LEED-poeng

LEED v4 credits

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design)er et internasjonalt anerkjent sertifiseringssystem for grønne bygninger, som gir en tredjeparts bekreftelse på at en bygning eller et samfunn ble utformet og bygget ved hjelp av strategier med sikte på å forbedre ytelsen i alle tellende henseender: energibesparelse, vanneffektivitet, reduksjon av CO2-utslipp, forbedret innendørs miljøkvalitet og forvaltning av ressurser og følsomhet overfor deres påvirkninger.

Utviklet av Green Building Council (USGBC) i USA, gir LEED huseiere og brukere et konsist rammeverk for å identifisere og implementere praktiske og målbare løsninger for grønn bygningsutforming, konstruksjon, bruk og vedlikehold.
 
LEED fremmer en tilnærmingsmåte som tar for seg hele bygningen når det kommer til bærekraftighet, ved å anerkjenne ytelsen på nøkkelområder. LEED poeng tildeles utifra en skala på 0-110 poeng og punktene veies for å reflektere deres potensielle miljøvirkninger. 

LEED v4 scoring criteria

Velg et poengkriterium under og les mer om antallet tilgjengelige punkter ved bruk av stålprodukter, aktuelle Ruukki-produkter og referanser.

LOCATION AND TRANSPORTATION (LT CREDIT)

CREDIT 3
HIGH PRIORITY SITE - BROWNFIELD REMEDIATION
2 POINTS

Mål og krav 

Å rehabilitere ødelagte områder der en utbygging er vanskelig på grunn av miljøforurensning og for å minske presset på områder som ikke er utbygd. 

Vårt bidrag

Som med urbane områder kan utvikling av forurensede (brownfield) områder dra fordel av bruken av lette konstruksjoner som krever mindre grunnarbeid og stor grad av prefabrikering, ved bruk av stålkonstruksjoner som kan redusere inngrepene i den forurensede marken. I noen tilfeller kan dette føre til mer kostnadseffektive løsninger for å håndtere forurensningen. 

Relevante Ruukki-produkter

Referansestandarder og retningslinjer

 • U.S. EPA. Definition of Brownfields. EPA Sustainable Redevelopment of Brownfields Program. Se www.epa.gov/brownfields
 • LASTM E1527-05. Phase I Environmental Site Assessment, ASTM International. Se www.astm.org
 • ASTM E1903-97, Phase II Environmental Site Assessment, effective 2002. ASTM International. Se www.astm.org
 • Brownfields Technology Support Center. Se www.brownfieldstsc.org
 • Environmental Law Institute, Brownfields Center. Se www.brownfieldscenter.org
 • National Institutes of Health, National Institutes of Environmental Health Sciences, Superfund Basic Research Program. Se www.niehs.nih.gov/
 • New York State Department of Health, Guidance for Evaluating Vapor Intrusion. Se www.health.state.ny.us/
 • Preliminary Remediation Goals for EPA Region 9. Se www.epa.gov
 • U.S. EPA, Office of Research and Development, Technical Approaches to Characterizing and Cleaning Up Brownfield Sites. Se www.epa.gov
 • U.S. EPA, Sustainable Redevelopment of Brownfields Program. Se www.epa.gov/brownfields
 • ASTM Standard Practice E1739-95: Risk-Based Corrective Action Applied at Petroleum Release Sites, ASTM International. Se www.astm.org
 • EPA OSWER Directive 9610.17: Use of Risk-Based Decision-Making in UST Correction Action Programs, U.S. Environmental Protection Agency, Office of Underground Storage Tanks. Se www.epa.gov/

CREDIT 4
SURROUNDING DENSITY AND DIVERSE USES
1 - 5 POINTS

Mål og krav 

Å kanalisere utviklingen til urbane områder med eksisterende infrastruktur, beskytte grøntområder og bevare naturressurser. 

Vårt bidrag

 Bruk av stål i både konstruksjoner og komponenter kan hjelpe til med å løse mange av problemene med bygging i urbane sentre. Ferdig prosjekterte og prefabrikerte stålkomponenter kan raskt installeres, noe som vil redusere byggetiden kraftig. 

Dessuten gjør den fleksibiliteten som ståldesign innebærer det mulig å utnytte vanskelige urbane områder bedre. De lange spennene, rask installasjon, integrering av tjenester, punktlig levering, redusert behov for mellomlagring, mindre forstyrrelser på små og trange byggeplasser og lettere vekt for stålbygninger fører til mindre fundamenter, og alt dette bidrar til mer håndterlige stålløsninger på vanskelige urbane byggeplasser. I tillegg krever mange stålløsninger, slik som stålpeler og tak- og veggkledning liten fjerning av avfall fra stedet.

Relevante løsninger

Relevante løsninger

Anleggsplanlegging – Bærekraftig anlegg (SS-poeng)

Poeng 2
SITE DEVELOPMENT - PROTECT OR RESTORE HABITAT
1-2 punkt

Mål og krav 

Å bevare eksisterende naturområder og gjenopprette skadede områder for å sørge for habitat og promotere biologisk mangfold. 

Vårt bidrag

For å oppnå dette må forstyrrelsene forårsaket av utbyggingen holdes på et absolutt minimum. 
Bruken av stålkonstruksjoner og komponenter gjør det mulig med mye mer bruk av prefabrikering. En nøkkelfaktor ved prefabrikering er at mye av prosessen flyttes fra byggeplassen til kontrollerte fabrikk omgivelser. Å redusere tiden som brukes på byggeplassen kan føre til færre skadelige ødeleggelser på byggeplassen og området generelt. Bruken av stål gir muligheten for håndteringssystemer som reduserer forstyrrelsene på byggeplassen. 

Relevante Ruukki-produkter

Poeng 5
HEAT ISLAND REDUCTION
1 punkt

Mål og krav 

To reduce heat islands to minimize impacts on microclimates and human and wildlife habitats. Use roofing materials with a solar reflectance index (SRI) equal to or greater than 82 in low-sloped roofs (or 3-year aged SRI 64) and 39 in steep-sloped roofs (or 3-year aged 32 SRI). 

Vårt bidrag

Prefabrikerte taksystemer med påkrevd SRI-nivåer er å få fra Ruukki.  

Relevante Ruukki-produkter

Referansestandarder og retningslinjer

 • ASTM-standarder. Se http://www.astm.org
 • ASTM E1980–01, Standard Practice for Calculating Solar Reflectance Index of Horizontal and Low-Sloped Opaque Surfaces
 • ASTM E408–71(1996)e1, Standard Test Methods for Total Normal Emittance of Surfaces Using Inspection-Meter Techniques
 • ASTM E903–96, Standard Test Method for Solar Absorptance, Reflectance, and Transmittance of Materials Using Integrating Spheres
 • ASTM E1918–97, Standard Test Method for Measuring Solar Reflectance of Horizontal and Low-Sloped Surfaces in the Field
 • ASTM C1371–04, Standard Test Method for Determination of Emittance of Materials Near Room Temperature Using Portable Emissometers
 • ASTM C1549–04, Standard Test Method for Determination of Solar Reflectance Near Ambient Temperature Using a Portable Solar Reflectometer
 • Cool Roof Rating Council. Se http://www.coolroofs.org
 • U.S. EPA, ENERGY STAR Roofing Products. Se www.energystar.gov/
 • Lawrence Berkeley National Laboratory, Heat Island Group, Cool Roofs. 

Nyskapende design (ID-poeng)

Poeng 1
Innovation
1–5 punkter

Mål og krav 

Poeng for innovation kan gis for strategier som går betydelig lenger enn det som kreves i de andre LEED-punktene, eller for nye ideer som ikke dekkes andre steder. 

Vårt bidrag

Stål kan bidra til en del nyskapende løsninger – mulige alternativer inkluderer utforming for fremtidige demonteringsmuligheter og gjenbruk, bruk av komposittkomponenter for å redusere materialmengde, bruken av nyskapende stålkonstruksjonsløsninger som reduserer materialmengdene, og integrering av løsninger og tjenester. 

Kreativ bruk av prefabrikering for å maksimalisere miljøfordelene og forbedre helse og sikkerhet for arbeidsstyrken er et annet alternativ. Å flytte en stor del av prosessen til mer kontrollerte og komfortable forhold i fabrikker gjør det enklere å imøtekomme og styre sikkerhetskravene, samt at sunne og komfortable arbeidsforhold er lettere å overholde. 

Relevante Ruukki-produkter

Energi – Energi og atmosfære (EA-kreditt)

Forutsetning 2
MINIMUM ENERGY PERFORMANCE
Påkrevd

Mål og krav 

For å avgjøre minimumsnivået av energieffektivitet for den foreslåtte bygningen og systemene for å redusere miljømessige og økonomiske virkninger knyttet til overdreven energibruk. Denne forutsetningen krever at alle LEED-sertifiserte bygninger oppnår et minimum nivå av energieffektivitet. 

Demonstrate a 5 % improvement in the proposed building performance rating for new buildings, or a 3 % improvement in the proposed building performance rating for major renovations to existing buildings, compared with the baseline building performance rating.  

Calculate the baseline building performance rating according to the building performance rating method in Appendix G of ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2010 (with errata) using a energy simulation model, for example IDA-ICE 4.0. 

Vårt bidrag

Å møte de grunnleggende standardene er generelt kostnadseffektivt og god forretningspraksis. Stålkonstruksjoner kan enkelt utformes for å oppnå de grunnleggende nivåene for energieffektivitet som kreves, og for å oppnå ekstra poeng avhengig av detaljutformingen av bygningen, dens plassering og type brensel som brukes. Kontorbygninger i stål som har et høyt isolasjonsnivå og fleksible servicestrategier for å maksimere effektiviteten. 

Energiberegningene som kreves for dette poenget innebærer bruk av termisk modelleringsprogramvare slik at designere kan undersøke, optimalisere og demonstrere den årlige energiytelsen. Disse modellene gjør at virkningen av den termiske massen kan modelleres nøyaktig for å vise og maksimalisere de potensielle fordelene. Termisk masse er viktig i bygninger på grunn av sin sterke varmelagringskapasitet, særlig i den kjølige årstiden. Men det er ikke den absolutte mengden masse som er viktig, men hvor godt denne er fordelt, og hvor godt den er koblet til den utnyttede plassen. Studier har vist at tilstrekkelig termisk masse enkelt kan innlemmes i kontorbygninger av stål for å redusere kjølelaster, og at konstruksjonen ikke utgjør noen særlig forskjell for kjølelaster. Planleggeren bør fokusere på å garantere at den massen som finnes for de konstruksjonsmessige kravene blir brukt effektivt til avkjøling. Dette innebærer grundig spesifikasjon av finisher, for å garantere at massen ikke isoleres fra de innvendige arealene.  

Relevante Ruukki-produkter

Referansestandarder og retningslinjer

 • ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010: Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential. American National Standards Institute, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Illuminating Engineering Society of North America.
 • ASHRAE Advanced Energy Design Guide for Small to Medium Office Buildings 2014. Se www.ashrae.org
 • ASHRAE Advanced Energy Design Guide for Small Warehouses and Self Storage Buildings 2010. Se www.ashrae.org
 • ASHRAE Advanced Energy Design Guide for K-12 School Buildings 2010. Se www.ashrae.org
 • New Building Institute, Advanced Buildings™ Core Performance™ Guide.
 • ENERGY STAR® Buildings Upgrade Manual. Se www.energystar.gov/
 • ENERGY STAR® Program, Target Finder Rating Tool. Se www.energystar.gov/
 • Advanced Buildings, Technologies and Practices. Se www.advancedbuildings.org
 • American Council for an Energy-Efficient Economy. Se www.aceee.org
 • New Buildings Institute, Inc. Se www.newbuildings.org
 • U.S. Department of Energy, Building Energy Codes Program. Se www.energycodes.gov
 • U.S. Department of Energy, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy. Se www.eere.energy.gov
 • U.S. EPA, Combined Heat and Power Partnership. Se www.epa.gov/chp
 • ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010 User’s Manual (ASHRAE, 2008).

CREDIT 1
ENHANCED COMMISSIONING
2-6 POINTS

Prosjekter som jobber med LEED-sertifisering kan gis ytterligere innovasjonspoeng, gitt at en løsning som verifiserer funksjonaliteten til bygningens skall brukes og at løsningen ikke inkluderes i EAC1 krav for forbedret iverksettelsespoeng. 
 
Ruukkis testing av lufttetthet for bygningsskall kan anses som mer omfattende enn de typiske poengkravene for verifisering av funksjonaliteten til bygningsskall. Ettersom det ikke eksisterer noen oversikter over løsninger som har mottatt dette poenget, så finnes det heller ingen garanti for at poenget blir gitt. Hver kandidats kvalifikasjon til ytterligere poeng vurderes enkeltvis av USGBC.
 
Tiltakene som kreves av EAC1 må iverksettes og de påkrevde dokumentene må utformes. I tillegg så må en omfattende redegjørelse på målinger av lufttettheten, rapporter på resultatene av disse, i tillegg til redegjørelse av de korrigerende tiltakene som må utføres på grunnlag av resultatene oppgis på engelsk.

Poeng 2
Optimalisere energiytelse
1–18 punkter

Mål og krav 

To achieve increasing levels of energy performance beyond the prerequisite standard to reduce environmental and economic harms associated with excessive energy use. Analyze energy performance for the whole building by energy simulation and demonstrate % of improvement in the proposed building energy performance compared to the baseline building. 1 point is achieved in new construction (NC) by 6 % of improvement and in "Core & Shell" category 1 point is achieved by 3 % of improvement in energy performance. Maximum 18 points are achieved when energy performance improvement is 50% in NC or 47 % in C&R. Improvement in energy performance is calculated by energy simulation. 

For å få med lufttetthet i en bygnings totale energieffektivitet, må man bruke den eksepsjonelle beregningsmetoden. For UBCSs instrukser for beregning av lufttetthet, se CIR-avgjørelsen 3. november 2013.
 
Resultatene av testene av lufttetthet bestilt av produsenten må leveres og testmetoder må overholde ASHRAEs Standard Test Method for Determining Rate of Air Leakage (ASTM E 283).
 
Bruk de typiske satsene for luftlekkasje gitt av ASHRAE i grunnmodellen din. Ved modellering av den foreslåtte bygningen, anbefales det at du bruker en realistisk verdi som man kan oppnå gjennom kalkulasjoner eller annen dokumentasjon.
 
Bruk ASHRAEs krav for ventilering av friskluftstrøm både i simulering av grunnmodell og foreslått bygning.
 
Gi tydelig, eksakt dokumentasjon for alle tiltak for å oppnå påkrevd lufttetthet og resultatene av differenstrykktesting (blower door-test) (ASTM E 1827, ASTM E 779).
 
Lag en beskrivelse av kostnadsbesparelsene ved å ha en forbedret lufttetthet sammenlignet med utgangsmodellen.
 
I tillegg må resultatene fra produsentens testing av veggens lufttetthet samt målinger tatt fra den ferdige bygningen inkluderes i LEED-poengrapporten.

Poeng 5
RENEWABLE ENERGY PRODUCTION
1-3 PUNKTER

Mål og krav 

Bruk fornybare energisystemer på plassen for å redusere bygningens energikostnader. Beregn prosjektresultat ved å uttrykke energien som produseres av de fornybare systemene som en prosentsats av bygningens årlige energikostnader og bruk tabellen under til å bestemme antall poeng som oppnås.
 
Bruk bygningens årlige energikostnader beregnet i EAc2 Credit Optimize Energy Performance eller den amerikanske databasen Department of Energy’s Commercial Building Energy Consumption Survey for å bestemme forventet elektrisitetsforbruk. Den minste prosentandelen for fornybar energi for hver poengterskel er som følger:

Prosentsats for fornybar energi Points (except Core & Shell) Points (Core & Shell) 
1 % 1
3 % -
5 % 2
10 % 3


Vårt bidrag

Solar systems for walls are available from Ruukki.  

Relevante Ruukki-produkter

Materialbruk – Materialer og ressurser (MR-poeng)

PREREQUISITE 2
CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT PLANNING REQUIRED

Poeng 5
CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT
1–2 punkter

Mål og krav 

To reduce construction and demolition waste disposed of in landfills and incineration by recovering, reusing, and recycling materials. The prerequisite requires a waste management plan and diversion goal setting at least for five materials. Credits for waste management is achieved by recycling or salvaging nonhazardous construction and demolition waste materials or optionally reduction of total waste amount to required level. Calculations of recycled materials can be by weight or volume but must be consistent throughout. 

Specify whether materials will be separated or comingled and describe the diversion strategies planned for project. Describe where materials will be taken and how the recycling facility will process the material. Provide final report detailing all major waste streams generated, including disposal and diversion rates. Land-clearing debris is not considered construction, demolition, or renovation waste.

Krav for poeng:
Option 1: Divert 50% and three material streams, 1 point
Divert 75% and four material streams, 2 points OR
Option 2: No more than 12,2 kilograms of waste per square meter of the building´s floor area is generated, 2 points 

Vårt bidrag

Prefabrication results in minimum waste at the construction site. Waste materials originating from construction, renovation and demolition can be sorted and steel scrap is returned to the steel industry to be reused. All packaking materials are recyclable and their amounts are available before product delivery. The waste recycling service provided by Ruukki can be considered as beneficial for the implementation of recycling. Additionally, Ruukki’s personnel are responsible for following the waste management plan in their own daily work. 

CREDIT 1
BUILDING LIFE CYCLE IMPACT REDUCTION
2-5 POINTS

Mål og krav 

Å forlenge levetiden til eksisterende bygningsmasse, bevare ressurser, opprettholde kulturelle ressurser, redusere avfall og redusere miljømessige påvirkninger av nye bygninger i forhold til materialproduksjon og transport. For credit achievement reuse or salvage building materials in existing building or demonstrate environmental impact reduction by life-cycle assessment for new construction. 

Punktet gir opptil five poeng for å forlenge levetiden til eksisterende bygninger og på den måten bevare materialer som ellers ville ha blitt brukt til en ny bygning. For å få ett poeng må minimum 25 % av den eksisterende bygningskonstruksjonen (inkludert bærende gulv og tak) samt bygningsskallet (fasader, unntatt vindussystemer og ikke-bærende takmateriale) bevares. Flere poeng gis hvis en større andel gjenbrukes. 

For new construction three points are awarded if life cycle analysis (LCA) demonstrates minimum of 10% reduction in environmental impacts in at least three of the six impact categories, one of which is global warming potential (GWP). No impact category in LCA may increase by more than 5% compared to the baseline building. Calculate new construction and baseline building environmental impacts in all impact categories in at least 60 years service life of the building. 

Vårt bidrag

Stålbygninger er fleksible og velegnede for gjenbruk. Levetiden deres kan også ofte enkelt forlenges, og tilpasses nye bruksområder. Ved renovering er endring og forsterkning av eksisterende konstruksjoner en viktig egenskap ved stålkonstruksjoner. Det finnes mange eksempler på stålkonstruksjoner som har blitt tilpasset ny bruk, mens de i andre tilfeller har blitt demontert og montert på nytt på et nytt sted. Dessuten betyr lettvektegenskapene til stålkonstruksjoner ofte at ekstra nivåer kan legges til eksisterende bygninger, og på den måten utvide deres nytteverdi.

Environmental declarations, EPD, are available for Ruukki construction products. EPDs are essential to whole building life cycle assessment. Ruukki´s EPDs contain environmental information especially from our own production and product environmental impacts. EPDs are based on international standards. 

Relevante Ruukki-produkter


Environmental product declarations

CREDIT 2
BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION - ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
1-2 POINTS

Mål og krav 

To encourage the use of products for which life-cycle information is available and that have environmentally, economically, and socially preferable life-cycle impacts.
Use at least 20 different permanently installed products sourced at least five different manufacturers that have environmental product declaration. Product specific type III EPD can credit one point. Two points are awarded when products demonstrate environmental impact reduction below industry average in at least three impact categories.

Vårt bidrag

Environmental product declarations, EPD, are available for Ruukki construction products. EPDs are products specific third party verified type III environmental declarations. EPDs contain information of products environmental impacts in specified impact categories.


Environmental product declarations

CREDIT 3
BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION - SOURCING OF RAW MATERIALS
1-2 POINTS

Mål og krav 

To encourage the use of products for which life-cycle information is available and that have environmentally, economically, and socially preferable life-cycle impacts. To reward for selecting products verified to have been extracted and sourced in responsible manner.
One point is achieved by selecting products for value at least 25%, by cost, that meet one of the responsible extraction criteria, eg. material reuse or recycled content.

Vårt bidrag

Many steel components that are recovered from demolition or refurbishment projects are suitable for reuse. This includes structural sections, cladding, studs and smaller components. Since steel components often have a relatively high value compared to other building materials, they can contribute considerably to achieving this credit.  

Estimert resirkulert innhold for stålprodukter slik som peler, bjelker, søyler, takstoler, bærende plater og stålkledning er 25 prosent.

Resirkulert innhold mineralullpaneler

Bærende del Vektfordeling
Mineralull 68.50 %
Varmgalvanisert stål 29.70 %
Belegg 0.60 %
Lim 1.10 %

Ettersom det antatte resirkuleringsnivået i stålprodukter brukt av Ruukki ligger på 25 prosent, er det samlede resirkulerte materialinnholdet til veggpanelene 7 prosent. 
Livstidspaneler med resirkulert innhold

Ruukki® livstidspanel, som produseres av Ruukki Construction, hjelper med å oppnå LEED-sertifisering takken være bruk av resirkulerte materialer og lokalt utvunne råmaterialer.

Bærende del Vektfordeling
Mineralull 57.50 %
Varmgalvanisert stål 38.30 %
Belegg 0.80 %
Lim 1.40 %

Isolasjonsmaterialet som er basert på mineralull inneholder 70 % resirkulert glass. Mengden resirkulerte materialer i stålkomponentene er beregnet til 25 %. Dette medfører til at den totale andelen resirkulert materiale i produktet er på hele 50 %. 

PIR-paneler med resirkulert innhold

Bærende del Vektfordeling
PIR-isolasjon 34.30 %
Varmgalvanisert stål 64.20 %
Belegg 1.60 %

Ettersom det antatte resirkuleringsnivået i stålprodukter brukt av Ruukki ligger på 25 prosent, er det samlede resirkulerte materialinnholdet til veggpanelene 16 prosent. 

Poeng 4
BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION - MATERIAL INGREDIENT REPORTING
1-2 POINTS

Mål og krav 

To encourage the use of products for which life-cycle information is available and that have environmentally, economically, and socially preferable life-cycle impacts. Credit achievement has three options.

One point is achieved by using at least 20 different permanently installed products from at least five different manufacturers that demonstrate chemical inventory of the product to at least 0,1 %.

Second point is achieved by selecting products that contain less hazardous substances. This credit is achieved for example selecting products that meet REACH criteria.

Vårt bidrag

Material ingredients for Ruukki products are available down to 0,1% in Environmental product declarations, EPDs. Ruukki has made inventory for raw materials and they fulfill REACH requirements. No product contains substances under REACH or included on the candidate list (SVHC).

Environmental product declarations

Innendørs luftkvalitet – Innendørs miljøkvalitet (IEQ-poeng)

Poeng 2
LOW-EMITTING MATERIALS
1-3 punkt

Mål og krav 

To reduce concentrations of chemical contaminants that can damage air quality, human health, productivity, and the environment. Requirements cover volatile organic compound (VOC) emissions into indoor air and the VOC content of materials. 

Vårt bidrag

Stålkomponenter males vanligvis på fabrikk under kontrollerte forhold. Dette reduserer utslippene til bygningen. Lavt-emitterende maling og belegg kan brukes på stål for å oppnå dette poenget. 

Ruukki SPA sandwich panels and colour coated buildings products hold Finnish Emission classification of building materials M1 certificate. Ruukki products have been tested for indoor air emissions and they fulfill the high criteria of M1 classification. Certificate available on request. 

Relevante Ruukki-produkter

Referansestandarder og retningslinjer

 • California Department of public Health, CDPH, Standard Method v1.1-2010 for testing and evaluation of VOC emissions from indoor sources using environmental chambers. Visit www.cdph.ca.gov/
 • German AgBB Testing and Evaluation Scheme 2010 for VOC emissions off construction products. Visit www.eco-institut.de/
 • Green Seal Standard GS–11. Se www.greenseal.org/
 • Green Seal Standard GC–03. Se www.greenseal.org/
 • South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1113, Architectural Coatings. Se www.aqmd.gov
 • South Coast Air Quality Management District. Se www.aqmd.gov

Poeng 7
Dagslys
1-3 punkt

Mål og krav 

Å sørge for at de som bruker bygningen har en kobling mellom innendørs og utendørs arealer gjennom dagslys og utsikt i de rommene av bygningen som vanligvis brukes. 

One point is available if acceptable daylight level is achieved for at least 55 % of all regularly occupied spaces. More points are available if the proportion of regularly occupied spaces is greater. 

Vårt bidrag

Stålkonstruksjoner er fordelaktige når det kommer til å optimalisere vinduer og andre dagslysløsninger samt hele arkitekturen, noe som betyr at dette poenget er enkelt å oppnå.

Referansestandarder og retningslinjer

 • ASTM D1003 – 07e1, Standard Test Method for Haze and Luminous Transmittance of Transparent Plastics. Se www.astm.org
 • Analysis of the Performance of Students in Daylit Schools. Se www.innovativedesign.net/
 • The Art of Daylighting. Se www.edcmag.com/
 • New Buildings Institute’s Productivity and Building Science Program. Se www.newbuildings.org/
 • Radiance Software.
 • Whole Building Design Guide, Daylighting. Se www.wbdg.org/
 • Whole Building Design Guide, Electric Lighting Controls. Se www.wbdg.org/
 • Architectural Lighting, second edition by M. David Eganand Victor Olgyay (McGraw-Hill, 2002).
 • Daylighting Design, by Benjamin Evans, Time-Saver Standards for Architectural Design Data, (McGraw-Hill, Inc., 1997).
 • Daylighting Performance and Design, by Gregg D. Ander (John Wiley & Sons, 1997).
 • Daylighting for Sustainable Design, by Mary Guzowski (McGraw-Hill, Inc., 1999).
 • Sustainable Building Technical Manual, Public Technology Institute (Public Technology Institute, 1996). Se www.pti.org 

Poeng 8
QUALITY VIEWS
1-2 punkt

Mål og krav 

Å sørge for at de som bruker bygningen har en kobling til utendørs arealene gjennom dagslys og utsikt i de rommene av bygningen som vanligvis brukes. 

Ett punkt er tilgjengelig såfremt 75 % av alt det normalt brukte arealet har utsikt til det fri. 

Vårt bidrag

Tilpasningsdyktigheten til stålkonstruksjoner, kledning og rominndeling kan gi designeren fleksibilitet og mulighet til å sørge for godt dagslys, samt opprettholde uhindret utsikt, og på den måten imøtekomme kravene i punktene of daylight and quality views. 

Referansestandarder og retningslinjer

 • The Art of Daylighting. Se www.edcmag.com/
 • New Buildings Institute’s Productivity and Building Science Program. Se www.newbuildings.org/
 • Radiance Software.
 • Whole Building Design Guide, Daylighting. Se www.wbdg.org/
 • Whole Building Design Guide, Electric Lighting Controls. Se www.wbdg.org/
 • Sustainable Building Technical Manual, Public Technology Institute (Public Technology Institute, 1996). Se www.pti.org