Totalløsninger for bæresystemer

Totalløsninger for bæresystemer

Gode prosjektledelsesprosesser sørger for at prosjektene blir ferdige i itide og holder seg innenfor budsjettet.  
Ruukki tilbyr en meget god produktutvikling og optimal designavgjørelse i utviklings- og implementeringsfasen. Vi kan også tilby høyt kvalifiserte ressurser innen prosjektledelse.

Hele prosjektet fra design, materialsourcing og produksjon til byggeplassinstallasjon er modellert i 4D BIM. Dette gir oss en unik mulighet til å spore og gjøre endringer av produksjonen selv med kort varsel mens vi tilbyr våre kunder full kontroll og innsyn i prosessen. Programvare for prosjektledelse brukes for å overvåke og administrere ressurser, budsjett, risiko, osv.  

Tjenester i løsningen

Project-development

Prosjektutvikling

Ved å samarbeide med utviklernes designere og hovedleverandører allerede i den tidlige fasen av prosjektet, kan vi øke kundeverdien

Med kundebehov og forventninger som en base, gir vår kompetanse innen design, produksjon og installasjon pålitelig informasjon for planlegging, kostnadsestimat og planlegging. Som prosjektmedarbeider i de tidlige fasene kan vi tilby et unikt perspektiv på bygg- og eiendomsytelsen på et senere tidspunkt. 

Materiale og løsninger er montert på en rask og effektiv industriell byggeprosess og sikrer også bærekraftklassifiseringer.


Design

Design

Våre designere har masse erfaring innen logistikk og design av industribygg. Den nyeste designprogramvaren, tegninger og teknisk dokumentasjon hjelper med å redusere byggetid og kostnader.

Det å inkludere designet av komponentene i prosjektleveringen gjør den svært spesialiserte kunnskapen til våre designere tilgjengelig for prosjektgruppen og sørger for at designet er optimalt for både produksjons- og byggeplassoperasjoner. 

BIM-main-picture

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Vi gjør bruk av BIM i forvaltningen av våre byggeprosjekter. Den brukes i alle faser av prosjektet, fra utviklingsdesignet og produksjonen til installasjonen. BIM gir våre kunder høy kvalitet, kostnadseffektivitet og et godt sluttresultat. Det tilbyr et nøyaktig og raskt 3D-modelleringsmiljø som er basert på data som virtuelt simulerer konstruksjonen. Planene kan deles med entreprenører og ingeniører. SCIA Engineer-programvaren brukes for nøyaktig og optimal design av konstruksjoner i 3D.

Vi overførte vår designdata til vår automatiske sag- og drillingslinje allerede i 1996. I 2001 integrerte vi vår 3D-modellering med vårt ERP-system SAP. Vi utvikler kontinuerlig vår BIM-bruk gjennom prosjektets livssyklus.

Hovedfordelene ved BIM for våre kunder

  • Bedre sikkerhet ved planlegging og simulering av utførelse i modellen
  • Visualisering av designideer og endringer for å finne de optimale løsningene
  • Nøye planlegging på forhånd for å redusere forstyrrelser og for å sikre jevn fremdrift på byggeplassen
  • Transparent prosjektoppfølging og bedre kommunikasjon
  • Oppdatert prosjektstatus
  • Prosjekt til riktig tid og budsjett
frame-and-envelope-optimization2

Komponentproduksjon

Våre konstruksjonskomponenter er industrielt produsert for å passe unike omstendigheter og tekniske krav på stedet. De passer deres plassering på byggeplassen, noe som minimerer avfallet og effektiviserer byggeplassoperasjoner selv om løsningen kan være komplisert. Dette i sin tur reduserer arbeidsmengden for alle medlemmer av prosjektteamet.

Fagfolkene på våre fabrikker er kvalifiserte i sine spesifikke fagfelt, det være seg sveising, montering, overflatebehandling eller belegg. Vi har et strengt system for kvalitetskontroll som sikrer sikkerhet, kvalitet og effektivitet på produksjonen.

Les mer om våre rammeproduksjon-steder
Les mer om sertifikater og erklæringer

frame-and-envelope-optimization1

Rammeinstallasjon

Ruukkis erfarne og godt opplærte konstruksjons- og montasjefolk jobber tett sammen med kontraktledelsen. Arbeidet utføres til avtalt tid, på en trygg og profesjonell måte. Vi har bred arbeidserfaring i de nordiske og øst-europeiske land.

Spesiell oppmerksomhet rettes mot kontroll av montasjen. All bygge- og montasjearbeid gjennomføres i henhold til strenge sikkerhetsprosedyrer. Prosjektledere, byggeledere og veiledere sikrer det høyeste nivå av kvalitet.

Med den nyeste programvaren integreres spesialisert produksjonsutstyr og fleksible montører gjennom hele prosessen – fra design til montasje. Dette reduserer byggeprosessen, noe som dermed reduserer kostnadene. 

Produkter i løsningen

Fleretasjes bygninger

Bruken av prefabrikkerte rammekomponenter gir betydelige fordeler for fart og ledelse på byggeplassen. I typiske fleretasjes bygninger bruker Ruukki sammensatte søyler og sveisede WQ- og UWQ-bjelker. Systemet muliggjør effektiv bruk av plass og fleksible funksjonelle ordninger for eiendommen gjennom lange spenn og flate mellomgulv. 

Enetasjes bygninger

Spesielt utformede stålfagverk for prosjekter er en kostnadseffektiv og materielleffektiv løsning spesielt for lange spennbygninger. Fagverk tilbyr ekstra frihet for rutinger, da de lett kan ledes gjennom strukturen. Ruukkis enetasjes rammer utnytter ulike kolonne- og portalrammeløsninger kombinert med typisk hule seksjonfagverk. 

Referanser

Kontakt oss