Seneste nyheter

Cor-Ten gir Majåkerskolans utseende kontraster

Majåkerskolan, ferdigstilt i 2017 i Lidköping i Sverige, er en barneskole hvor elever fullfører sine seks første skoleår. Den nye skolen ble bygget der den tidligere skolen lå, den ble revet fordi bygget hadde forfalt. Liberta Cor-Ten fasadekassetter levert av Ruukki ble brukt på fasaden.

Arkitektene Linkarkitektur stod for prosjekteringen av Majåkerskolan og Lidköping kommune påla byggekriteriene. Skolen skulle være et funksjonsbasert læringsmiljø. Målet var å skape en skole med et læringsmiljø som ville støtte bærekraftig bruk både på individuelt nivå og i samfunnet som helhet.

Utforming basert på forskning

Foruten klasserom, har Majåkerskolan spisestue og eget kjøkken, helsetjeneste og idrettshall med garderober. Skolen har et hyggelig, kreativt og fleksibelt læringsmiljø som motiverer elevene til å ta nye tilnærminger til hvordan de tenker og gjør ting.

Arkitekt Sofia Lilja hos Linkarkitektur sier at bevisbasert design (EBD) ble brukt i utformingen av skolen. EBD er en tverrfaglig tilnærming basert på forskning på hvordan fysiske rom påvirker mennesker. Naturen har for eksempel en beroligende effekt på mennesker og reduserer stress. Løsninger der naturen kunne integreres i bygget ble prioritert. Andre evaluerte kriterier inkluderte lys, lyd, luft og farger.

Miljø og flerbruk har prioritet

Lidköpings kommune stilte krav om at skolebygningen skulle oppfylle kriteriene for Sveriges grønne bygningsråds nivå i sølv. Dette påvirket utformingen i den forstand at miljøvennlige konstruksjonsmaterialer ble valgt til bygningen, som det å dra nytte av naturlig dagslys og spare energi. I tillegg måtte materialene være gjenvinnbare.

Det ble tatt hensyn til flerbruken av lokalene på tegnestadiet. Idrettshallen f.eks. ligger separert fra de andre bygningene, slik at den også kan brukes utenom skoletiden.

Frie tøyler til fasaden

Kommunen hadde ingen spesifikke instruksjoner eller krav til utformingen av fasaden.

«Skolen ligger i hjertet av et boligområde med gamle bygninger, og en kirke. Vi ønsket å lage et urbant bygg som ville stå i kontrast til det generelle utseendet i området,» sier Sofia Lilja.

Sofia Lilja konstaterer at folk i byggebransjen var veldig entusiastiske at Cor-Ten ble valgt.

«Jeg synes Cor-Ten er et flott fasademateriale fordi det er robust og styrker uttrykket til skolebygningen. Det gir bygningen de nødvendige kontrastene i utseendet,» sier Sofia Lilja.

Sofia Lilja ser at det rustfargede materialet passer til mange forskjellige bygningstyper. Det er et varmt, naturlig og levende produkt. Cor-Ten gir god kontrast til lyse elementer som kan bidra til å takle krav til tilgjengelighet rundt for eksempel inngangspartier. Tydelige kontraster er viktig for alle, og spesielt for personer med nedsatt orienteringsevne.

«Bygningens fasade har fine kontraster. Cor-Ten gir varme, seksjonene med mur er svale og metallet har en mørk overflate. Majåkerskolan er en suksesshistorie og jeg er strålende fornøyd med utfallet,» sier Sofia Lilja.