Ruukki® Roof Sensor

Ruukki® roof sensor positioning

It is important that the sensors set values and locations specified by the Poimu designer are passed to the system installer. It is recommended that this information be uniquely marked on the roof chart, which is delivered to the system installer.

In addition, in particular, in the case of more than two sensors, it is good to fill in the table below, which summarizes the building's sensor data as indicated by the building module system.

Download Sensor Positioning Table:

Ruukki roof sensor (1)

Ruukki®Roof Sensors

Ruukki®Roof Sensors ir jaunievedums, kas uzrauga sniega slodzes apstākļus uz jumta reālajā laikā, novērš bīstamas situācijas un samazina izdevumus. Šis risinājums aizsargā ēku iemītniekus, sniedzot sirdsmieru ēku īpašniekiem, arhitektiem un par drošību atbildīgajām personām.

Lasīt vairāk par Ruukki®Roof Sensoru
Poimu-logo

Nesošo profilu dimensionēšanas programma Poimu

Jumta nesošo profillokšņu dimensionēšanas programmatūra Poimu ļauj Jums optimizēt atbilstoša produkta izvēli saskaņā ar Eurocode normatīviem. Vienkārši definējot dažus aprēķina pamata izejas datus, Jūs varat izvēlēties nesošo profilloksni savām vajadzībām no Ruukki profilu klāsta. Šis ātras optimizācijas rīks aptver viena laiduma, divlaidumu un nepārtrauktas struktūras risinājumu, kā arī sniedz optimālu risinājumu attiecībā uz to, kāda biezuma loksne jāizmanto, kā arī precīzu tās garumu.

Doties uz Poimu programmatūru
Load-bearing-sheet

Nesošās loksnes

Nesošās loksnes ir izmaksu ziņā efektīvs jumta risinājums, nodrošinot garus jumta laiduma posmus, kas novērš sekundārās pastiprināšanas nepieciešamību. Tās var būt arī veidotas ar spriegotu apšuvumu, lai sadalītu horizontālās slodzes uz karkasu/pamatiem.

Iepazīstieties ar mūsu slodzi nesošajām jumta profilloksnēm