Ruukki paraksta vīziju par būvniecības dekarbonizāciju

Ruukki Construction atbalsta Pasaules zaļās būvniecības padomes (World Green Building Council — WGBC) vīziju par pilnībā oglekļneitrālas būvniecības sasniegšanu līdz 2050. gadam. Pasaules zaļās būvniecības nedēļas laikā no 23. līdz 29. septembrim tiek uzrunāta visa būvniecības nozare.

Ēkām ir lielāks potenciāls samazināt oglekļa emisija nekā, piemēram, satiksmei. Visā pasaulē ēkas rada aptuveni 39 % no visām ar enerģiju saistītām oglekļa dioksīda emisijām. 

Aptuveni 30 % no tām rada būvmateriālu ražošana un būvniecība, bet 70 % — ēkas lietošana, piemēram, apkure.

WGBC atskaitē oglekļneitralitātes principi ir uzsvērti visam ēkas dzīves ciklam, sākot no izejvielu ražošanas un lietošanas un beidzot ar ēku nojaukšanu un būvmateriālu atkalizmantošanu un pārstrādi. Ruukki jau ilgi popularizē dzīves cikla pieeju. Neliels ieguldījums izstrādājuma kvalitātē var ievērojami samazināt enerģijas patēriņu lietošanas laikā, paildzināt apkopes intervālus vai uzlabot komponentu atkalizmantošanas vai materiālu pārstrādes iespējas.

Ruukki apņemas turpmāk ieviest jaunas, videi draudzīgas inovācijas. Daudzas Ruukki Construction darbības ir vērstas uz oglekļneitrālas sabiedrības izveidi.
 

Izejvielas un ražošana

Aptuveni 20–30 % no Ruukki mātesuzņēmuma SSAB izejvielām ir atkārtoti pārstrādāts tērauds. SSAB ir izvirzījis ambiciozu mērķi: līdz 2045. gadam tērauda ražošanā pāriet no procesa, kas balstīts uz oglekli, uz procesu, kas balstīts uz ūdeņradi. Līdz 2025. gadam tiek plānots samazināt CO2 emisiju par 25 % un pilnībā pārtraukt tās līdz 2045. gadam.

Arī Ruukki produktos daudz tiek izmantoti atkārtoti pārstrādāti materiāli. Piemēram, vairāk nekā 70 % materiālu, kas tiek izmantoti stikla vates izolācijai sendviča paneļos, ir atkārtoti pārstrādāti.

Arī pārklājumi ir videi draudzīgi. Ražojot GreenCoat pārklājumus Ruukki jumtiem un fasādēm, ievērojama daļa fosilās eļļas ir aizstāta ar rapšu eļļu. Augstas kvalitātes pārklājumi tiek izmantoti, lai ražotu izstrādājumus ar ilgāku darbmūžu, saglabājot izstrādājuma īpašības mainīgos apstākļos un ļaujot izstrādājumu izmantot atkārtoti.
 

Transportēšana

Ruukki Construction būvniecības izstrādājumu transportēšana ir efektīva. Tas nozīmē, ka transportlīdzekļi pārvadā pilnas kravas un atceļā nogādā izejvielas uz rūpnīcu. Tādējādi tiek samazināts reisu skaits, ierobežots nobraukums un palielināta efektivitāte.

Tērauda izstrādājumus var transportēt efektīvāk nekā citus līdzīgus izstrādājumus, tādējādi samazinot oglekļa dioksīda emisiju. Izmantosim piemēru ar ēku, kuras jumta platība ir 150 kvadrātmetru. Tērauda jumta segums sver apm. 5 kg/kvadrātmetrā, savukārt līdzīgs māla dakstiņu jumta segums sver 40 kg/kvadrātmetrā. Kravas automašīna ar 20 tonnu kravnesību var pārvadāt tērauda jumta segumu aptuveni 27 ēkām. Savukārt, lai pārvadātu māla dakstiņu jumta segumu 27 šādām ēkām, būtu nepieciešamas aptuveni 8 automašīnas.
 

Energoefektivitāte

Šie nodomi attiecas arī uz būvniecību — papildus izcilajām siltumizolācijas īpašībām Ruukki daudzslāņu paneļi nodrošina lielisku gaisa necaurlaidību visā ēkā, tādējādi samazinot gan apkurei, gan dzesēšanai nepieciešamos līdzekļus. Sendviča paneļi parasti tiek izmantoti lielās rūpniecības un loģistikas ēkās, kur tie var nodrošināt ievērojamu emisiju samazinājumu.

Ēkas fasādē integrēti fotoelementu risinājumi var ģenerēt daļu enerģijas, kas tiek izmantota ēkā, un tādējādi tās lietošanas laikā samazināt oglekļa pēdu.
 

Atkalizmantošana un pārstrāde

Pat ilgstoši izmantojamus izstrādājumus nevar lietot mūžīgi. Pētniecības un attīstības nodaļa pievēršas ne tikai izstrādājumu darbmūža paildzināšanai, bet arī atkalizmantošanai un izejmateriālu pārstrādei pēc ēkas nolietošanas. Tērauda izstrādājumus un to daļas vienmēr var pilnībā pārstrādāt.