Seneste nyheter

Nytt distribusjonssenter i Norge betyr større effektivitet og enda bedre arbeidsforhold

Tibnors nye sentrallager i Norge åpnet i juni 2019. Lageret er bygget for optimalisert produktflyt, og for å være en hyggelig arbeidsplass for de 65 ansatte som jobber der.

«Kontrollert innetemperatur er spesielt viktig på et lager, og det er også behagelig belysning,» sier Finn Kamås, logistikk- og produksjonsdirektør i Tibnor, som representerte Tibnor i byggeprosjektet.

Ruukki leverte de selvbærende takplatene og sandwichpanelene til veggene. Ruukki stod også for beregning av nødvendig takbelegg og installasjonstegninger.

Paneler og tak er viktige elementer for justering av temperaturen i bygningen, siden begge isolerer bygningen effektivt. Innetemperaturen i Tibnors sentrallager må aldri falle under +5C, selv ikke om vinteren.

«Vi satte også forretningsmessige mål for bygningen. Disse oppnås ved sentralisering. Når alt er samlet på et sted, reduseres også kostnadene», bemerker Finn Kamås.

Tibnor er en nordisk leverandør av stål, metaller og bearbeidingstjenester. Tibnor er en del av SSAB, og har foruten i Norden også virksomheter i Baltikum. 

Kundens mål for bygningen

Det nye sentrallageret ligger i Eidsvoll kommune, rundt 60 kilometer nord for Oslo, der dekker det et gulvareal på 21 000 kvm, som komfortabelt har plass til to fotballbaner. Produktsortimentet inkluderer ikke bare stålprodukter fra SSAB, men også aluminium og rustfritt stål. Tidligere holdt Tibnor til på Furuset, i Oslo.

Finn Kamås hos Tibnor forteller at hans jobb var å innlemme Tibnors mål i bygningen, og siden det var en rekke aktører å jobbe med, følte han seg mer som en dirigent. Straye var f.eks. ansvarlig for å installere veggene og Metacon taket.

«Jeg ga beskjed til Metacon at vi ønsket et hvitt tak, fordi tak og vinduer i stor grad påvirker lysforholdene. Vi visste at Ruukki hadde et godt produkt for å oppnå det vi ønsket, sier Finn Kamås.

Fantastisk prosjekt

Det var naturlig for en stålleverandør å bygge sine lokaler i stål og bruke sitt eget selskaps produkter. Dette kriteriet var ikke viktigst da Ruukkis produkter ble valgt.

«Ruukki har produkter av høy kvalitet, de kan installeres raskt og prisen var også riktig,» sier Finn Kamås, og legger til at «totalt sett er jeg veldig fornøyd med prosjektet. Lageret ble ferdigstilt etter planen og samarbeidet mellom alle aktørene gikk eksemplarisk. Et fantastisk prosjekt.»