PRODUKT BESKRIVELSE
main product image

Lådprofiler

  • Lådprofiler tillverkas alltid i enlighet med projektspecifik konstruktion.
  • Både symmetriska och asymmetriska lådprofiler är tillgängliga.
  • Lådprofiler passar bäst för extremt tunga belastningar eller situationer med vridbelastning.

main product image

I profiler

  • I/H profiler tillverkas alltid i enlighet med den projektspecifika konstruktioner.
  • Både symmetriska och asymmetriska I/H profiler finns att tillgå.
  • Med I/H profiler kan du nå optimala konstruktionslösningar och minska materialförbrukningen.