Izmaiņas daudzslāņu paneļu ugunsizturības standartos

Izmainītais Eiropas standarts EN 15254-5 pastiprina prasības, kas attiecas uz ugunsizturības pārbaužu rezultātu derīgumu dažādiem paneļu garumiem. Jaunās laidumu garuma vērtības un EI vērtējumi tiks lietoti visās Eiropas Savienības valstīs būvatļaujām, kas izsniegtas pēc 31.10.2018., un tie ietekmē visus daudzslāņu paneļu ražotājus. Standarts arī pieprasa atsevišķu pārbaudi horizontāli un vertikāli uzstādāmiem paneļiem.

Kopumā panelim ir veikta ugunsizturība pārbaude laboratorijās, kur “krāsns” lielums ir ierobežots, parasti tie ir 3 m. Ir pieejami atsevišķi norādījumi (EN 15254-5) par rezultātu interpretēšanu un derīguma tvēruma paplašināšanu. Šis standarts tagad ir labots.

Ja tiek pārbaudīti 3 m gari paneļi, to rezultātus var izmantot līdz pat 7,5 m laidumu garuma paneļiem. Garāku paneļu ugunsizturības veiktspējas īpašības var apliecināt tikai tad, ja pārbaudes ir veiktas attiecīgajam panelim paredzēta lieluma krāsnī. Šādas pārbaudes agrāk nebija nepieciešamas.

Prasības ir kļuvušas stingrākas arī attiecībā uz uzstādīšanas virzienu. Ugunsizturība pārbaude ir spēkā tikai pārbaudītajam uzstādīšanas virzienam, t.i., ja pārbaude ir veikta horizontālam panelim, pārbaudes rezultāts nav spēkā vertikāli uzstādītam panelim.

Jaunais standarts EN 15254-5:2018 attiecas uz visiem daudzslāņu paneļu ražotājiem Eiropas Savienības valstīs, kas ir apliecinājuši, ka to īpašības atbilst harmonizētajam standartam EN 14509: 2013. Papildus var būt spēkā nacionālie noteikumi.

Jaunās sendviča paneļu ugunsizturības vērtības ir pieejamas Ruukki tīmekļa vietnē www.ruukki.lv