Ulykkesfri installasjon

Alt det følgende representerer en risiko for helse og sikkerhet på anleggssteder:

  • løfting av tung last,
  • arbeide på høye steder og
  • arbeide på store anleggsteder.

Forskning og utvikling hos Ruukki tar disse risikofaktorene med i betraktningen og forsøker å minimere dem.

18776-29

Løftesikkerhet

For å forbedre løftesikkerheten på installasjonssteder har Ruukki utviklet en løsning der hull for løfteinnretninger lages i WQ bjelker og elementer brukt i stålkonstruksjon. Løftehankene er fabrikkinstallert eller skrus på plass på stedet. Kjeder tredd gjennom hankene gjør at elementer og bjelker sikkert kan løftes på plass. Faste løftehanker eller hull for løfteredskap er laget for tunge eller spesielt formede artikler. 

Løfting av tunge laster på travle anleggssteder kan være farlig hvis det ikke gjøres på en sikker måte. For å minimere disse risikoene jar vi laget enkelt tilbehør, som en buntløfter, som brukes til å løfte ståltak. 

dsc_0032.nef

Sikkerhet i høyden 

For å forbedre sikkerheten til personer som installerer og arbeider på tak, har vi utviklet et sikkerhetsanker som kan festes til lastebærende korrugerte stålplater. Et sikkerhetstau kan brukes til å sikre arbeidere til dette ankeret, som er patentert og CE-merket. 

safely-together

Sikkert sammen

Ruukki promoterer aktivt sikkerheten på egne konstruksjonsanlegg og på delte anlegg. Delte konstruksjonsanlegg representerer større sikkerhetsrisiko, særlig der flere entreprenører er involvert på de forskjellige stadiene av et prosjekt.  Det er derfor vi ønsker å arbeide sammen med alle involverte for å forbedre sikkerheten på stedet. Vi anser dette som en viktig del av det å utvikle sikkerhetsspørsmål i bygningsindustrien.