Sandwichpaneler

Ruukkis sandwichpaneler brukes til fasader, tak, skillevegger og himlinger. De vanligste bruksområdene til sandwichpaneler er; industri- og næringsbygg, idrettshaller, lager- og logistikkbygninger, produksjonsanlegg og kraftverk.

Panelene kan fås med næringsmiddelbelegg eller syrefast rustfri overflate egnet for rom med høye hygienekrav til f.eks. næringsmiddelindustrien som produksjonsanlegg, kjølelager og frysehus. Panelene kan også egne seg på andre områder.

Ruukkis sandwichpaneler er kostnadseffektive prefabrikerte elementer som består av en isolasjonskjerne mellom to lag av plater i enten galvanisert lakkert stål eller syrefast rustfritt stål.

Isolasjonskjernen i våre sandwichpaneler er alle av høyeste kvalitet og består av enten miljøtilpasset og resirkulert mineralull, steinull, eller PIR-skum.

I tillegg til sandwichpaneler, tilbyr Ruukki et bredt spekter av tilbehør og monteringsverktøy tilpasset respektive panelsystem. Vi tilbyr også et omfattende utvalg av profesjonelle tjenester og komplett teknisk støtte for beregninger og montasjetegninger.
 

BESKYTTELSE MOT FUKT

Ruukki® Rain Protect er inkludert på oversiden til alle Ruukki sandwichpaneler av modellene SPA til yttervegger. Takket være denne løsningen er det ikke nødvendig med ekstra beskyttelse av panelskjøten, under montasje samt etter arbeidsdagens slutt, og før helgen. Dette sparer resurser, tid og penger og bidrar ikke minst til et tørt bygg.

Les mer om Ruukki® Rain Protect

Vårt utvalg av sandwichpanel

Energipaneler

Spare opptill 40% av dine oppværmnings- og/el. kjølekostnader med Ruukki® energipanelsystem. Et komplett og sertifisert fasadesystem som minimerer dine oppværmings og kjølekostnader. Med dette systemet garanterer vi opp til 5 ganger bedre tetthet enn kravet i TEK-10. I de fleste fall innebærer dette at den forholdsvis lave ekstra kostnaden for systemet blir betald innen 1 år, og deretter er det gevinst.

Life-paneler

Ruukki® lifepaneler er våre mest bærekraftige og miljøvennlige sandwichpaneler. De er utviklet ved å optimalisere alle faktorer fra råvarer og resirkulering for å minimere miljøpåvirkningen. Benytter man disse i energipanelsystemet vårt, kombineres vårt mest miljøvennlige panel med et tettere og mer kostnadseffektivt bygg.

Paneler til fryse- og kjølelager

Vårt panelsystem for fryse- og kjølelager er tillpasset for å minske driftskostnader og tilsvarende rom med økte grad av hygienekrav.

øvrige panele

Med mindre du har behov for energieffektive løsninger vil du finne kostnadseffektive produkter i vårt brede utvalg av basispaneler.

Våre tjenester for sandwichpaneler

Optimalisert tett bygg

Vårt mest omfattende servicekonsept gjør det mulig for eiendomsutviklere å ha kontroll over investerings- og driftskostnadene for bygningen allerede fra svært tidlige stadier. Vi kan optimalisere stålkonstruksjonens, tak- og vegger for å møte de spesifikke målene for prosjektet, og i tillegg optimalisere livssyklusenergikostnadene med hensyn til valgt HVAC-system.

Skreddersydde komponentleveranser

Ved å samarbeide med beskrivende ledd og med våre kunder  kan vi sammen finne gode løsningar som er tilpasset behovene samt gi teknisk støtte som f.eks. beregninger, teknisk dokumentasjon og montasjetegninger. 

Right coating for the climate

UV-motstand

Beleggenes motstand mot naturlig utendørs UV (ultrafiolett)-stråling er beskrevet gjennom UV-motstandskategorierene Ruv1–Ruv4 i samsvar med EN10169. UV-motstand beskriver hvor godt belegget er i stand til å beholde dets opprinnelige farge- og glansnivåer i utendørsforhold. Belegg i Ruv1-kategorien har svært svak UV-motstand og bør bare brukes i innendørsforhold. Belegg i Ruv4-kategorien har sterk UV-motstand og anbefales derfor til utendørs bruk.
 

Korrosjon

Atmosfæriske gasser og elektrolytter reagerer med alle fasadematerialer. Hastigheten og effektene av disse reaksjonene er avhengig av to faktorer: atmosfæriske forhold (f.eks. fuktighet, saltholdighet, svoveldioksid) og det aktuelle materialet. Begge varierer svært. For designformål, har de atmosfæriske forholdene blitt delt inn i kategorier (C1-C5) basert på deres aggressivitet i henhold til EN 12944. Leverandører av materiale og belegg kan deretter vurdere hensiktsmessigheten av sine produkter i hver kategori for normal levetid, men designere vil fortsatt måtte ta hensyn til alle bygningsspesifikke faktorer ved endelige beslutninger om fasadematerialer.


Korrosjonskategori Utvendig Innvendig
C1 - Oppvarmede bygninger med en ren atmosfære, f.eks. kontorer, butikker. skoler, hoteller.
C2  Atmosfærer med lavt nivå av forurensning. For det meste landlige områder.  Uoppvarmede bygninger hvor det kan dannes kondens, f.eks. depoter og idrettshaller.
C3  Urbane og industrielle atmosfærer, moderat forurensning av svoveldioksid. Kystområder med lav saltholdighet. Produksjonsrom med høy luftfuktighet og noe luftforurensning, f.eks. næringsmiddelanlegg, vaskerier, bryggerier, meierier.
C4  Industriområder med moderat saltholdighet. Kjemiske anlegg, svømmebassenger og skipsverft på kysten.
C5-I  Industrielle områder med høy luftfuktighet og aggressiv atmosfære. Bygninger eller områder med nesten permanent kondensasjon og med høy forurensning.
C5-M  Kyst- og havområder med høy saltholdighet Bygninger eller områder med permanent kondensasjon og med høy forurensning.

Kontakt oss

Relaterte lenker

Dokumenter

Vi støtter deg med detaljtegninger, monteringsanvisninger og andre dokumenttyper. 

Sandwich panel certificates & approvals

Våre tjenester

Vårt mål er å tjene deg hele veien fra ide- og planleggningstadien til oppføringen av byggeprosjektet ditt. 

Referanser

Ruukkis referanser er kategoriserte etter land, produkt og bygningstype.