Enetasjes bygninger

Enetasjes bygninger

Spesielt utformede stålfagverk for prosjekter er en kostnadseffektiv og materielleffektiv løsning spesielt for bygninger der man ønsker å benytte fordelene med lange spenn. Fagverk tilbyr ekstra frihet for bl.a. rør og kabler da de lett kan ledes gjennom fagverkene. Ruukkis bæresystemer, tak og vegg løsninger for enetasjes bygninger kommer med ulike typer av søyler- og portalrammeløsninger kombinert med fagverk.

Tjenester for enetasjes bygninger

Optimalisert tett bygg

Vårt mest omfattende servicekonsept gjør det mulig for eiendomsutviklere å ha kontroll over investerings- og driftskostnadene for bygningen allerede fra svært tidlige stadier. Vi kan optimalisere stålkonstruksjonens, tak- og vegger for å møte de spesifikke målene for prosjektet, og i tillegg optimalisere livssyklusenergikostnadene med hensyn til valgt HVAC-system.

PROSJEKTERING OG BÆRESYSTEMKONSTRUKSJON

Ruukki tilbyr en meget god produktutvikling og optimal prosjektering i utviklings- og implementeringsfasen. Vi kan også tilby høyt kvalifiserte ressurser innen prosjektledelse. 

Relaterte produkter

Fagverk

Vår brede serie av fagverk er egnet for en lang rekke bruksområder, den viktigste er bæreverk til tak. Størrelsen og formen på et fagverk varierer avhengig av krav til geometri og lasteevne. Fagverk konstrueres vanligvis av hulprofiler, men andre profiler kan brukes ved behov. Fagverk kan installeres på alle typer søyler. 

SAMVIRKESØYLER

Våre samvirkesøyler består av en stålprofil med et armeringsbur innvendig. Søylen fylles med betong på anleggsstedet. Kombinasjonen av stål og betong gir bedre lasteevne i normale situasjoner og i brannsituasjoner. Montering på anleggsstedet er rask, og søylens overflate er glatt og klar for endelig legging av belegg.
Betongsøylene er utformet i henhold til EN-1994-1-1 eller lokale regler.

Sandwichpaneler

Fasadekledninger

SELVBÆRENDE PLATE

Kontakt oss