Safety-in-focus

Atbildīgs partneris

Mēs aktīvi reklamējam drošību un vidi, kurā nav negadījumu, sākot no piegādātāja līdz ražošanai un beidzot ar  patērētāju. Mūsu saikni ar drošību apliecina par mūsu rīcība: visi mūsu produkti ir izstrādāti drošai to ražošanai, uzstādīšanai un gala patēriņam. Mūsu mērķis ir augt kopā ar partneriem un būt pasaules līderim drošības ziņā.

 

Droši materiāli un komponenti

Izmantot mūsu materiālus ir droši.  Nepārtraukts materiālu izstrādes, uzraudzības un testēšanas mērķis ir samazināt veselības un drošības riskus.  Mēs savus klientus atklāti informējam par mūsu produktu pareizu izmantošanu un materālu saturu.

 

safe-materials-and-components

 

Likumu ievērošana

Ruukki pastāvīgi uzrauga valsts un starptautisko tiesību aktu, kā arī citu prasību progresu, piemēram, REACH un RoHS, kas attiecas uz materiālu drošību un bīstamām vielām, un vienmēr rīkojas proaktīvi.  Ruukki arī informē klientus par produktu ekoloģiskajiem raksturlielumiem ar Produktu vides deklarācijām (EPD).


Reach regula

Eiropas Savienībā 2007. gada 1. jūnijā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) 1907/2006, kas attiecas uz ķīmisku vielu (REACH) reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu.  Regula attiecas uz visiem vielu, maisījumu un izstrādājumu ražotājiem, importētājiem un lietotājiem.  Rezultātā, Regula attiecas arī uz tērauda ražošanu un tērauda produktu, detaļu un sistēmu ražošanu.  


Saskaņā ar REACH regulu Ruukki tērauda produkti, detaļas un sistēmas tiek definētas kā izstrādājumi, nevis vielas.  Tas nozīmē, ka uz tiem neattiecas REACH reģistrācija.  Tomēr Ruukki ir dažu preparātu importētājs.  No saviem apakšuzņēmējiem mēs pieprasām pilnīgu atbilstību ar REACH.  

Mēs nepārtraukti uzraugām SVHC (vielas, kas rada ļoti lielas bažas) sarakstu un nepieciešamības gadījumā paziņosim klientiem par esošajiem SVHC savienojumiem mūsu izstrādājumos.

 

Produkta vides aizsardzības deklarācijas

Produkta vides aizsardzības deklarācijas (EPD) ietver informāciju par izejvielu izmantošanu, enerģijas patēriņu un emisijām, kas rodas ražošanas procesā, kā arī par produktu pārstrādājamību.  EPD ir standartizēts veids, kā atspoguļot Ruukki produktu ietekmi uz vidi.  EPD pamatā ir “Ruukki” produkcijas dzīves cikla analīze, un deklarācijas atbilst starptautiskajiem standartiem EN 15804 un EN ISO 14025.

Skatīt produktu vides aizsardzības deklarācijas Ruukki produktiem:

 

 

accident-free-isntallation

Accident-free installation

We provide product-integrated safety solutions and accessories to improve installation safety. Prefabricated, dimensionally highly accurate elements are quicker and safer to install. Less manpower is required on-site.

The following all pose risks to health and safety on construction sites:


  • lifting heavy loads,
  • working in high places and
  • working on big construction sites.
These risk factors are taken into account at Ruukki  by both project management and research and development as they seek to minimise them. 

 

18776-29

Lifting safety

To improve lifting safety on installation sites, Ruukki has developed a solution whereby holes for lifting lugs are made in WQ beams and elements used in steel construction. The lifting lugs are factory installed or screwed into place on site. Chains threaded through the lugs enable elements and beams to be safely lifted into place. Fixed lifting lugs or holes for lifting equipment are engineered for heavy or awkwardly-shaped items. Lifting heavy loads on busy construction site can be dangerous if not done in a safe way. To minimise these risks, we have created easy-to-use accessories, like a bundle lifter, which is utilised when lifting steel roofings.

dsc_0032.nef

Lifting safety

To improve the safety of persons installing and working on roofs, we have developed a safety anchor that can be fastened to load bearing corrugated steel sheets. A safety rope can be used to secure workers to this anchor, which is patented and CE-marked.

safely-together

Safely together

Ruukki actively promotes safety on its construction sites. Shared construction sites present greater safety risks, especially when more contractors are involved in the different stages of a project. This is why we want to work together with all parties to improve overall on-site safety. We see this as an important part of developing safety issues in the building industry.

end-user-safety

End-user safety

Ruukki's solutions are safe throughout their life-cycle.

Our roofs are safe to install and easy maintain from generation to generation. With a Ruukki roof, you rarely need to be up high to install it; however, when you do, our roofing solutions make it possible to get up there and work without unnecessary risks. 

Risk of fire is present in all buildings. Ruukki's steel frame solutions provide high levels of fire safety cost-efficiently. Our sandwich panel design can be used to create structures that have a high fire resistance and meet the highest fire safety requirements.