GreenCoat-rzepak

Sertifikāti un deklarācijas

Mūsu kvalitātes un vides jautājumi tiek risināti saskaņā ar kvalitātes vadības standartu ISO 9001 un vides pārvaldības sistēmas standartu ISO 14001.  Tas aptver visu ķēdi, sākot no dizaina, pārdošanas un projekta realizēšanas līdz metāla būvizstrādājumu un metinātu konstrukciju ražošanas. Arī mūsu slodzes nesošie izstrādājumi ir sertificēti saskaņā ar EN 1090. Gandrīz visas mūsu darbības un vietas ir sertificētas.

Saskaņā ar pārvaldības sistēmām Ruukki ir noteikti darbību procesi un vides aspekti, kā arī ir izstrādāti mērķi un programmas to sasniegšanai.  Vides pārvaldības sistēma nosaka tiesību aktos noteiktās prasības attiecībā uz darbībām un nodrošina atbilstību šīm prasībām un brīvprātīgām saistībām. Ieinteresēto pušu vajadzību noteikšana un attīstīšana arī ir svarīga kvalitātes un vides jautājumu pārvaldības daļa.

 Lai nodrošinātu nepārtrauktu uzlabošanu, sistēmas un darbības tiek regulāri novērtētas, izmantojot gan iekšējos, gan ārējos auditus.  Auditos tiks noteikts, vai sistēmas atbilst vai neatbilst prasībām.  Turklāt vadība savos pārskatos regulāri noteiks, vai kvalitātes un vides pārvaldības sistēmas atbilst izvirzītajiem mērķiem.