Sikre materialer og komponenter

For å garantere helse og sikkerhet fra produksjon til sluttbrukere, engasjerer Ruukki seg aktivt i kontinuerlig forskning og utvikling, så vel som i overvåking og testing av prosesser, materialer og produkter. Vi kommuniserer også åpent informasjon om sikkerhetsrelaterte spørsmål som angår produktene gjennom hele deres livssyklus.

Overensstemmelse med reguleringer og krav til registrering

Ruukki følger kontinuerlig med på utviklingen av nasjonal og internasjonal lovgiving, slik som RoHS, REACH og ELV, som angår materialsikkerhet og farlige stoffer, og handler alltid proaktivt.

Ruukki bruker en serie av forskjellige stoffer og preparater i produksjonsprosessen. Vi importerer noen preparater og leverer også enkelte sideprodukter som kommer fra stålproduksjonsprosessen. For disse foretar vi alle nødvendige REACH-registreringer og krever også full REACH-overenstemmelse fra våre underleverandører.

  • REACH er en ny EU-regulering om kjemikalier og sikker bruk av disse (EC 1907/2006). Den omhandler Registrering, Evaluering, Autorisering og Restriksjoner for kjemiske stoffer.


Les mer om REACH på European Commisions nettside

REACH-forskriften

Europeisk regulering (EF) 1907/2006 angående registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjon av kjemikalier (REACH) trådte i kraft i EU den 1. juni 2007. Reguleringen gjelder for alle produsenter, importører og brukere av stoffer i seg selv, i blandinger og i gjenstander. Derfor gjelder forskriften også for stålproduksjon og produksjon av stålprodukter, komponenter og systemer. 

Under REACH-forskriften, er Ruukkis stålprodukter, komponenter og systemer definert som artikler, ikke stoffer. Dette betyr at de ikke er underlagt REACH-registrering. Imidlertid er Ruukki importør av noen preparater og leverer også visse biprodukter fra stålproduksjonsprosesser. Vi har fullført all nødvendig registrering av disse under REACH og krever også full REACH-etterlevelse fra våre underleverandører. 

Vi overvåker SVHC (Substance of Very High Concern)-listen kontinuerlig, og vil varsle kunder av SVHC-stoffer i våre produkter hvor det kreves.

Skulle du ha spørsmål om Ruukki og REACH-forskriften, ta kontakt med din lokale selger.

Miljøprodukterklæringer

Miljøprodukterklæringer inkluderer informasjon om bruken av råmaterialer, energiforbruk og utslipp fra produksjonen, så vel som produktets resirkulerbarhet. Miljørprodukterklæringer er oppdatert slik at de korresponderer med reviderte nasjonale reguleringer. 

Vis miljøprodukterklæringer for Ruukkis produkter