Trademarks

Pirms Ruukki preču zīmju izmantošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šīs vadlīnijas un nosacījumus.

Vispārīgi

Zīmola nosaukums Ruukki, devīze “Jūsu rītdienas būvēšana” un Ruukki produktu nosaukumi ir korporācijas Rautaruukki Corporation vai tās saistīto uzņēmumu (turpmāk — “Ruukki”) preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Ruukki preču zīmes ir intelektuālais īpašums un tiek uzskatītas par korporācijai svarīgiem un vērtīgiem līdzekļiem.

Lūdzu, rūpīgi apsveriet tālāk norādītās pareizas Ruukki preču zīmju izmantošanas vadlīnijas. Šīs vadlīnijas attiecas uz Ruukki darbiniekiem, klientiem, licences īpašniekiem un citām trešajām personām, kas izmanto Ruukki preču zīmes.

Ruukki logotipa produktu nosaukumu izmantošanas vadlīnijas

Uz korporāciju Ruukki un tās produktiem un pakalpojumiem varat atsaukties, izmantojot to saistītās preču zīmes, ja vien šādas atsauces ir patiesas, godīgas, nav maldinošas un atbilst šīm vadlīnijām, kuras Ruukki var modificēt laiku pa laikam pēc Ruukki ieskatiem. Ruukki produktu nosaukumus vai Ruukki logotipu nekādā gadījumā nedrīkst piesaistīt citu produktu nosaukumiem, pakalpojumu nosaukumiem, preču zīmēm, logotipiem vai uzņēmumu nosaukumiem. Tāpat nedrīkst lietot zīmes un logotipus, kas ir mulsinoši līdzīgi Ruukki zīmēm un logotipiem.

Ruukki logotipa izmantošana

Korporācija Ruukki ir ierobežojusi Ruukki logotipa izmantošanu tikai noteiktiem partneriem, kuriem korporācija Ruukki ir piešķīrusi licenci vai devusi rakstisku atļauju. Ja esat Ruukki logotipa licences īpašnieks, lūdzu, ievērojiet vadlīnijas, kas jums tiek nodrošinātas saskaņā ar jūsu licences līgumu.

Ja jūs neesat Ruukki logotipa licences īpašnieks, atsaucoties uz produktu izcelsmi, varat tekstā izmantot nosaukumu Ruukki. Lūdzu, ņemiet vērā, ka preču zīmju simbolus ® un ™ nekādā gadījumā nedrīkst izmantot ar nosaukumu Ruukki, runājot par Ruukki kā uzņēmumu.

Ja vēlaties iegūt Ruukki logotipa izmantošanas licenci, lūdzu, sazinieties ar vietējo pārdošanas komandu.

Ruukki produktu nosaukumu izmantošana

Tālāk norādītie noteikumi attiecas uz Ruukki produktu nosaukumiem, kas ir preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

  • Preču zīmju simboli ® vai ™ ir jālieto kopā ar Ruukki produktu nosaukumiem atkarībā no tā, vai zīme ir reģistrēta un tiek lietota apgabalā, kur zīme tiek izmantota. Lūdzu, sazinieties ar vietējo pārdošanas pārstāvi vai Ruukki IPR komandu, lai pārliecinātos, kuri simboli jāizmanto.
  • Neizmantojiet preču zīmes nosaukumu locījumā vai daudzskaitlī (piem., Puralo, Puralas), kā arī neizmantojiet to piederības locījumā.
  • Preču zīmes vienmēr rakstiet ar latīņu burtiem. Neapvienojiet preču zīmes ar citām preču zīmēm vai nosaukumiem.
  • Ja iespējams, mārketinga materiālam ir jāpievieno šāds autortiesību pants: “Ruukki, Rautaruukki un Ruukki produktu nosaukumi ir korporācijas Rautaruukki Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.”
  • Nepievienojiet produktiem Ruukki preču zīmes, tās uzdrukājot vai jebkurā citā veidā.

Vecie zīmolu un uzņēmuma nosaukumi

Ruukki vecie zīmolu nosaukumi, piemēram, Rannila un Gasell, ir Ruukki preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Somijā un citās valstīs. Tomēr šie nosaukumi vairs nedrīkst tikt izmantoti, atsaucoties uz korporāciju Ruukki, tās saistītajiem uzņēmumiem vai produktiem.