Sertifikatai ir deklaracijos

„Ruukki“ kokybės ir aplinkosaugos klausimai yra sprendžiami pagal kokybės kontrolės standartą ISO 9001 ir aplinkos apsaugos kontrolės standartą ISO 14001. 2010 m. sertifikuotos sistemos gamyboje sudarė 99 proc. (2009 m. – 98 proc.), o 2009 m. jos buvo taikomos 87 proc. darbuotojų (2008 m. – 80 proc.). 

Taikant kontrolės sistemas įmonėje „Ruukki“ yra identifikuojami procesai ir veiklos aplinkosaugos aspektai bei nustatomi tikslai ir programos šiems tikslams pasiekti. Aplinkosaugos vadybos sistemos dalis yra įstatymuose numatytų reikalavimų, susijusių su vykdoma veikla, identifikavimas ir atitikties šiems ir savanoriškiems įsipareigojimams užtikrinimas. Sprendžiant kokybės ir aplinkos problemas, taip pat svarbu identifikuoti ir plėtoti suinteresuotųjų šalių poreikius.

Siekiant užtikrinti nuolatinį tobulėjimą, įmonės veikla ir sistemos reguliariai vertinamos atliekant vidinius ir išorinius auditus. Atliekant auditus bus nustatyta, ar sistemos atitinka reikalavimus. Be to, vadovai reguliariai teiks ataskaitas apie tai, ar kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemos atitinka numatytus tikslus.

Peržiūrėti kokybės vadybos sistemos sertifikatus

Peržiūrėti bendrąsias pirkimo sąlygas

Gaminio sertifikatai ir deklaracijos

Daugiasluoksnės plokštės

Čia rasite daugiasluoksnių plokščių sertifikatus ir atitikties deklaracijas. 

Fasado apdaila

Čia rasite fasado apdailos plokščių, juostų ir kt. fasado padailos produktų sertifikatus ir atitikties deklaracijas.

Apkrovas laikantys lakštai

Čia rasite apkrovas laikančių lakštų sertifikatus ir atitikties deklaracijas. 

Įmonės politikos dokumentai

Bendrosios pirkimo sąlygos