Informasjonen på våre nettsider er korrekt i henhold til vår beste kunnskap og forståelse. Selv om alle anstrengelser er gjort for å sikre nøyaktighet, kan selskapet ikke akseptere noe ansvar for direkte eller indirekte skader som følge av eventuelle feil eller feil bruk av informasjonen i denne publikasjonen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer.

Copyright © 2019 Ruukki Construction. All Rights Reserved.

  Egenskaper
  Alle egenskapene tilfredsstiller kravene i NS-EN 14509 og tilhørende standarder

  Endring av brannmodstandsstandarder for Sandwich-paneler

  Belegg & farger
  Prosjekteringsverktøy
  For å gjøre både arkitektonisk og strukturell design enklere med egnet produktinformasjon i 3D-form, tilbyr Ruukki et utvalg av gratis CAD/BIM-objekter og programvareverktøy som kan lastes ned fra portalen programvare-verktøykasse.

   
  Ready modelled BIM objects

  Download objects for ArchiCAD
  Download objects for Revit

   
  Programvareverktøy TrayPan for å velge den optimale paneltypen

  Brukervennlig TrayPan programvare tar hensyn til last, temperatur, spenn, U-verdi, brannmotstand og akustikk.
  TrayPan har to brukergrensesnitt:
   - Optimeringsverktøy for raskt og enkelt forhåndsvalg
   - Prosjekteringsversjon for detaljert strukturell analyse

  Last ned Traypan

  Detaljtegninger DWG

  Detaljtegninger PDF

  Spenntabeller for dimensjonering av paneler opp mot last

  Lydisolering

  Tilbehør
  Tilbehør til sandwichpaneler er for eksempel beslag, festemidler, tetningslister og profiler.

  Dette tilbehøret garanterer rask montering, pålitelig feste, tette skjøter og estetisk forbedring av ytter- og innerveggkonstruksjon, så vel som tak i forbindelse med konstruksjonsarbeid av forskjellige størrelser og til forskjellige formål.
  Instruksjoner

  Monteringsinstruksjonene

  Monteringsinstruksjonene inneholder dokumentasjon om:

  • Emballering
  • Transport og lossing
  • Oppbevaring
  • Montering

  Vedlikeholdsinstruksjonene

  Vedlikeholdsinstruksjonene inneholder dokumentasjon om:

  • Rengjøring
  • Maling

  Produktbeskrivelsen

  Produktbeskrivelsen inneholder informasjon om:

  • Panelstruktur
  • Strukturell dimensjonering
  • Panelpakning
  • Vinduer & hjørnepaneler
  • Panelinnfesting

  RUUKKI FORMA DESIGN INSTRUCTIONS

  Ruukki Forma design instructions explain how to design façade cladding systems on top of Ruukki sandwich panels.
  Sertifikater

  Ytelseserklæring

  Miljøvaredeklarasjon