Industribygninger

Industribygninger

At leverere bäresystem sammen med tak- og vegg, som en integrert levering, optimaliserer montasjeressurser, og tilbyr effektivitet og forbedret sikkerhet byggeplassen. Med mer enn 40 års bransjefaring, kan vi sikre pålitelighet for både lokale og internasjonale kunder innen den tunge industrien.

Tjenester for industribygninger

PROSJEKTERING OG BÆRESYSTEMKONSTRUKSJON

Ruukki tilbyr en meget god produktutvikling og optimal prosjektering i utviklings- og implementeringsfasen. Vi kan også tilby høyt kvalifiserte ressurser innen prosjektledelse. 

Optimalisert tett bygg

Vårt mest omfattende servicekonsept gjør det mulig for eiendomsutviklere å ha kontroll over investerings- og driftskostnadene for bygningen allerede fra svært tidlige stadier. Vi kan optimalisere stålkonstruksjonens, tak- og vegger for å møte de spesifikke målene for prosjektet, og i tillegg optimalisere livssyklusenergikostnadene med hensyn til valgt HVAC-system.

Beslektede produkter

Sveisede bjelker

Sandwichpaneler

Fasadekledninger

Kontakt oss