Privātums

Privātuma paziņojums

SSAB paziņojums par konfidencialitāti

Pēdējo reizi atjaunināts 2018. gada 16. aprīlī

Šajā Paziņojumā par konfidencialitāti ir informācija par SSAB, kā arī saistīto uzņēmumu, tostarp Tibnor un Ruukki (turpmāk – SSAB), veikto personas datu apstrādi. Tajā ir atbildēti jautājumi par to, kādus personas datus SSAB vāc, izmanto vai koplieto, kādiem mērķiem dati tiek vākti, un kādas ir Lietotāju tiesības. Lietotāji var būt SSAB klienti, klientu uzņēmumu pārstāvji, potenciālie klienti vai interneta lietotāji, kuri apmeklē tīmekļa vietni (turpmāk – "Lietotāji").

SSAB tīmekļa vietnē var būt saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem. Šīs tīmekļa vietnes vai pakalpojumi ir pakļauti viņu pašu paziņojumiem par konfidencialitāti. SSAB neuzņemas atbildību par trešo personu paziņojumiem par konfidencialitāti vai personas datu apstrādi trešo personu darbībās. Lūdzam pievērst uzmanību šo personu attiecīgajiem paziņojumiem par konfidencialitāti un to turpmākajām izmaiņām.

1. Datu pārzinis

Saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem datu pārzinis ir SSAB AB (reģistrācijas numurs: 556016-3429, adrese: P.O. Box 70, SE-101 21 Stokholma, Zviedrija) visai datu apstrādei korporatīvā līmenī, piemēram, visos SSAB grupas uzņēmumos nodrošinātajos mārketinga rīkos. Uzņēmumā SSAB galvenā kontaktinformācija jautājumos par konfidencialitāti ir: e-pasts: data.privacy@ssab.com. SSAB uzņemas atbildību par to, lai personas dati tiktu apstrādāti saskaņā ar šo Paziņojumu un piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

2. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats un mērķis

SSAB apstrādā Lietotāju personas datus dažādiem mērķiem, kas ir paskaidroti turpmāk.

2.1 Pakalpojumu sniegšana

Galvenais personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt tīmekļa vietni un piegādāt SSAB produktus un pakalpojumus. Personas datu apstrāde galvenokārt ir balstīta uz kontaktu ar Lietotāju, tostarp apstrādi, kas nepieciešama, lai nodibinātu klienta attiecības.
 

2.2 Mārketings un komunikācija

Lietotāju personas dati tiks izmantoti, lai pārvaldītu komunikāciju ar Lietotājiem, kā arī mārketinga mērķiem. Šajā ziņā apstrāde ir pamatota uz SSAB likumīgajām interesēm nodrošināt Lietotājiem atbilstošu un aktuālu informāciju tīmekļa vietnē. Tā ir arī pamatota SSAB likumīgajās interesēs reklamēt SSAB jaunākos produktus un pakalpojumus, kā arī personalizēt Lietotāja pieredzi.

Zināmā mērā mārketings, izmantojot elektroniskus līdzekļus, ir pamatots uz Lietotāja iepriekšēju piekrišanu, piemēram, sūtīt mārketinga ziņojumus. Lietotājiem jāatsaucas uz turpmāko 6. sadaļu, lai iegūtu vairāk informācijas par mārketinga komunikāciju un Lietotāju tiesībām šajā jomā.
 

2.3 Produktu un pakalpojumu izstrādes mērķi

SSAB mērķis ir nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumus un sniegt Lietotājiem aktuālu informāciju par šiem pakalpojumiem. Tādēļ SSAB var izmantot personas datus, lai analizētu tirgu, Lietotāju grupas, tīmekļa vietņu izmantošanu tīmekļa vietnes un SSAB produktu un pakalpojumu izstrādei un kvalitātes uzlabošanai. Šī apstrāde ir pamatota uz SSAB likumīgajām interesēm augt un attīstīties.

SSAB izmanto sīkdatnes un citus līdzīgus paņēmienus statistikas mērķiem, lai apkopotu anonīmu, apkopotu statistiku, kas SSAB ļauj saprast, kā Lietotāji izmanto tīmekļa vietni, un veicināt tās pieejamību lietotājiem. Turpmākai informācijai lūdzam skatīt SSAB Paziņojumu par sīkdatnēm.
 

2.4 Informācijas drošība

SSAB var apstrādāt tehniskos datus, tostarp kādus personas datus informācijas drošības mērķiem un krāpšanas novēršanai. SSAB uztur šos informācijas drošības pasākumus, lai aizsargātu uzņēmuma informāciju un uzņēmuma aktīvus, lai aizsargātu personas datus, lai izvairītos no noziedzīgām darbībām un nodrošinātu tīmekļa vietņu un pakalpojumu pieejamību. Šī apstrāde ir pamatota uz SSAB likumīgajām interesēm nodrošināt atbilstošu tīkla un informācijas drošības līmeni.
 

2.5 Personas datu apstrāde iekšēji SSAB grupā

Lietotāju personas dati var tikt apstrādāti citos SSAB grupas uzņēmumos. Šādā gadījumā personas datu apstrāde ir pamatota ar SSAB likumīgajām interesēm organizēt un pārvaldīt klientu attiecības, mārketinga, kā arī informācijas drošības mērķiem grupā atbilstošā un praktiskā veidā.
 
 

3. Datu vākšana

SSAB var vākt personas datus dažādos veidos, kā paskaidrots turpmāk.
 

3.1 Klientu attiecības

SSAB apstrādā personas datus, lai uzturētu labas klientu attiecības, piemēram, nodrošinot un piegādājot produktus vai pakalpojumus un uzturot komunikāciju ar klientiem. Šie personas dati tiek vākti tieši no Lietotājiem. 

Atkarībā no Lietotāju darbībām, SSAB var vākt šādus personas datus:

 • Tādu Lietotāja pamatinformāciju kā vārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs;
 • Tādu pamatinformāciju par Lietotāja darba devēju kā uzņēmuma nosaukums, e-pasta adrese un tālruņa numurs;
 • Informāciju par klientu attiecībām, piemēram, par pasūtītajiem produktiem un pakalpojumiem, klientu attiecību sākumu un beigām;
 • Norēķinu informāciju, piemēram, konta numurus, veiktos un veicamos maksājumus, kā arī nosūtītos rēķinus, un
 • Komunikāciju ar klientu.
 

3.2 Lietotāja sadarbība ar SSAB tīmekļa vietnē vai citādi

SSAB var vākt personas datus, kad Lietotāji sakontaktē SSAB klientu apkalpošanas dienestu, izmanto tīmekļa vietnes tērzētavu, citādi sazinās ar SSAB, pasūta SSAB jaunumu vēstuli vai piedalās aptaujās un konkursos tīmekļa vietnēs vai citur. Šie personas dati tiek vākti tieši no Lietotājiem.

SSAB var vākt personas datus, kurus Lietotājs ir koplietojis ar SSAB, piemēram,

 • Tādu Lietotāja pamatinformāciju kā vārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs;
 • Tādu pamatinformāciju par Lietotāja darba devēju kā uzņēmuma nosaukums, e-pasta adrese un tālruņa numurs;
 • Iemeslus, kādēļ Lietotājs ir sazinājies ar SSAB un informāciju par šo saziņu un
 • Aptaujas un konkursi, kuros Lietotājs piedalījies.
 

3.3 Automātiski vāktie dati par tīmekļa vietnes un pakalpojumu izmantošanu

SSAB automātiski vāc un apstrādā šādus tehniskos datus par Lietotāju un SSAB tīmekļa vietnes, produktu un pakalpojumu izmantošanu:

 • IP adrese, ID ierīce, ierīces tips, izmantotā operētājsistēma un lietotnes iestatījumi;
 • Tādas lietotāja darbības kā skatītās lapas un lietas, uz kurām 'klikšķināts';
 • laika zīmogi un žurnāla dati par pakalpojuma lietošanu un
 • atrašanās vieta/izcelsmes valsts.

Šie tehniskie dati tiek vākti automātiski, izmantojot tīmekļa vietnes un pakalpojumus.
 

3.4 Dati, kas iegūti no citiem avotiem

Laiku pa laikam SSAB var vākt informāciju arī no publiski pieejamiem avotiem un trešajām personām, piemēram, sociālajiem tīkliem un mārketinga uzņēmumiem. Piemēram, SSAB var saņemt pamatinformāciju par Lietotāja sociālā tīkla profilu, ja Lietotājs ienāk SSAB tīmekļa vietnē vai pakalpojumā, izmantojot sociālā tīkla kontu.

4. Datu koplietošana

SSAB var izpaust Lietotāju personas datus šādām trešajām personām:

 • citiem SSAB grupas uzņēmumiem iepriekš norādītajiem mērķiem;
 • uzticamiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, izplatītājiem un mārketinga pakalpojumu sniedzējiem iepriekš norādītajiem mērķiem. Tomēr vienmēr šie uzticamie pakalpojumu sniedzēji darbojas SSAB vārdā, un SSAB uzņemas atbildību par Lietotāju personas datu izmantošanu;
 • kad tiesību aktos ir atļauts vai prasīts ievērot kompetento valsts iestāžu pieprasījumus, piemēram, tiesas pavēstes vai līdzīgi saistošus aktus;
 • ja SSAB ir iesaistīts uzņēmumu apvienošanā, iegādē vai visu aktīvu vai to daļas pārdošanā un
 • kad SSAB labticībā uzskata, ka izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu SSAB tiesības, aizsargātu Lietotāju drošību vai citu drošību, izmeklētu krāpšanu vai atbildētu uz valdības pieprasījumu.

5. Personas datu pārsūtīšana ārpus es/eez

5.1 Pārsūtīšana grupas iekšienē

Tā kā kādi no SSAB grupas uzņēmumiem atrodas ārpus ES/EEZ, Lietotāja personas dati var tikt pārsūtīti ārpus ES/EEZ, piemēram, uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Šādā gadījumā SSAB izmantos nepieciešamos noteiktos mehānismus, kas ļauj pārsūtīt datus ārpus ES/EEZ, piemēram, līgumu standartklauzulas, ko ir apstiprinājusi Eiropas Komisija.
 

5.2 Pakalpojumu sniedzēji, kas atrodas ārpus ES/EEZ

SSAB var izmantot apakšuzņēmējus, nodrošinot tīmekļa vietnes darbību vai pakalpojumus. Kad nepieciešams un tīmekļa vietnei un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajā apmērā, personas dati var tikt pārsūtīti uz valsti, kas atrodas ārpus ES/EEZ. Šādā gadījumā SSAB izmantos nepieciešamos noteiktos mehānismus, kas ļauj pārsūtīt datus apakšuzņēmējiem trešajās valstīs, piemēram, līgumu standartklauzulas, ko ir apstiprinājusi Eiropas Komisija. SSAB paļaujas uz tā saukto Privātuma vairogu saistībā ar pakalpojumu sniedzējiem, kas atrodas ASV un ir sertificēti šajā jomā. Lai uzzinātu vairāk informācijas Privātuma vairoga sistēmu, ko izstrādājusi ASV Tirdzniecības ministrija un ES Komisija, un saistītajiem principiem par personas datu apstrādi, lūdzam skatīt šeit.

6. Mārketinga komunikācija

Kad Lietotājs sniedz SSAB kontaktinformāciju, piemēram, saistībā ar produkta vai pakalpojuma pārdošanu, sazinās ar SSAB klientu apkalpošanas dienestu, pasūta rokasgrāmatu vai citus materiālus tīmekļa vietnē vai piedalās konkursos, SSAB var izmantot Lietotāja personas datus mārketinga mērķiem un reklamēt jaunākos SSAB produktus un pakalpojumus, kā arī personalizēt Lietotāja pieredzi. Lietotājiem tiek dota iespēja dot iepriekšēju piekrišanu vai, kad to atļauj piemērojamie tiesību akti, iespēja atteikties no mārketinga paziņojumu saņemšanas no SSAB vai citiem grupas uzņēmumiem.
 

6.1 E-mārketings

SSAB var nodrošināt Lietotājam produktu un pakalpojumu jaunumus, jaunu vēstules un citus paziņojumus par esošajiem vai jauniem produktiem un pakalpojumiem, izmantojot e-pastu vai īsziņu (SMS), ja Lietotājs ir devis iepriekšēju piekrišanu vai ja SSAB citādi ir dota atļauja šādi rīkoties saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

Lietotājs var jebkurā laikā atteikties no mārketinga paziņojumu saņemšanas, klikšķinot uz "atteikties no abonēšanas" saites, kas atrodas e-pasta apakšā.
 

6.2 Statistika un segregācija

SSAB var izveidot Lietotāju grupu profilus vai segmentu datus anonīmas, apkopotas statistikas izveidei par SSAB tīmekļa vietņu, produktu un pakalpojumu izmantošanu, piemēram, lai noteiktu Lietotāju skaitu, skatītās lapas, lasītos e-pastus, kā arī noteiktu, kuras tīmekļa vietnes daļas Lietotāji uzskata par visvairāk noderīgām, lai noteiktu elementus, ko varētu uzlabot, un lai Lietotāju grupām nodrošinātu uz kontekstu balstītu reklāmu. Šiem mērķiem vāktie dati netiek izmantoti, lai identificētu konkrētu Lietotāju, bet lai analizētu, kā Lietotāji kopumā vai Lietotāju grupas izmanto tīmekļa vietni vai pakalpojumus.
 

6.3 Mērķorientētas reklāmas

SSAB un SSAB reklāmas partneri var Lietotājam parādīt saturu vai reklāmas, piemēram, Lietotājs var redzēt reklāmu par nesen SSAB tīmekļa vietnē skatītu produktu. SSAB izmanto sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas, lai rādītu personalizētas reklāmas, piemēram, pamatojoties uz Lietotāja skatījumiem, pirkumu vēsturi vai ierakstīšanās informāciju. 

Kad SSAB vāc vai izmanto informāciju par Lietotāja tīmekļa skatījumiem e-mārketinga mērķiem, Lietotājam ir tiesības pret to iebilst jebkurā laikā, sazinoties ar SSAB. Vairāk informācijas par tiesībām iebilst lūdzam skatīt 8. sadaļā.

7. Personas datu glabāšana

Personas dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams Paziņojumā par konfidencialitāti noteikto mērķu izpildei. Pēc tam personas dati tiks dzēsti, izņemot gadījumus, kad personas datu glabāšana ir noteikta tiesību aktos vai kādas puses tiesībās vai pienākumos. 

Uz glabāšanas laiku attiecas šādi galvenie noteikumi:

 • Personas dati par klientiem tiks glabāti klientu attiecību laikā un pēc tam tik ilgi, cik nepieciešams vai noteikts tiesību aktos, kādas puses tiesībās vai pienākumos, piemēram rēķinu izsniegšanas nolūkiem;
 • Dati, kas ir iegūti saistībā ar klientu apkalpošanu, citu sadarbību ar SSAB, aptaujās un konkursos, tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai pārvaldītu un apstrādātu attiecīgo jautājumu. 
 • SSAB dzēsīs vai anonimizēs datus, kas izmantoti mārketinga mērķiem, pēc saprātīga laika posma, kas pagājis kopš pēdējās saziņas starp Lietotāju un SSAB, ja vien datu glabāšana nav noteikta tiesību aktos vai kādas puses tiesībās vai pienākumos.
 • Ja Lietotājam ir bažas par datu glabāšanu mārketinga mērķiem, Lietotājs var skatīt 8. sadaļu, lai iegūtu vairāk informācijas par Lietotāja tiesībām šajā jomā.

8. Konfidencialitātes tiesības

Lietotājam ir tiesības piekļūt personas datiem, ko SSAB glabā par viņu. 

Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt savu personas datu labošanu, atjaunošanu vai dzēšanu. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka konkrēta informācija ir ļoti nepieciešama, lai izpildītu šajā Paziņojumā noteiktos mērķus, kā arī tā var būt noteikta tiesību aktos. Tādēļ šādu datu dzēšana var nebūt atļauta piemērojamajos tiesību aktos, kuros paredzēti obligāti glabāšanas periodi. 

Lietotājam ir tiesības iebilst pret apstrādi, kas ir pamatota SSAB likumīgajās interesēs, attiecībā uz konkrēto situāciju jebkurā laikā. Piemērojamajos datu aizsardzības tiesību aktos noteiktajā apjomā Lietotājiem ir tiesības ierobežot datu apstrādi. 

Lietotājam ir tiesības uz datu pārnesamību, t.i., tiesības saņemt personas datus strukturētā, plaši izmantojamā, mašīnlasāmā formātā un nodot personas datus citam datu pārzinim piemērojamajos tiesību aktos noteiktajā apjomā. Tas attiecas tikai uz personas datiem, kurus Lietotājs sniedzis uz klienta līguma vai Lietotāja piekrišanas pamata. 

Lūdzu, apmeklējiet www.ruukki.com/yourdata lai uzzinātu vairāk par augstākminētajām tiesībām.

Ja Lietotājs uzskata, ka pastāv problēma veidā, kā SSAB apstrādā Lietotāja personas datus, Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību valsts datu aizsardzības iestādei ES/EEZ.
 

9. Drošība

SSAB uztur atbilstošus drošības pasākumus, tostarp fiziskus, elektroniskus un procesuālus pasākumus, lai aizsargātu personas datus no zuduma, iznīcināšanas, ļaunprātīgas izmantošanas un neatļautas piekļuves vai izpaušanas. Piemēram, SSAB ierobežo piekļuvi šai informācijai, un tai var piekļūt tikai pilnvaroti darbinieki un izpildītāji, kuriem nepieciešams zināt šo informāciju darba izpildīšanai, kā arī trešās personas pakalpojumu sniedzēji, kuri var apstrādāt datus vienīgi saskaņā ar SSAB sniegtajiem norādījumiem.

Lūdzam apzināties, ka, lai gan SSAB cenšas nodrošināt atbilstošus drošības pasākumus personas datiem, neviena drošības sistēma nevar novērst visus iespējamos drošības pārkāpumus.

10. Izmaiņas paziņojumā par konfidencialitāti

SSAB var grozīt šo Paziņojumu par konfidencialitāti un ar to saistīto informāciju. SSAB iesaka Lietotājiem regulāri piekļūt Paziņojumam par konfidencialitāti, lai gūtu zināšanas par jebkurām iespējamām izmaiņām. SSAB vienmēr nodrošinās Paziņojuma par konfidencialitāti datumu, lai Lietotāji redzētu izmaiņas. Lūdzam ņemt vērā, ka šis Paziņojums par konfidencialitāti paredzēts tikai informatīvam nolūkam.

SSAB informēs Lietotājus par iespējamām izmaiņām, izmantojot atbilstošus un pieejamus kanālus.
 

11. Saziņa ar ssab

Par pieprasījumiem attiecībā uz personas datiem, ko SSAB glabā saistībā ar attiecīgo lietotāju, lūdzu, apmeklējiet www.ruukki.com/yourdata. Par pieprasījumiem attiecībā uz SSAB Privātuma Paziņojumu, lūdzu, sazinieties ar SSAB, izmantojot sekojošo e-pastu [data.privacy@ssab.com].