WEEK 2019: RUUKKI SIGNERTE SIN VISJON FOR DEKARBONISERING AV KONSTRUKSJON

Ruukki Construction støtter World Green Building Council sin visjon om fullstendig karbonnøytral konstruksjon innen 2050. En appell til hele byggebransjen er en del av World Green Building Week sine arrangementer som finner sted rundt om i verden mellom 23. og 29. september.

Bygninger har et større potensiale for å redusere karbonutslipp enn for eksempel trafikken. Globalt utgjør bygninger omtrent 39 % av alle energirelaterte karbondioksidutslipp. 

Cirka 30 % av denne andelen kommer fra produksjon av byggematerialer og byggverk, og 70 % fra bruken av bygninger, f.eks. oppvarming.

I rapporten WGBC har fremlagt er nøytralisering av karbon bestemmelsene fokusert på hele livssyklusen til bygninger fra produksjon av råvarer til bruksfasen og til slutt riving av bygninger og gjenbruk og gjenvinning av bygningskomponenter. Ruukki har fremmet tilnærming til livssyklus i lang tid. En liten investering i kvaliteten på produktene kan redusere energiforbruket betydelig i bruksfasen, forlenge serviceintervaller eller forbedre gjenbruk av komponenter eller materialgjenvinning.

Ruukki er sterkt opptatt av nye, miljøvennlige innovasjoner i fremtiden. Mye av Ruukki Construction sin virksomhet er rettet mot et karbonnøytralt samfunn:

 

RÅMATERIALER OG FREMSTILLING

Cirka 20–30 % av Ruukkis morselskap SSABs råstoff er resirkulert stål. SSABs ambisiøse mål er å gå bort fra karbonbasert stålproduksjon og erstatte den med en hydrogenbasert prosess innen 2045. Målet er å redusere CO2-utslippene med 25 % innen 2025 og eliminere dem innen 2045.

Bruk av resirkulerte materialer er også en betydelig del av Ruukkis sluttprodukter. For eksempel blir over 70 % av materialet som brukes i mineralull som er isolasjonsmateriale i våre sandwichkassetter resirkulert.

Miljøvennlighet er blitt utvidet til belegg. I produksjonen av GreenCoat belegg til Ruukkis tak og fasader er en betydelig andel fossilolje erstattet med rapsolje. Belegg av høy kvalitet brukes til å produsere produkter med lengre levetid, noe som sikrer produktytelse under skiftende forhold og muliggjør gjenbruk av produktet.

 

TRANSPORT

Hos Ruukki Construction er forsendelser av byggevarer lagt opp til å være effektive. Det betyr at kjøretøyene er fullastet ved utlevering av varer og de blir fylt opp med råvarer på vei tilbake til fabrikken. Det reduserer antall reiser, begrenser kjørelengde og øker effektiviteten.

Stålprodukter kan transporteres mer effektivt enn andre lignende produkter, noe som resulterer i reduksjon i utslipp av karbondioksid. La oss ta en enebolig med et takareal på 150 kvadratmeter som vårt eksempel. Tak i stål veier omtrent 5 kg per kvadratmeter, mens tilsvarende tak i keramisk flis veier 40 kg per kvadratmeter. En lastebil med en kapasitet på 20 tonn kan bære ståltak til omtrent 27 eneboliger. I motsetning til dette, vil transport av keramikkfliser til 27 slike hus kreve omtrent 8 lastebiler.

 

ENERGIEFFEKTIVITET

Når det gjelder byggeprodukter, i tillegg til enestående isolasjonsytelse, sikrer Ruukki sandwichkassetter utmerket lufttetthet for hele bygninger, noe som resulterer i besparelser både på oppvarming og nedkjøling. Sandwichkassetter brukes vanligvis i større industri- og logistikkbygninger der de kan føre til i betydelige reduksjoner i utslipp.

Fotovoltaiske løsninger integrert i bygningens fasade kan også generere noe av energien som brukes i bygningen, og dermed redusere karbonavtrykket i bruksfasen.

 

GJENBRUK OG RESIRKULERING

Selv produkter med lang levetid kommer til et punkt hvor de ikke er brukbare lengere. I tillegg til levetid, fokuserer FoU på gjenbruk av produkter og gjenvinnbarhet av råvarer etter bygningens levetid. Ståldeler kan alltid gjenvinnes 100 %.