Sertifikāti un deklarācijas

Ruukki kvalitātes un vides jautājumi tiek pārvaldīti saskaņā ar kvalitātes vadības standartu ISO 9001 un vides vadības standartu ISO 14001. 2010. gadā sertificētas sistēmas aptvēra 99 procentus (2009: 98) ražošanas un 2009. gadā 87 procentus (2008: 80) darbinieku.

Saskaņā ar pārvaldības sistēmām, procesiem un vides aspektiem Ruukki tie noteiktas darbības, un tiek izstrādāti mērķi un programmas to sasniegšanai. Kā daļa no vides pārvaldības sistēmas, tiek noteiktas likumos paredzētās prasībās, kas attiecas uz operācijām, un nodrošināta atbilstība šīm un brīvprātīgām saistībām. Akcionāru vajadzību noteikšana un attīstīšana arī ir svarīga daļa no kvalitātes un vides problēmu pārvaldības.

Lai nodrošinātu nepārtrauktus uzlabojumus, sistēmas un darbības tiek regulāri novērtētas izmantojot gan iekšējos, gan ārējos auditus. Auditi tiek veikti neatkarīgi no tā, vai sistēmas atbilst prasībām. Turklāt vadība regulāri nosaka tās pārskatos, vai kvalitātes un vides pārvaldības sistēmas atbilst noteiktajiem mērķiem.

Sertifikāti un deklarācijas pēc produktiem

Sendviča paneļi

Šeit atradīsiet ar sendviča paneļiem saistītos sertifikātus un deklarācijas.

Fasādes apšuvumi

Šeit atradīsiet ar fasādes apšuvumiem saistītos sertifikātus un deklarācijas.

Nesošās loksnes

Šeit atradīsiet ar nesošajām loksnēm saistītos sertifikātus un deklarācijas.

Pārvaldības sistēmas sertifikāti