Informasjonen på våre nettsider er korrekt i henhold til vår beste kunnskap og forståelse. Selv om alle anstrengelser er gjort for å sikre nøyaktighet, kan selskapet ikke akseptere noe ansvar for direkte eller indirekte skader som følge av eventuelle feil eller feil bruk av informasjonen i denne publikasjonen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer.

Copyright © 2019 Ruukki Construction. All Rights Reserved.

  Egenskaper
  Materiale
  Farger & belegg

  Galvanisert overflate

  Sinkbelegget forbedrer korrosjonsmotstanden av stålplaten og forlenger produktets levetid. Galvaniserte stålplater, uten grunn-lakk og topp-lakk, er egnet for applikasjoner der kravene på korrosjonsmotstand er lave. Sinkbeleggets korrosjonsmotstand er i direkte forhold til tykkelsen av sinklaget. Vi tilbyr et av markedets tykkeste sinkbelegg på våre stålplater, på begge sider, men tilbyr også de fleste produktene med malte overflater dersom det trengs mht. korrosjonsmotstand eller er ønskelig mht. utseende.

  Polyester

  Polyester for innendørs bruk på selvbærende takplater, og for utendørs bruk på fasadeprofiler, er en økonomisk måte å øke korrosjonsmotstanden og samtidig få en farge på produktet. Belegget er vårt rimeligste belegg og bør brukes i miljøer med normale krav på korrosjonsmostands. Finnes tilgjengelig i et begrenset fargevalg på for-galvaniserte og grunn malte produkter og i produkter av aluminium.

  Hiarc

  Beleggsystemet vårt med utmerket farge og glans holdbarhet, som er spesielt utviklet for fasader. Vi tilbyr dette belegg i et bredt utvalg av standard og metalliske farger, på galvaniserte og grunn malte stål produkter og på produkter av aluminium. Ruukki Hiarc har relativt høy korrosjonsmotstand, utmerket motstand mot UV-stråling og er lett å rengjøre.

  Tilbehør

  Fasadekledningssystem komplett med beslag, festeanordninger og opplagsrigler gir en fullstendig ferdig fasade, i tillegg til enkel og rask installasjon.

  Konstruksjonsverktøy
  For å gjøre både arkitektonisk og strukturell design enklere med egnet produktinformasjon i 3D-form, tilbyr Ruukki et utvalg av gratis CAD/BIM-objekter

   
  Ready modelled BIM objects

  Download objects for ArchiCAD
  Download objects for Revit

  Detaljtegninger DWG

  Detaljtegninger PDF

  Instruksjoner

  Instruksjoner

  Vedlikehold

  Vedlikeholdsinstruksjonene inneholder dokumentasjon om:

  • Rengjøring
  • Maling
  Sertifikater

  Ytelseserklæring