Sustainable-offering

Ilgtspējīgs piedāvājums

Mēs varam palīdzēt saviem klientiem uzlabot energoefektivitāti, izmantot atjaunojamo enerģiju, samazināt oglekļa saturu, izmantot īpašuma sertifikācijas sistēmas un pārvaldīt celtniecības produktu ķīmisko sastāvu. Īsāk sakot, mēs darām visu iespējamo, lai palīdzētu mūsu klientiem būvēt ilgtspējīgākas ēkas.

Enerģijas patēriņš ēku izmantošanā

Mūsu elastīgie risinājumi ir izstrādāti, lai izmaksu ziņā efektīvi nodrošinātu galējo energoefektivitāti. Ruukki unikālā enerģijas paneļa koncepcija izmanto dinamiskos simulācijas rīkus, lai palīdzētu mūsu klientiem atrast optimālo līdzsvaru starp investīciju izmaksām un energoefektivitāti, pateicoties  elastīgo konstrukciju karstumizturībai un gaiscaurlaidībai.

Konstrukcijās iebūvētā enerģija  

No savas puses mēs nodrošinām pakalpojuma strukturālu optimizāciju, kas attiecas uz rāmju un tiltu konstrukciju piegādēm.  Pakalpojums bieži samazina uzkrātās enerģijas daudzumu konstrukcijās un samazina materiālu izmaksas.  Augstākas stiprības tērauda izmantošana piemērotās daļās var ievērojami samazināt enerģijas daudzumu tērauda konstrukcijās.

Mūsu dzīves panelim ir cita pieeja šī jautājuma risināšanā, paneļu ražošanā izmantojot tik daudz otrreizēji pārstrādātu materiālu, cik tas ir iespējams.  Tas samazina neatjaunojamo materiālu izmantošanas daudzumu ražošanā līdz pat 85% un enerģiju līdz pat 40%, salīdzinot ar tradicionālajiem paneļiem.  

embodied-energy-in-structures

Ēku ietekmes uz vidi samazināšana, izmantojot LEED un BREEAM sistēmas

Lai atbalstītu videi draudzīgu un resursefektīvu ēku celtniecību, ir izveidotas vides sertifikācijas sistēmas LEED (Līderība enerģētikas un vides dizaina jomā) un BREEAM (BRE vides novērtēšanas metode).  

Tā kā būvizstrādājumi paši par sevi nevar nopelnīt, mēs piedāvājam atbilstošu produktu informāciju un instrukcijas par to, kā mūsu risinājumi var palīdzēt mūsu klientiem sasniegt augstus reitingus.

Lasiet vairāk par BREEAM ieguvumiem, kas piemērojami tērauda izstrādājumiem.

Lasiet vairāk par LEED ieguvumiem, kas piemērojami tērauda izstrādājumiem.

©Photo: Baltisches Haus

Ķīmiskais sastāvs

Vai meklējat ilgtspējīgus būvmateriālus?  Kaut ko tādu, kas nodrošina arī labāku materiālu veiktspēju?

 

 

GreenCoat-raining

Patentētā BT pārklājuma tehnoloģija

Daudzos produktos mēs izmantojam “GreenCoat” krāsas pārklātu tēraudu. “GreenCoat” ir uz bioloģiskās tehnoloģijas (BT) bāzēts pārklājums, kurā ievērojama daļa tradicionālās fosilās eļļas tiek aizstāta ar Zviedrijas rapšu eļļu. “GreenCoat” produkti ir ļoti izturīgi pret koroziju, UV starojumu, kā arī skrāpējumiem. Tie nodrošina celtniekiem vieglu materiālu, ar kuru ir viegli strādāt pat līdz -15°C temperatūrā.

Lasīt vairāk par GreenCoat
GreenCoat Logotype RGB-xs

Mēs nepārtraukti uzraugām SVHC (vielas, kas rada ļoti lielas bažas) sarakstu un nepieciešamības gadījumā paziņosim klientiem par esošajiem SVHC savienojumiem mūsu izstrādājumos.  Uz mūsu galvenajiem produktiem attiecas produktu vides deklarācijas (EPD), kurās ķīmiskie dati ir uzskaitīti pēc sastāvdaļām.

 

Ja jums ir kādi jautājumi par Ruukki un REACH regulu, sazinieties ar vietējo pārdevēju.

 

Vides produktu deklarācijas

Ruukki vides produktu deklarācija uzskatāmi apraksta, kādi ir vides ieguvumi, ja tiek lietoti Ruukki produkti.