BREEAM-poeng

BREEAM-poeng

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) verdens mest brukte miljøvurderingsmetode for bygninger.
 
BREEAM vurderer bygninger opp mot syv adskilte kriterier og gir en generell totalscore: Godkjent, god, svært god, ypperlig eller fremragende. 

BREEAM-poengkriterier

Velg et poengkriterium under og les mer om antallet tilgjengelige poenger ved bruk av stålprodukter, aktuelle Ruukki-produkter og referanser. 
Scoring criteria are based on BREEAM International 2016 version for New construction. 

BREEAM-poeng for energi

ENE 01
Energieffektiv
1–15 poeng

I systemet BREEAM for miljøsertifisering, brukes en referansemodell for å verifisere energieffektiviteten for det aktuelle bygget. Den foreslåtte løsningen sammenlignes med referansemodellen som utformes på basert på nasjonale standarder. Ruukki garanterer lufttetthet for konstruksjonen og sikrer også at den teoretiske lufttettheten oppnås i den ferdige konstruksjonen.
 
I tillegg utfører Ruukki en energiberegning for den aktuelle bygningen. En IDA-ICE 4.0-basert energisimulator brukes, noe som gjør det mulig for Ruukkis eksperter å bestemme bygningens energiforbruk basert på det faktiske designet som brukes. Ettersom energisumulering utføres i henhold til BREEAMs krav for energisimulering, gir Ruukkis energisimulering en forholdsvis nøyaktig beskrivelse aven bygnings BREEAM-vurdering når den sendes inn til sertifisering. Energisimulering kan også benyttes, med noen begrensninger, for å vise at bygningens energieffektivitet samsvarer med kravene til miljøsertifiseringen fra BREEAM.

BREEAM-poeng for styring

MAN 02
Livssykluskostnader og planlegging av levetid
1-4 poeng

Ruukki kommer med anbefalinger for intervaller for produktvedlikehold.
 
Analysen fra BREEAM for kostnadene av bygningsskallets livssyklus må dekke kostnadene til produksjon, bruk og avhending av energipanel for en studieperiode på 25 eller 30 og 60 år. Kostnadene bør komme til uttrykk både i reelle verdier og rabatteres tilbake til nåtiden.

Bygg og anlegg

 • Innkjøpskostnad
 • Transportkostnader
 • Byggekostnader


Vedlikehold

 • Årlige bygningskontroller
 • Årlige vedlikeholdsprosedyrer, f.eks. overflaterengjøring
 • Kostnader for vedlikehold og reparasjoner
 • Polyester og matt polyester hvert 15 til 20 år
 • Pural og PVDF: hvert 20 til 30 år


Kassering/erstatning

 • Demonteringskostnader
 • Transportkostnader
 • Endelige kasseringskostnader
 • Erstatningskostnader

Breeam-poeng eller helse og velvære

HEA 01
Visuell komfort
1–6 poeng

Mål og krav 

Å gi bygninger tilstrekkelig adgang til dagslys. 

Vårt bidrag

Affiniteten til stålkonstruksjoner med høy grad av glass i fasaden og “lettheten” og evnen til lange spenn som ligger i stålkonstruksjoner gjør det enkelt å oppnå dette poenget. 

Relevante Ruukki-produkter

Referansestandarder og retningslinjer

 • CIBSE Lighting Guide LG10.
 • CIBSE Lighting Guide LG1019.
 • EN12464 Light and lighting – Lighting of work places – Part 1: Innendørs arbeidsplasser.

Breeam-poeng for materialer

Mat 01
Virkning på livssyklus
1–6 poeng

Ruukki oppgir LCA-data regelmessig. Environmental product declarations, EPDs, are available for Ruukki construction products. EPDs are verified by third party and they fulfill the requirements of international standards ISO 14025 and EN 15804.

Ruukki sandwichpaneler består av to fargebelagte stålplater limt til en kjerne av mineralull (MW) eller polyisocyanurat (PIR).

Isolasjonsmaterialene som brukes i Ruukkis sandwichpaneler har mottatt A+ eller A toppvurderinger i Green Guide sin miljøvurdering av isolasjonsmateriale. De andre parameterne som brukes i beregningen er listet i tabellen under.
 

Insulation material Glass wool Mineral wool PIR
Ruukki’s product name SPA 230 E LIFE SPA 230 E SP2E 120 PIR
U value (W/m2K) 0.16 0.17 0.17
Thickness (mm) 230 230 120
Steel sheet thicknesses (outer/inner, mm) 0.6/0.5 0.6/0.5 0.5/0.5
Insulation weight (kg/m3) 60 86 40

 

Insulation Amount (kg/m3) Ranking
Glass wool 60
Glass wool 48 A+
Glass wool 80 A
Mineral wool 86 A
PIR 40 A

 

MAT 03
Ansvarlig innhenting av materialer
1–4 poeng

The raw material used in the production of building components are hot-rolled steel coils and sheets manufactured at SSAB Raahe and Hämeenlinna Steel Works in Finland and manufactured into building components in various Ruukki´s facilities. All processes are ISO 14001 certified.
 
Stål brukt i stålrammer produseres noen ganger i Raahe og fremstilles til rammekomponenter i Ruukkis anlegg. Begge prosessene er ISO 14001-sertifisert.

Mineralullen i Ruukkis Life Panels er laget av resirkulert glass og er derfor klassifisert som glassull i Green Guide-klassifiseringen.

Leverandørene av isolasjonsmaterialet er ISO 14001-sertifisert.

BREEAM-poeng for avfall

WST 01
Byggavfallshåndtering
1–4 poeng

Ruukki kan gi informasjon om emballasjematerialer før leveranse. 

Ruukki tilbyr tjenester for avfallshåndtering av sandwichpaneler på byggeplassen. For øyeblikket er denne tjenesten kun tilgjengelig i Finland.