Sandwichpanel SPA S ENERGY for yttervegger

Ruukkis nye SPA S ENERGY sandwichpaneler kombinerer høy styrke og strålende brannmotstand med ekstremt lav luftlekkasje.

En spesiell lavenergitetting brukes i panelskjøten, og panelene er produsert med mindre enn vanlige toleransegrenser for å oppnå ekstremt lave luftlekkasjetall, til og med bedre enn passivhusstandard! 

Takket være den eksepsjonelt lave luftlekkasjen, vil bruk av SPA S ENERGY-paneler gi høyre BREEAM-poeng på bygningen.

En av de nye funksjonene i SPA S ENERGY-panelene er Ruukkis nye energibelegg, som senker overflatetemperaturen på panelene og derfor reduserer bygningens kjølebehov og de termiske bevegelsene i panelene. 

De tilgjengelige fargene til Ruukkis energibelegg er ENERGY RR23 og ENERGY RR41. Isolasjonskjernen i SPA S ENERGY-panelene er laget av ikke-brennbart mineralull.

SPA S ENERGY-paneler er en ideell løsning for fasader som krever ekstremt lave luftlekkasjetall, lange spenn og gode brannhemmende egenskaper.

Den øvre horisontale skjøten på sandwichpanelet inneholder Ruukki® Rain Protect membran som hindrer fukt til å nå isolasjon før og under montasjefasen (paneltype SPA, paneltykkelse 150-230mm).

Bruk:

 • Yttervegger

 

Informasjonen på våre nettsider er korrekt i henhold til vår beste kunnskap og forståelse. Selv om alle anstrengelser er gjort for å sikre nøyaktighet, kan selskapet ikke akseptere noe ansvar for direkte eller indirekte skader som følge av eventuelle feil eller feil bruk av informasjonen i denne publikasjonen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer.

Copyright © 2019 Ruukki Construction. All Rights Reserved.

  Egenskaper
  Produktnavn
  Sandwichpanel SPA S ENERGY for yttervegger
  Standard module width
  1200 mm
  Min. lengde
  2000 mm
  Max. lengde
  13500 mm
  Tykkelse utvendig plate
  0,60 mm
  Tykkelse innvendig plate
  0,50 mm

  Egenskaper etter paneltykkelse

  Tykkelse D (mm) 150 200 230
  Vekt (kg/m2) 28,9 34,5 38,5
  U-verdi (W/m2K) 0,29 0,22 0,19
  Lydisolering Rw (dB) 31 31 31
  Reaksjon ved brann A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0
  Brannmotstand vegg & maks spennvidde horisontal / vertikal montering (m):
  EI 30 9.0 / 8.8 9.0 / 8.8 9.0 / 8.8
  EI 30 (rustfritt stål) 7.5 / 7.5 7.5 / 7.5 7.5 / 7.5
  EI 60 9.0 / 8.8 9.0 / 8.8 9.0 / 8.8
  EI 60 (stainless steel) 7.5 / 7.5 7.5 / 7.5 7.5 / 7.5
  EI 90 7.5 / 8.8 7.5 / 8.8 7.5 / 8.8
  EI 90 (stainless steel) 7.5 / 7.5 7.5 / 7.5 7.5 / 7.5
  EI 120 7.5 / 7.5 7.5 / 7.5 7.5 / 7.5
  EI 120 (stainless steel) 6.0 / 7.5 6.0 / 7.5 6.0 / 7.5
  EI 180 7.5 / 7.5 7.5 / 7.5 7.5 / 7.5
  EI 240 6.0 / 6.0 6.0 / 6.0 6.0 / 6.0
  Alle egenskapene tilfredsstiller kravene i NS-EN 14509 og tilhørende standarder

  Endring av brannmodstandsstandarder for Sandwich-paneler

  Belegg & farger
  FasadekledningBeleggKorrosjonsklasserUV-motstandFarger
  Yttervegger Energy C3 Ruv4  RR23, RR41 
  YtterveggerHIARC MAXC4Ruv4 RR20, RR21, RR22, RR23, RR29, RR33, RR35, RR40, RR41, RR45 
  YtterveggerHIARCC3Ruv4 RR20, RR21, RR22, RR23, RR29, RR33, RR35, RR40, RR41, RR45 
  Yttervegger HIARC mattC3 Ruv4  RR33, RR40, RR41 
  YtterveggerPolyester C3Ruv2-3 RR20, RR21, RR23, RR946
  Innvendige overflaterPolyesterC3RR20 
  Innvendige overflaterFoodsafe-laminat * C4 Hvit
  Innvendige overflaterRustfritt stål *C4 
   
  *) data-sf-ec-immutable="" alternative materialer
   
  UV-motstand beskriver hvor godt belegget er i stand til å beholde dets opprinnelige farge- og glansnivåer i samsvar med EN10169. Desto høyere glans, desto bedre motstand.

  Korrosjonskategorier beskriver klimaforhold utendørs i samsvar med EN12944. Desto høyere kategori, desto høyere korrosivt miljø.

  Les mer om UV-motstand og korrosjonskategorier
   
   

  Farger

  Profilalternativer

  Prosjekteringsverktøy
  For å gjøre både arkitektonisk og strukturell design enklere med egnet produktinformasjon i 3D-form, tilbyr Ruukki et utvalg av gratis CAD/BIM-objekter og programvareverktøy som kan lastes ned fra portalen programvare-verktøykasse.

   
  Ready modelled BIM objects

  Download objects for ArchiCAD
  Download objects for Revit

   
  Programvareverktøy TrayPan for å velge den optimale paneltypen

  Brukervennlig TrayPan programvare tar hensyn til last, temperatur, spenn, U-verdi, brannmotstand og akustikk.
  TrayPan har to brukergrensesnitt:
   - Optimeringsverktøy for raskt og enkelt forhåndsvalg
   - Prosjekteringsversjon for detaljert strukturell analyse

  Last ned Traypan

  Detaljtegninger DWG

  Detaljtegninger PDF

  Spenntabeller for dimensjonering av paneler opp mot last

  Lydisolering

  Tilbehør
  Tilbehør til sandwichpaneler er for eksempel beslag, festemidler, tetningslister og profiler.

  Dette tilbehøret garanterer rask montering, pålitelig feste, tette skjøter og estetisk forbedring av ytter- og innerveggkonstruksjon, så vel som tak i forbindelse med konstruksjonsarbeid av forskjellige størrelser og til forskjellige formål.
  Instruksjoner

  Monteringsinstruksjonene

  Monteringsinstruksjonene inneholder dokumentasjon om:

  • Emballering
  • Transport og lossing
  • Oppbevaring
  • Montering

  Vedlikeholdsinstruksjonene

  Vedlikeholdsinstruksjonene inneholder dokumentasjon om:

  • Rengjøring
  • Maling

  Produktbeskrivelsen

  Produktbeskrivelsen inneholder informasjon om:

  • Panelstruktur
  • Strukturell dimensjonering
  • Panelpakning
  • Vinduer & hjørnepaneler
  • Panelinnfesting

  RUUKKI FORMA DESIGN INSTRUCTIONS

  Ruukki Forma design instructions explain how to design façade cladding systems on top of Ruukki sandwich panels.
  Sertifikater

  Ytelseserklæring

  Miljøvaredeklarasjon