Miljøsertifiseringssystem

Hvordan kan våre løsninger hjelpe kundene våre med å oppnå høye ratinger?
Fordi våre produkter alene ikke kan opptjene poeng tilbyr vi relevant produktinformasjon  og instruksjoner om hvordan våre løsninger kan hjelpe kundene våre med å oppnå høy rating.

LEED-poeng

LEED fremmer en tilnærmingsmåte som tar for seg hele bygningen når det kommer til bærekraftighet, ved å anerkjenne ytelsen på nøkkelområder. LEED poeng tildeles utifra en skala på 0-100 poeng og punktene veies for å reflektere deres potensielle miljøvirkninger.

BREEAM-poeng

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) verdens mest brukte miljøvurderingsmetode for bygninger.

Miljødeklarasjoner

Våre miljødeklarasjoner viser de miljømessige fordelene ved å bruke Ruukki-produkter.