Vides sertifikācijas sistēma

Kā mūsu risinājumi var palīdzēt klientiem iegūt augstu novērtējumu?
Par cik būvniecības produktiem nevar pelnīt punktus paši par sevi, mēs piedāvājam atbilstošus produkta datus un norādījumus par to, kā mūsu risinājumi var palīdzēt klientiem iegūt augstu novērtējumu.

LEED novērtējums

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) veicina visas ēkas kopējo pieeju ilgtspējai, atzīmējot veiktspēja svarīgākajās jomās. LEED punkti tiek piešķirti no 100 punktu skalas, un novērtējums tiek svērts, lai atainotu tā iespējamo ietekmi uz apkārtējo vidi.

BREEAM novērtējums

BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessment Method) ir pasaulē visplašāk lietotā ietekmes uz vidi novērtējuma metode ēkām.

Produktu vides deklarācija

Uzņēmuma Ruukki biežāk lietotajiem izstrādājumiem ir nodrošinātas produktu vides deklarācijas.

Produktu vides deklarācijās ir ietverta informācija par izejmateriālu izmantošanu, enerģijas patēriņu un emisiju līmeni ražošanas laikā, kā arī par izstrādājumu piemērotību otrreizējai pārstrādei. Vēl tajās ir ietverta informācija par izstrādājumu drošu lietošanu.