Fleretasjes bygninger

Fleretasjes bygninger

Bruken av prefabrikkerte rammekomponenter gir betydelige fordeler mht. effektivitet og ledelse på byggeplassen. I typiske fleretasjes bygninger bruker Ruukki samvirkesøyler og sveisede WQ- og UWQ-bjelker. Systemet muliggjør effektiv bruk av plass og fleksible funksjonelle ordninger for eiendommen gjennom lange spenn og forholdvis tynne bjelkelag.

Tjenester for fleretasjes bygninger

PROSJEKTERING OG BÆRESYSTEMKONSTRUKSJON

Ruukki tilbyr en meget god produktutvikling og optimal prosjektering i utviklings- og implementeringsfasen. Vi kan også tilby høyt kvalifiserte ressurser innen prosjektledelse. 

BÆRESYSTEM BASERT PÅ KUNDENES DESIGN

I en prosjekt organisasjon med omfattende konstruksjonskapasitet kan vår kompetanse innen montasje og produksjonskapasitet, innenfor bæresystemer i stål, brukes for å produsere bæresystemer i enighet med kundens prosjekteringsunderlag. 

Relaterte produkter

WQ-bjelker

WQ-bjelken er laget for å effektivisere byggingen av fleretasjes bygninger. WQ-bjelkesystemet kan brukes i alle fleretasjes bygninger, for eksempel kontorer, sykehus, hoteller og i boliger.

CWQ-bjelker

Lignende WQ-bjelken, CWQ-komposittbjelken er laget for å effektivisere byggingen av fleretasjes bygninger. CWQ betongbjelker består av en tradisjonell WQ boksbjelke og dybler kombinert med denne. De utgjør en del av samvirkestrukturen sammen med hule dekkplater og screed. CWQ-komposittbjelkesystemet kan brukes i alle fleretasjes bygninger, for eksempel kontorer, sykehus, hoteller og i boliger.

SAMVIRKESØYLER

Våre samvirkesøyler består av en stålprofil med et armeringsbur innvendig. Søylen fylles med betong på anleggsstedet. Kombinasjonen av stål og betong gir bedre lasteevne i normale situasjoner og i brannsituasjoner. Montering på anleggsstedet er rask, og søylens overflate er glatt og klar for endelig legging av belegg.
Betongsøylene er utformet i henhold til EN-1994-1-1 eller lokale regler.

Sveisede bjelker

Sveisede bjelker kan være designet og optimalisert for ulike formål. Sveisede bjelker og profiler er konstruert og optimalisert per prosjekt for å oppnå best mulige løsning. Eksempel på sveisede bjelker som blir brukt er I-bjelker (IG) og boksbjelker (BG). Med våre automatiserte sveiselinjer og avanserte produksjonsmetoder, kan vi tilby effektiv produksjon av høyeste kvalitet, som sikrer ikke bare en av markedets beste kvaliteter men også leveransesikkerhet. Vi tar oss av transport til byggeplassen  og levere produktene, i henhold til avtalt tidsplan, på rett sted og til rett tid.

Kontakt oss