Seneste nyheter

Et smart tak overvåker snøen på Spice kjøpesenter

Kjøpesenteret Spice, i Latvias hovedstad Riga, har tatt i bruk en unik byggteknisk nyvinning, Ruukki Smart Roof. Ruukki Smart Roof er et system som overvåker vekten av snø og is på taket og gir i sanntid informasjon om forandringer.

Automatisering reduserer risiko

“Vi ville ha et automatisk system som gir oss informasjon om vekten av snøen på samme måte som vi for eksempel får informasjon om innendørstemperatur”, forklarer Andris Stankevičs, teknisk direktør ved eiendomsselskapet E.L.L. Kinnisvara.

Andris Stankevičs sier at selv om dybden av snøen på taket kan måles manuelt, vil det alltid være fare for menneskelig feil. Snø har blitt målt på feil sted på taket, på feil måte, eller man har kanskje ikke hatt tilstrekkelig opplæring i hvordan måling gjøres korrekt.

Avhengig av temperatur, kan snøstrukturen og vanninnholdet variere mye i løpet av en dag. Dette har stor innvirkning på vekten av snøen på taket. Det er viktigere å vite vekten av snøen enn hvor tykt snølaget er.

Innsparinger, sikkerhet og sjelefred

Ruukki Smart Roof gir innsparinger for eiendomsvedlikehold. Systemet sender varsel når sikkerhetsgrunner tilsier at snø må fjernes fra taket. Innsparingene kommer ved at snø ikke blir fjernet når det ikke er trengs. Snø blir ofte fjernet unødig fordi vekten av snøen ikke er kjent.

“Smart Roof er kostnadseffektivt: Det kan installeres på områdene med høyest risiko. I Spice sitt tilfelle ble plasseringen av sensorene beregnet av byggteknisk avdeling sammen med Ruukkis eksperter”, sier Andris Stankevičs.

Smart Roof er en investering i sikkerhet både for liv og eiendom. En bygning hvor snøbelastning blir overvåket automatisk og snø fjernet basert på sanntidsdata er langt tryggere enn en bygning som bruker den konvensjonelle løsningen; manuell snøfjerning.

“Sikkerhet er en del av vårt image. Kunder som besøker og handler i Spice trenger ikke å måtte se opp mot taket og bekymre seg for om kjøpesenteret er trygt. Dette er trygt. Vi har alltid gjort ting litt annerledes og tatt i bruk de nyeste teknologiene, og Ruukki Smart Roof er en av disse”, forklarer Andris Stankevičs.

Teknisk sett den eneste mulige løsningen

Ruukki Smart Roof var den smarteste løsningen for Spice også fra et byggteknisk synspunkt.

“Det ville vært umulig å forsterke taket i et trangt rom fullt av kabler. Det ville ha krevd stengning av hele eller deler av kjøpesenteret mens arbeidet ble utført”, sier Stankevičs.

Andris Stankevičs legger til at selv om det skulle være mulig å erstatte eller forsterke fagverkene, måtte de likevel vite den faktiske bærende kapasiteten til fundamentet for søylene. Strukturelle endringer i byggefasen blir ofte ikke dokumentert, og bare de opprinnelige dokumentene fra designfasen er tilgjengelige.

Sensorer festet til kritiske punkter

Det er totalt fire enheter som måler snøbelastningen, trådløse bokser som er festet til undersiden av taket. Disse boksene er plassert rett ved det høyeste punktet på bygningen, der snøfonner kan dannes. Hver boks har en måler for å kompensere for temperatur, og tre sensorer som måler belastningen på taket. Sensorene er koplet med kabel til radioboksen og gjør nye målinger hvert 60. minutt.

Radioboksene sender signalet til en trådløs mottaker, som videresender signalet til en sentral server over mobildata. Serveren utgjør kjernen og sender informasjon til brukerne og om nødvendig, alarmer. Informasjon og alarmer kan sendes både som e-post og som SMS. I Spice sitt tilfelle kan teknisk direktør følge med på smarttaket fra en skjerm på arbeidsplassen, som en hvilken som helst annen applikasjon. Brukergrensesnittet presenterer informasjonen både grafisk og numerisk.

Vær først forberedt, så klar til å handle

To grenseverdier har blitt satt basert på bygningsstrukturen og kapasiteten til de bærende platene. Toppverdien, 100 %, tilsvarer bæreevnen til taket. Hos Spice vil et 50 %-varsel bety at personale må være tilgjengelig og forberedt på å fjerne snø om det kommer mer. Dette varselet blir sendt med e-post og er alltid synlig i et web-grensesnitt. Alarmer på dette nivået går til interne brukere, som for eksempel teknisk direktør.

Hvis snøbelastningen når 75 %, vil systemet sende ut et nytt varsel, På dette nivået vil brukere også få SMS. Et varsel vil også gå til selskapet med ansvar for eiendomstjenester, slik at de straks kan gå i gang med å fjerne snø.

Varslingen skjer etter to målinger. Dette sikrer at situasjonen faktisk krever handling og ikke bare er en målefeil. Raske endringer i lufttemperatur eller lufttrykk kan av og til gi misvisende målinger.

Smart system og god serviceinnstilling

“Vi så på ulike muligheter for å overvåke snøbelastningen på taket, og Ruukkis system framstod som det beste. Selskapets imøtekommenhet og service påvirket også vårt valg,” forklarer Andris Stankevičs.

Han sier at de gjerne skulle brukt Ruukki Smart Roof-systemet på deres andre kjøpesenter i Riga. Dette er dessverre ikke mulig siden Smart Roof bare fungerer sammen med bærende platekonstruksjoner fra Ruukki. Ruukki kjenner egenskapene ved sine stålplater og kan garantere for virkemåten til Smart Roof.

Spice

Spice kjøpesenter ligger omtrent 5 kilometer fra Riga sentrum. Det åpnet i 2001 og er nå et av de mest populære shopping-områdene i Riga. Det tiltrekker seg rundt 8 millioner besøkende i året.

Komplekset består av to deler: Spice og Spice Home, med rundt 200 butikker og restauranter. Det totale arealet av de to tilsvarer størrelsen av elleve vanlige fotballbaner.

Spice er arbeidsplassen til nesten 700 mennesker.

E.L.L. Kinnisvara

Estland-baserte E.L.L. Kinnisvara er en av de største eiendomsutviklerne i det baltiske landet, og utvikler forretningsbygg med rollene som utvikler, investor og eiendomsforvalter. Selskapet eier 8 kjøpesenter, 3 hotell, 14 kontorbygg og 7 andre eiendommer. E.L.L. har rundt 50 mennesker ansatt i gruppens estiske, latviske og litauiske selskaper.

Tenk utenfor boksen

Andris Stankevičs sier at de liker å gjøre ting annerledes og bruken av Ruukki Smart Roof er et eksempel på dette. Han viser til hvordan en parkeringsplass ble bygget mer miljøvennlig, selv om biltrafikk langt fra er miljøvennlig. Også her er ideologien bærekraft, miljø, økonomi og eleganse.

Parkeringsplassen er dekket av store plater som kan resirkuleres i framtida om Spice ikke lenger trenger en parkeringsplass. Hvis området må graves ut, er det lett å legge dekket tilbake uten skjøter. Parkeringsplasser er ikke markert med maling, men med bruk av lysere plater. Området heller ned mot vest. Trær og buskvekster tar opp 75 % av regnvannet, og det er glipper i platene rundt dem, slik at vann blir ført mot plantene. Slik unngår man at denne parkeringsplassen bidrar til oversvømmelse av Rigas kloakkanlegg ved plutselige skybrudd. Ingen trær ble felt under byggingen, i stedet lot de trærne stå eller flyttet dem til andre steder. Når det er mørkt, blir området lyst opp av LED-lys, og ladestasjoner for elektriske biler er tilgjengelig.

“Dette er en mye mer elegant og miljøvennlig løsning som ikke kostet mer enn et vanlig parkeringsanlegg”, sier Andris Stankevičs.