Seneste nyheter

Energipaneler bidrar til reduksjon i energiforbruket ved Itellas logistikksenter

Den første delen av Itellas nye logistikksenter ved Pennala i Orimattila i Finland ble satt i drift i januar. Veggene er laget med Ruukkis energipanelsystem. Målinger av lufttettheten i bygningen viser at den er tettere enn hva den var designet til å være, og beregninger viser at energipanelsystemet vil resultere i energibesparelser på 25 000–40 000 euro per år. Den ekstra kostnaden forbundet med energipanelsystemet, som kun utgjorde en liten økning sammenlignet med tradisjonelle paneler, vil tjenes inn igjen i løpet av 1–2 år, avhengig av værforholdene.

«Energisparing var den viktigste grunnen til å velge Ruukkis energipaneler. For en bygning av denne størrelsen, vil tiltak for energieffektivitet generere betydelige innsparinger», sier Ville Jokela, utviklingsdirektør hos Itella Real Estate Oy.

Veggene i et logistikksenter ville tradisjonelt sett bli bygget med vanlige sandwichpaneler. Itella bestemte seg imidlertid for å velge Ruukkis energipanelsystem for å sikre en lufttett veggstruktur, slik at varmen holder seg inne på vinteren og ute på sommeren.

«Logistikksenteret er en hybridbygning der jordvarme er den viktigste formen for oppvarming, kombinert med gass i de kaldeste periodene. Det ville vært litt av et paradoks hvis vi forsøkte å spare energi i oppvarmingen, men ikke klarte å holde varmen inne», forklarer Jokela.

Bedre enn en passiv bygning

Ruukki brukte energisimulering allerede i anbudsfasen for å bestemme bygningens lufttetthet. Basert på denne simuleringen kunne de garantere en lufttetthet på n50 = 0,9 1/h. Ruukkis lufttetthetsgaranti betyr at selskapet vil refundere de ekstra kostnadene for bruk av energipaneler dersom den garanterte lufttettheten ikke oppnås. Denne garantien gjorde det enklere å velge energipaneler.

Når bygningen sto ferdig, ble lufttettheten verifisert gjennom uavhengige målinger. Bygningens lufttetthet var 0,15, noe som er betraktelig bedre enn den garanterte tettheten på 0,9. Det skal også nevnes at grenseverdien for en passiv bygning er på 0,6.

Energipaneler og energieffektivitet er også positivt for selskapets profil

«Som en del av selskapets miljøstrategi, jobber Itella målrettet for å redusere karbonutslippet. Man kan ikke alltid måle hvilket ansvar selskaper har i forhold til miljøet, men dette betyr mye for kundene våre. De ønsker å bruke selskaper som driver på en ansvarlig måte», sier Jokela.

Forbedrer tjenestene og skaper jobber

Det nye logistikksenteret var nødvendig for å oppfylle kravene til en voksende kundeservice. I tillegg til transport, jobber Itella og Rautakesko nå sammen om sentralisert lagring.

«Når det gjelder logistikken, har Orimattila en sentral plassering for en kunde som opererer over hele Finland. Tidligere hentet vi varer fra lageranlegg over hele landet. Et sentralisert lager reduserer trafikken mellom lagrene og salgspunktene, og dette vil i sin tur redusere belastningen på miljøet», forklarer Jokela.

Logistikksenteret ved Pennala i Orimattila er et imponerende syn. Det er 548 meter langt, 122 meter bredt og dekker et areal på 77 000 kvadratmeter, et område som ville hatt plass til 10 fotballbaner. I tillegg til det rent visuelle, vil logistikksenteret også ha betydning for Orimattila kommune ved å skape 200–300 nye jobber.

En bygning i trygge hender

Den første delen av Itellas logistikkbygning ble satt i kommersiell drift i januar, og resten av anlegget vil være i drift innen sommeren 2013. Energipanelene er produsert ved Ruukkis anlegg i Alajärvi i Finland, og ble installert av KVK-Tek Oy. Et installasjonsfirma som er sertifisert av Ruukki. Logistikksenteret ble bygget av byggefirmaet Rakennusosakeyhtiö Hartela.

Ruukki lanserte energipanelene sine på våren i 2011, før de senere fulgte opp dette med et komplett energipanelsystem. Et energipanel er et prefabrikkert veggelement som brukes i eksterne vegger på kommersielle og industrielle bygninger samt logistikkbygninger, for eksempel for å skape en lufttett struktur som reduserer kostnadene med oppvarming og nedkjøling.