Seneste nyheter

Ruukkis sandwichelement, produsert i Oborniki i Polen, er tildelt sertifikat fra FM Approvals

På grunn av stadig strengere krav vedrørende sikkerhet, forventer dagens investorer svært pålitelige løsninger som garanterer beskyttelse av både liv og eiendom. Produsenter av byggematerialer er pålagt å teste sine produkter mer nøyaktig og å forbedre parameterne. Kun et fåtall produsenter av sandwichelementer kan garantere det høyeste sikkerhetsnivået som den amerikanske organisasjonen FM Approvals sertifiserer. Vi er stolte over å kunne fortelle at Ruukkis sandwichelementer med X-PIR og mineralullkjerne, produsert i Oborniki i Polen, ble tildelt FM Approvals globale sertifisering.

Våre sandwichelementer ble sertifisert gjennom en prosess bestående av flere trinn. Først kontrolleres forholdene på fabrikken til Ruukki, deretter blir det utført tester i USA på sandwichelementets  motstandsdyktighet mot brann og dens styrke. Brannsikkerhetstester utføres i stor skala for å evaluere brennbarheten til elementene under reelle brannforhold, i motsetning til tester som utføres etter CE-standardene, som kun inkluderer prøver med små laboratorietilpassede dimensjoner. Testene hos FM Approvals består av simulering av reelle farer, f.eks. brann og orkaner, som bygninger bygget med sandwichelement kan bli utsatt for. Målsettingen med testene som utføres er å verifisere den faktiske evnen sandwichelementene har for å tåle disse vanskelige forholdene. Får man positive resultater på alle testene, bekreftes dette med et FM-sertifikat for en spesifikk byggevare.

Ruukki fikk veldig gode resultater på brann- og styrketestene noe som gir et stort kvalitetsstempel i forhold til andre produsenter av sandwichelementer. Med et sertifikat som er basert på standardene 4880 og 4881, så vil det si at elementene kan brukes både som innvendige skillevegger (vegger og himlinger) og som yttervegger, i samsvar med kravene til FM Approvals.

Ruukkis sandwichelementer ble godkjent for det bredeste bruksområdet. Dette inkluderer at det ikke er noen begrensning på høyden som er tillatt på byggene. I tillegg kan våre sandwichelement som er utviklet for yttervegger, i motsetning til konkurrerende løsninger, håndtere større spennvidder og tåle tilsvarende store belastninger som kommer fra vindtrykk og sug.

Det er nødvendig med sertifisering fra FM Approvals på byggevarer for at en investor eller eier skal kunne forsikres basert på FMs standarder. Det er det største amerikanske forsikringsselskapet FM Global som står for tildeling av sertifikatet FM Approvals. Bruken av sertifiserte produkter bidrar betraktelig til å minimere risikoen for tap som f.eks. ødeleggelse av bygninger og avbrudd i forretningsvirksomhet. FM sertifikatets gyldighet vurderes gjennom jevnlige kontroller, som bekrefter at kvaliteten opprettholdes.  

Vi vil snart publisere FM sertifikatet og relevant informasjon på våre web-sider, samt ved annen markedsføring, I tillegg vil pakkene med sandwichelementer som dekkes av sertifikatet bli merket med etiketter.

Kontakt en av Ruukkis eksperter for mer informasjon.