Optimaliserte tette bygg

Optimaliserte tette bygg

Vårt mest omfattende servicekonsept gjør det mulig for eiendosumutviklere av enetasje bygninger å ha direkte kontroll over investerings- og driftskostnadene for bygningen allerede fra svært tidlige stadier. Vi kan optimalisere byggningen for å møte de spesifikke målene for prosjektet og i tillegg optimalisere livssyklusenergikostnadene, inkludert HVAC-systemet.

Forslag til løsningen

Project-development

Prosjektutvikling

Ved å samarbeide med eiendosumutviklernes arkitekter og konsulenter allerede i den tidlige fasen av prosjektet, kan vi sammen finne optimale kostnadseffektive løsninger. I neste steg samarbeider vi med valgt entreprenør for å skape den totalte økte kundeverdien.

Med utgangspunkt fra kundenes behov og ønsker kan vi basert på vår kompetanse innen prosjektering, produksjon samt vår erfaring innen planlegging, kostnadsestimat, leveranse-logistikk og montasje. Som prosjektmedarbeider i de tidlige fasene kan vi tilby et unikt perspektiv på bygg- og eiendomsytelsen m.h.p. initiale kostnader for material og montasje samt av bygningens fremtide driftskostnader.. 

Materiale og løsninger er montert på en rask og effektiv industriell byggeprosess og sikrer også bærekraftklassifiseringer.

Design

Prosjektering

Våre designere prosjektingeniører har omfattende erfaring innen prosjektering, planlegging, leveranse-logistikk og realisering på byggeplassen av forskjelige typer av enetasjebygninger som f.eks. industribygg, lager- og logistikkbygg. Vi bruker de mest moderne prosjekteringsverktøyene og gjennom ved å dele tegninger og teknisk dokumentasjon mellom oss og samarbeidspartnere kan vi bidra til å redusere byggetid og kostnader.

Det Gjennom å inkludere prosjekteringen gjør den svært spesialiserte kunnskapen fra våre prosjektingeniører tilgjengelig for kunden sin prosjektgrupp som sammen kan sørge for at den mest optimale løsningen med hensyn til f.eks. materialkostnad, produksjon, leveranse, montasje- og byggeplassoperasjoner samt fremtide drift.

BIM-main-picture

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Vi bruker bl.a. BIM i alle faser av prosjektet, fra utviklings og produksjon til installasjon. BIM gir våre kunder høy kvalitet, kostnadseffektivitet og et godt sluttresultat. Det tilbyr et nøyaktig og raskt 3D-modelleringsmiljø som er basert på data som virtuelt simulerer konstruksjonen. Informasjonen kan med fordel deles med arkitekt, rådgivende konsulter og andre partner i prosjektgruppen som entreprenører. SCIA Engineer-programvaren brukes for nøyaktig og optimal design av konstruksjoner i 3D.

Hovedfordelene ved å bruke BIM for våre kunder

  • Bedre sikkerhet ved planlegging og simulering av installasjonstrinn i modellen
  • Visualisering av prosjekteringsalternative og endringer for å finne de optimale løsningene
  • Nøyaktig planlegging på forhånd for å redusere forstyrrelser og for å sikre jevn fremdrift på byggeplassen
  • Transparent prosjektoppfølging og bedre kommunikasjon
  • Oppdatert prosjektstatus
  • Hjelpmiddel for å sikre at prosjektet gjennomføres i enghet med tidplan og til budsjettert kostnad
frame-and-envelope-optimization2

Produksjon

Våre produkter er, til mesteparten, industrielt produserte og tilpassede spesifikke krav. Våre komponenter gjennomgår en høy kvalitetskontroll som innebærer at vi kan garantere at leverte komponenter er produsert i enighet med underlaget. Dette minimerer risikoen for feil og manko og effektiviserer byggeplassoperasjonenene, hvilket bidrar til å sikre at tid og kostnad fortsett følger budsjett.

Produksjonsansvarlige på våre fabrikker er kvalifiserte i sine spesifikke fagfelt, som sveisere, montører, malerere m.m. Vi har et strengt system for kvalitetskontroll som sikrer sikkerhet, kvalitet og effektivitet også i produksjonen.

Les mer om våre produksjonssteder
Les mer om sertifikater og erklæringer

frame-and-envelope-optimization1

Montering

Ruukkis erfarne prosjektledere, montasjeledere og montasjeteam, med god erfaring fra montasje i de nordiske- og øst-europeiske land, jobber tett sammen med prosjektledelsen. Arbeidet utføres til avtalt tid, og på en trygg og profesjonell måte.  

Spesiell oppmerksomhet rettes mot planlegging av montasjearbeidet i forvei og at utføre bygge- og montasjearbeid i henhold til strenge sikkerhetsprosedyrer.

Vår gode planlegging og samordning med øvrige parter sørjer for å sikre men i beste fall også minske arbeidstid og kostnad. For kunden minimeres behovet for egen samordning og arbeid på byggeplassen effektiviseres, spesiellt i de prosjekt der vi inkluderer montasje av betongelementer samt tak- og veggkonstruksjon.

 
Roof-and-wall-installation

Montasje av betongelementer samt tak- og veggkonstruksjon

Som et supplement til installasjon av stålkonstruksjon ,kan vi tilby montasje av betongelementer og Ruukkis tak- og veggløsninger.

Ruukki har sentral godkjenning, tiltaksklasse 3, noe som krever eksisterende referanser og avansert kunnskap innen intern planlegging, prosjektutførelse og montering.

Produkter i løsningen

single-storey

Industribygninger

I bygninger som krever lange frie spenn er bruk av fagverk i stål en svært kostnadseffektiv løsning. Fagverkene gir også god fleksibilitet ved f.eks. andre typer av installasjoner i taket, der rør og ventilasjonskanaler enkelt kan passere gjennom takstolene.
Vi bruker ulike typer fagverk- og gitter rammeløsninger i våre stålkonstruksjoner, og ofte blir disse basert på våre hullprofiler i høyfast stål i tillpassede dimensjoner og tykkelser.

Les mer her

Sandwichpaneler

Fasadekledninger

SELVBÆRENDE PLATE

Referanser

Du finner en del av våre referanser nedenfor.

Kontakt oss